Nya Treated Är Snart Här. Läs mer.
×
Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept

MUSE (Bondil)

Alprostadil

MUSE, som i Sverige heter Bondil, är en behandling vid erektionsproblem som tillverkas av läkemedelsföretaget MEDA. Bondil är ett mycket snabbverkande läkemedel som kommer i formen av ett stift som appliceras i urinröret.

Köp Bondil snabbt, smidigt och tryggt online. Alla beställningar hos Treated.com granskas alltid av en av våra legitimerade förskrivare och godkända beställningar levereras redan nästa dag.

Vänligen observera att detta läkemedel måste hållas kylt. Beställer du på en fredag eller torsdag efter kl 17.00, får du det först följande tisdag.

+1400 recensioner via Trustpilot
MUSE500 mcg

Rekommenderad startdos vid förstagångsanvändning av MUSE.

+ Gratis expressfrakt
MUSE1000 mcg

Kan förskrivas i de fall där dosnivån på 500 mcg inte har gett önskvärt resultat.

+ Gratis expressfrakt
Beställ nu för leverans fredag 20 maj

MUSE, som i Sverige heter Bondil, är en behandling vid erektionsproblem som tillverkas av läkemedelsföretaget MEDA. Bondil är ett mycket snabbverkande läkemedel som kommer i formen av ett stift som appliceras i urinröret.

Köp Bondil snabbt, smidigt och tryggt online. Alla beställningar hos Treated.com granskas alltid av en av våra legitimerade förskrivare och godkända beställningar levereras redan nästa dag.

Vänligen observera att detta läkemedel måste hållas kylt. Beställer du på en fredag eller torsdag efter kl 17.00, får du det först följande tisdag.

Översikt

Översikt - Bondil (MUSE)

MUSE®, som i Sverige heter Bondil®, är ett receptbelagt potensmedel till för män som upplever impotens - även kallat för erektil dysfunktion eller erektionsproblem. Bondil är en mycket snabbverkande behandling och det tar cirka 5-10 minuter för effekt att uppnås. Den aktiva ingrediensen, alprostadil, verkar genom att vidga blodkärlen och underlätta för blodflöde till penis. Bondil tillverkas av läkemedelsföretaget MEDA och du kan smidigt och tryggt få och förnya ditt recept på Bondil online hos Treated.com.

 1. Snabbverkande potensmedel
 2. Kommer i formen av uretralstift
 3. Ger en erektion som varar 30-60 minuter

Vad är erektionsproblem (impotens)?

Erektion uppstår som en effekt på en serie kemiska reaktioner i mannens kropp, och allra främst vid sexuell upphetsning. Dessa kemiska reaktioner gör att muskelväggarna i blodkärlen närmast penis vidgas, vilket möjliggör ett ökat blodföde och uppkomsten av erektion. När denna process hämmas på grund av exempelvis försämrad blodcirkulation eller andra faktorer kan en mans erektion försvagas eller utebli helt. Detta tillstånd kallas erektil dysfunktion, men är i vardagen även känt som impotens eller erektionsproblem.

Erektionsproblem kan orsakas av en rad olika faktorer, både fysiologiska och psykologiska. Välkända fysiologiska orsaker är bland annat högt blodtryck, högt kolesterol, diabetes, godartad prostataförstorning (förkortat BPH), vissa nervskador och andra fysiska skador. Psykologiska faktorer som prestationsångest, stress, depression, panikångest eller förlorat intresse för sex (försämrad libido). Erektionsproblem är vanligast i medelåldern (efter 40 års ålder) men är också vanligt bland yngre män. Det tros att hälften av alla män någon gång haft svårt att få stånd.

Bondil - snabbverkande behandling vid impotens

Bondil är en något annorlunda behandling vid erektionsproblem, som till skillnad från behandlingar i tablettform som Viagra, Cialis, Sildenafil och Tadalafil, kommer i formen av ett uretralstift. Stiftet förs in av användaren i urinröret innan samlag och därefter tar det ungefär 5-10 minuter innan den aktiva substansen alprostadil blir aktivt. Alprostadil hittas också i behandlingar som Caverject och Vitaros. Denna ingrediens verkar genom att vidga blodkärlen och främja ett förbättrat blodflöde till penis, vilket ger en starkare och mer hållbar erektion. Notera att Bondil fortfarande kräver sexuell stimulering för att fungera.

Därmed erbjuder inte Bondil den bekvämlighet och diskretion som tabletter gör, men den stora fördelen ligger i hur pass snabbt Bondil blir aktivt. Vissa män kan också ha jobbiga erfarenheter från att svälja tabletter och då föredra Bondil av denna anledning.

