1 141,00 Kr

Levitra tillhör samma grupp av läkemedel som Viagra och Cialis. Denna läkemelsgrupp kallas för PDE5-hämmare och verkar genom att vidga blodkärlen och därmed göra det möjligt för mer blod att flöda till penis.

Levitra finns tillgängligt i tre olika dosnivåer (5 mg, 10 mg och 20 mg). Levitra 10 mg finns även som munsönderfallande tablett.

Den lägsta dosen är en tablett på 5 mg och skrivs ut i vissa fall där en patient upplpever erektionsproblem.

När erektionsproblem behandlas kommer din läkare i regel alltid sätta in den lägsta dosen som startdos. Denna praktik är vanligt förekommande med i stort sett alla läkemedel och den har sin rot i att läkaren vill undvika att patienten upplever biverkningar.

Är 5 mg-dosen tillräcklig för mina besvär?

Det finns inget universalsvar på denna fråga. Vilken dos som anses lämpa sig bäst för dig kommer bestämmas av läkaren, som i receptutskrivningen tar hänsyn till en rad faktorer såsom din tolerans för läkemedlet och ditt allmäna hälsotillstånd.

Levitra 5 mg innehåller halva mängden av den aktiva ingrediensen (vardenafil) som återfinns i 10 mg - som är den rekommenderade startdosen.

Om du inleder din behandling med Levitra på 10 mg men upplever biverkningar som huvudvärk eller nästäppa, kan din läkare komma att sänka dosen till 5 mg.

I kliniska prövningar har 5 mg-dosen visat höja potensen hos normalviktiga män med ungefär 5.06 poäng. Detta mäts på en skala som kallas för IIEF (The International Index of Erectile Function).

Patienter med lever- eller njurproblem kan komma att starta sin behandling med Levitra på 5 mg istället för 10 mg. Detta så att förskrivaren kan säkerhetsställa patientes tolerans mot läkemedlet innan dosen höjs.

Kommer en högre dos leverera bättre resultat för mig?

Inte nödvändigtvis. Den typiska startdosen är 10 mg. Denna dosnivå ger din läkare möjligheten att bedöma och kontrollera effekterna av läkemedlet i din kropp. Styrkan kan sedan retroaktivt komma att justeras beroende på ovan nämnda faktorer.

Om din dos av Levitra inte genererar tillfredsställande resultat ska du alltid tala med din läkare. Hen kan komma att göra justera dosen eller kanske till och med rekommendera en anna behandlingsform. Justera aldrig dosen utan att först ha rådfrågat din läkare.

Så: vilken dos ska jag ta?

Kriterierna för att bestämma vilken dosnivå som kommer passa dig bäst kommer ha sin rot i din, högst individuella, situation.

Om du är allergisk mot någon av ingredienserna i Levitra, eller har ett underliggande hälsotillstånd som kan göra det farligt för dig att ta läkemedlet, ska du inte under några som helst omständigheter ta det.

Är du en frisk man, utan någon anmärkningsvärd sjukdomshistoria så är det rekommenderade startdosen 10 mg. Om dosnivån på 10 mg är effektiv men orsakar mildare biverkningar kan dosen ändras till 5 mg.

Du kan läsa mer om Levitra och de olika doserna på dess produktsida.

Senast granskat:  06-01-2017