1 931,00 Kr

Ska jag ta 2.5 mg eller 5 mg?

Det beror rätt och slätt på huruvida du tar Cialis Daily för första gången. Om så är fallet, och om du i övrigt är frisk, så kan en läkare komma att sätta in 5 mg-dosen.

Om du tidigare tagit Cialis Daily och upplevt mildare biverkningar såsom huvudvärk, nästäppa eller lättare synproblem kan din läkare komma att sätta in 2.5 mg-dosen.

För de som upplevt allvarliga eller potentiellt skadliga biverkningar ska behandlingen omedelbart avslutas. Upplever du allvarliga biverkningar är det dessutom mycket viktigt att du uppsöker sjukvård snarast möjligt. 

Är det en stor skillnad i hur de två fungerar?

Nej. Läkemedlet är det samma men den ena dosen är helt enkelt starkare än den andra.

Med den lägre dosen på 2.5 mg löper användaren mindre risk att uppleva biverkningar medan den högre dosen ger större chans till bättre erektil potens. Men som du ser här nedan är skillnaden mellan de två dosnivåerna högst marginell.

En sex månader lång studie om de två doserna, som omfattade 287 män, visade följande:

  • 71 % av de män som tog Cialis Daily 5 mg upplevde erektioner styva nog för penetrerande sex.
  • Motsvarande för dosnivån på 2.5 mg blev 65 %.
  • 57 % av de på den högre dosen lyckades åtnjuta en erektion ihärdig nog för ett helt samlag.
  • Motsvarande utfall för dosnivån på 2.5 mg blev 50 %.

Vilka är fördelarna med Cialis Daily?

Cialis Daily är det enda potenspillret du tar varje dag. Den uppenbara fördelen med detta är att du aldrig behöver planera att ha sex utan kan vara relativt spontan. Istället för att ta tabletten och vänta på effekt, som vid Cialis 10 mg och Cialis 20 mg, samt andra potensbehandlingar i tablettform, tas denna behandling en gång om dagen och ger användaren “täckning” dygnet runt.

Är Cialis Daily lika effektiv som vanlig Cialis?

Enligt studien som citerats ovan: inte riktigt. Men skillnaderna är inte stora. Medeldosen av on demand-Cialis producerade en erektion redo för penetrerande sex i 73 % av fallen, som höll i sig hela samlaget i 59 % av fallen. Motsvarande för Cialis Daily 5 mg är alltså 71 % respektive 57 %. Skillnaden är så pass liten att det går att anse att den faktiskt är försumbar.

Vilken behandlingsform du tar kommer i slutändan handla om ifall du vill ta den innan samlag, eller ta en kontinuerlig behandling.

Senast granskat:  18-11-2016