Bondil finns i tre olika styrkor; 250 mcg, 500 mcg och 1000 mcg. Rekommenderad startdos är 500 mcg, en dos som läkaren sedan kan höja eller sänka beroende på effekten hos användaren. Vårt pris för Bondil varierar beroende på dos och mängd, t.ex. kostar 1 stift 500 mcg 619 kr och 6 stift kostar 1,949 kr. Se mer och hitta din dos och beställ Bondil ovan. Det finns inte en generisk version av Bondil.

Hos Treated.com kan du köpa Bondil smidigt på nätet. Genom att fylla i vårt medicinska frågeformulär online kan du begära ditt recept redan idag och få ditt ärende granskat av en av våra legitimerade läkare. Bedöms det att behandlingen är lämplig, säker och ändamålsenlig för dina erektionsproblem kan du få ett recept utskrivet och läkemedlet skickat direkt från vårt apotek. Alla godkända beställningar levereras nästa arbetsdag.

Beställ nu
Senast granskat:  02-06-2021
Bruksanvisning

Så tar du Bondil

Bondil är ett medel vid erektil dysfunktion som ska appliceras i urinröret genom en särskild applikator kallat uretralstift. Du måste ha blivit instruerad av läkare eller sjukvårdspersonal om hur du använder läkemedlet för att få det förskrivet. I den medföljande bipacksedeln, som du kan ladda ner på svenska längst ner på denna sida, finns detaljerade anvisningar och bilder på hur du ska applicera Bondil. Det är viktigt att du följer dessa anvisningar samt att du tar Bondil enligt de instruktioner din läkare har utfärdat. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker över något.

 1. Ta alltid Bondil enligt din läkares anvisningar.
 2. Urinera innan du använder Bondil, det är enklare att applicera stiftet om urinröret är lite fuktigt.
 3. Vrid av skyddshylsan som finns på toppen av applikatorn. Undvik att trycka in knappen eller att vidröra själva röret. Läkemedlet finns i änden av stiftet.
 4. Sitt eller stå och sträck penis uppåt och tryck försiktigt ihop ollonet. Detta rätar ut och öppnar upp urinröret för stiftet.
 5. För in applikatorn försiktigt i urinröret. Det är viktigt att du för in stiftet hela vägen.
 6. Om det känns obehagligt kan du dra ut röret en liten bit och sedan föra in det tillbaks igen.
 7. Tryck på knappen på applikatorn och håll i detta läge i fem sekunder.
 8. Vicka försiktigt så att allt läkemedel töms ur applikatorn. Dra sedan försiktigt ut stiftet medan du håller din penis upprätt.
 9. Håll din penis upprätt och utsträckt och massera i minst 10 sekunder för att sprida läkemedlet längst urinrörets väggar.
 10. Överskrid aldrig den mängd av läkemedlet som ordinerats åt dig av läkare. Använd aldrig Bondil mer än två gånger per dygn eller mer än sju gånger på en vecka.
 11. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker över något. Återigen, du finner detaljerade instruktioner och illustrationer över exakt hur du ska använda Bondil i den medföljande bipacksedeln.

Bondil® bipacksedel hos FASS

Ladda ner bipacksedel för Bondil® från FASS

Senast granskat:  02-06-2021
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkemedel noggrant innan användning:

MUSE 500 mcg

MUSE 1000 mcg

Biverkningar

Bondil (MUSE): biverkningar, varningar och försiktighet

Liksom alla läkemedel kan Bondil orsaka vissa biverkningar, även fast alla män inte kommer att uppleva dem. När du tar ett läkemedel mot erektionsproblem är det viktigt att känna till dessa biverkningar på förhand så att du kan vidta lämpliga åtgärder om de skulle inträffa.

Vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare)

Obehag eller en brännande känsla i urinröret.

Mindre vanliga (förekommer hos 1 av 100 användare):

Yrsel, smärta i testiklarna, lågt blodtryck, obehag eller en brännande känsla i din partners slida, huvudvärk.

Sällsynta (förekommer hos 1 av 1000 användare):

Smärta i perineum (mellangården), svällda vener i benen, ökad puls, svimning eller svimningskänsla, urinvägsinfektion, bestående erektion (Priapism).  

Biverkningarna listade ovan är ej en komplett lista av kända biverkningar. För mer information om biverkningar kopplade till detta läkemedel ber vi dig prata med din läkare eller apotekspersonal. Om du upplever någon av ovan nämnda biverkningar ska du kontakta din läkare snarast.

Andra läkemedel och Bondil (MUSE)

Meddela läkaren om du använder några andra läkemedel, både receptfria och receptbelagda innan du köper Bondil. Avbryt eller påbörja inte användning av detta läkemedel utan att först konsultera din läkare eller apotekare.

