Cialis kallas ibland för ett “helgpiller” och är i stort känt som den näst mest populära potensbehandlingen för män. Cialis finns tillgänglig i tre dosstyrkor och de allra flesta förstagångsanvändare kommer att börja på 10 mg.

Varför är 10 mg startdosen?

Som med alla läkemedel, är det högst individuellt hur patienten kommer reagera. Cialis är inget undantag. Vissa är mer mottagliga än vad andra är, och vissa kan vara mer mottagliga för de eventuella biverkningar som Cialis kan orsaka. I de allra flesta fall är startdosen den lägsta dosen. På detta vis kan en läkare försöka begränsa eventuella biverkningar.

När en läkare sätter in mittendosen som startdos, som i fallet med Cialis 10 mg, skapar hen uttrymme för att kunna justera dosen vid ett senare tillfälle - inte minst om användaren skulle uppleva besvärliga biverkningar som huvudvärk och nästäppa. Skulle medeldosen inte vara tillräckligt potent kan den retroaktivt höjas.

Varför inte spara tid genom att starta på den högsta dosen?

Den viktigaste aspekten av att behandla erektil dysfunktion, i likhet med andra behandlingar, är patientens säkerhet. Det är möjligt att vissa underliggande hälsotillstånd, som patienten kanske inte ens känner till, kan sätta honom i riskzonen för eventuella biverkningar. Genom att förskriva Cialis 10 mg till förstagångsanvändare kan läkare hjälpa till i att undvika den risken.

Med säkerhet i åtanke är det därför viktigt att du lämna så mycket information som möjligt om din sjukdomshistoria när du väl undergår läkarkonsultation. Detta hjälper till i att minimera risken för att läkemedlet du blivit ordinerad skulle vara olämpligt för dig, samtidigt som risken för eventuella biverkningar minskas.

Och likt alla andra potensbehandlingar ska endast Cialis sättas in hos de patienter som verkligen upplever erektionsproblem.

  1. Cialis 10 mg i kliniska prövningar

Effekten av varje dosnivå av Cialis har undergått de kliniska prover som krävs för ett läkemedel att bli licenserat och godkänt för försäljning i Sverige och EES. Här är resultaten:

  • Män i de fyra studierna ombads att föra en loggbok över hur ofta de kunde föra in sin penis i sin partners vagina efter att ha tagit Cialis.
  • I genomsnitt lyckades 73 % av de männen som tog Cialis 10 mg .
  • Den högre dosen levererade ett resultat på 81 %.
  • Deltagarna i studien ombads även loggföra hur ofta de kunde få en erektion ihärdig nog för ett komplett samlag.
  • I 59 % av fallen med Cialis 10 mg lyckades de få en erektion lång nog för komplett samlag.
  • Den högre dosen levererade ett resultat på 71 %.

Studien visade alltså att 10 mg-dosen inte är hälften så effektiv som den högsta dosen, även fast den endast innehåller halva mängden av den aktiva substansen jämfört med den högsta dosen. Den aktiva substansen i Cialis heter tadalafil.

Med dessa resultat i åtanke, är det viktigt att komma ihåg att Cialis är ett så kallat “on demand-piller” som tas vid behov. En dos håller i sig i upp till 36 timmar. En bra jämförelse mellan olika potenspiller hittar du här.

Senast granskat:  18-11-2016