Alprostadil kan förstärka eller hämma effekten av: aliskiren; klonidin; diazoxid; alfablockerare, inklusive tamsulosin och doxazosin; betablockerare, inklusive atenolol och propranolol; kalciumantagonister, exempelvis diltiazem och nifedipin; minoxidil; nitrat-baserade läkemedel; diuretika; hydralazin; metyldopa; moxonidin; losartan och valsartan.

Notera att detta inte är en komplett lista. För att göra detta läkemedel så säkert som möjligt för dig att använda är det viktigt att du informerar läkaren om din sjukdomshistorik. Denna används som ett underlag så att vår läkare kan förskriva en lämplig behandling åt dig.

Andra sjukdomar och Bondil

Tala om för din läkare om du har eller har haft någon av följande sjukdomar eller symptom då de kan påverka effekten av detta läkemedel: Hjärtproblem, något tillstånd som kan göra dig mottaglig för priapism; inflammation eller infektion i urinröret eller penis; deformerad penis (Peyronies sjukdom), trånga urinvägar.

Graviditet och amning

Bondil är ett medel mot erektionsproblem som endast ska användas av män. Du ska inte ta Bondil som kvinna.

Om din partner är gravid eller tror att hon är gravid behöver ni använda kondom i samband med samlag. Tala med din läkare innan du tar Bondil om din partner ammar.

Körförmåga och hantering av maskiner

Vissa män kan uppleva dåsighet av användande av Bondil. Avstå alltid från att köra bil eller hantera maskiner om du känner dig dåsig. Rådfråga läkare om du är bekymrad.

Narkotika

Du ska aldrig ta någon form av narkotika medans du tar detta läkemedel, som t.ex. amylnitrit (mer känt som "poppers"), kokain eller ecstacy. Samtidig användning av detta läkemedel och narkotika kan vara extremt farligt.

Senast granskat:  02-06-2021
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkemedel noggrant innan användning:

MUSE 500 mcg

MUSE 1000 mcg

Vanliga frågor: Bondil

Vanliga frågor: Bondil (Alprostadil)

Kan jag dricka alkohol i kombination med Bondil?

Du kan dricka alkohol i måttliga mängder samtidigt som du tar de flesta behandlingar vid erektionsproblem. Dock, eftersom Bondil har särskilda instruktioner för applicering, rekommenderas det inte att du tar det samtidigt som du har druckit alkohol.

Kan jag köra bil när jag tar Bondil?

Bondil ska generellt sätt inte påverka din förmåga att köra bil. Undvik dock att köra bil om du upplever några biverkningar och rådfråga din läkare eller närmsta apotek så snart som möjligt.

Hur ska Bondil förvaras?

Bondil ska förvaras torrt, svalt (ej över 30°C) och utom räckhåll för barn. Förvara läkemedlet i dess originalförpckning.

Kan jag vara allergisk mot Bondil?

Bondil innehåller alprostadil och makrogol. Använd ej detta läkemedel om du är allergisk mot någon av dessa ingredienser.

Omfattas Bondil av högkostnadsskyddet när jag handlar hos Treated.com?

Nej. Eftersom vi är helt baserade i Storbritannien, med både apotek och legitimerade läkare, så omfattas du inte av högkostnadsskyddet. Detta kallas för gränsöverskridande sjukvård.

Vad kostar Bondil?

Bondil säljs som 1 stift eller 6 st. stift, se priser nedan:

 • 250 mcg: 599 kr (1 stift), 1,859 kr (6 stift)
 • 500 mcg: 619 kr (1 stift), 1,949 kr (6 stift)
 • 1000 mcg: 649 kr (1 stift), 1,999 kr (6 stift)

Kan jag köpa Bondil receptfritt?

Nej, Bondil är ett receptbelagt läkemedel och kan endast köpas om du har fått det utskrivet av en legitimerad läkare. Hos Treated.com kan du få ett elektroniskt recept (e-recept) utskrivet online.

Är Bondil rätt behandling för mig?

Oavsett om du får vård digitalt eller genom att fysiskt träffa en läkare kommer du behöva vara en lämplig kandidat för läkemedlet för att få ett recept utskrivet. Eftersom behandlingar vid erektil dysfunktion kan påverka blodflödet behöver därför våra läkare ha information om din allmänhälsa, eventuella andra läkemedel du tar och även få det bekräftat att du vet hur man applicerar Bondil för att de ska kunna godkänna din beställning.

För att begära ditt recept fyller du i vårt medicinska frågeformulär, som är utformat av våra läkare, och som motsvarar de frågor du får under en fysisk konsultation om Bondil. Godkänns beställningen levereras ditt läkemedel raka spåret från vårt apotek i Storbritannien hem till dig - nästföljande dag.

Senast granskat:  02-06-2021
Treated.com har betyget 4,5 av 5 av 1373 kunder på TrustPilot!
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter.
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.
Läs mer om Erektil dysfunktion (impotens)

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här