Under det senaste årtiondet har läkemedel vid erektionsproblem, som t.ex. Viagra och Levitra, blivit såväl mer populära som mer lättillgängliga, och används idag brett. Men det finns andra medel för att enklare få och upprätthålla en erektion. Vakuumpumpar, kärlkirurgi och kirurgiska ingrepp, exempelvis, dock används dessa inte fullt lika frekvent. Få män känner faktiskt till dessa behandlingsalternativ samt hur de fungerar - och de som väl gör det tenderar att inte vara för generösa om hur de används.

Tabletter vid erektionsproblem är ett populärt och effektivt alternativ för miljontals män rut om i världen. Men, som sagt, är de inte lämpliga för exakt precis alla. För personer som tar andra läkemedel eller lever med särskilda hälsotillstånd kan dessa behandlingar vara olämpliga. För dessa personer, och för de som upplever att läkemedelsbehandlingar vid sina erektionsproblem inte är tillräckliga, kan alternativa tillvägagångssätt vara nödvändiga.

  1. Vakuumpumpar

Vakuumpump, även kända som potenspump eller penis enlarger, är den cylinderformade pumpen som används vid erektionsproblem. Många associerar dessa pumpar med de män som har haft “olyckan” att få sina väskor tömda i tullar och säkerhetskontroller, ofta i komedifilmer och serier på TV.

Pumpen, som ibland sägs ha uppfunnits 1985, daterar faktiskt bak till 1800-talets slut, då den Amerikanska läkaren John King uppfann en anordning till för, vad han definierade som “otillräcklig erektion”, och använde i kliniska studier. 1913 ansökte den Österrikisk-Ungerska läkaren Otto Lederer patent för en vakuumenhet, som anses ligga till grund för samtidens penispumpar. Trots att penispumpar aldrig riktigt fått genomslag i Skandinavien, är de mycket vanliga medel i andra delar av världen. I Storbritannien har NHS, motsvarande Landstinget i Sverige, visat att upp mot 90 % av alla de med erektionsproblem som brukar en penispump kan åtnjuta samlag efter användning. Särskilt användbar är penispumpen för de som har problem med blodflöde till penis, t.ex. på grund av diabetes, depression, nervositet eller som resultat av prostataoperation. En annan studie, utförd av urologer i London, visade även att pumpar kan vara ett effektivt behandlingsalternativ för Peyronies sjukdom, även känt som peniskrökning eller sne penis.

Pumpen själv består av två delar: en cylinderformad kammare med en pump på änden, och en flexibel gummiring. Pumpen kan vara antingen handdriven eller batteridriven. Kammaren placeras över penis, och sedan pumpas det tills vakuum uppstår. Efter detta strömmar sedan blod in i penis, och när väl erektion uppstått, träs gummibandet över penis med ett glidmedel, så att den passar runt basen av penisen. Efter att vakuumet har släppts avlägsnas kammaren. Väl på plats hjälper gummibandet till med att upprätthålla erektion. Gummibandet kan lämnas på under samlag om så önskas, upp till en halvtimme. Om pumpen används på rätt sätt ska den lyckas generera en erektion som håller i sig i åtminstone tre minuter.

I likhet med andra behandlingar vid erektionsproblem finns det en rad faktorera att tänka på innan du köper en vakuumpump. Vanligtvis tar det mer än ett försök att bli van vid att använda enheten. I syfte att minska risken för eventuella skador är det även viktigt att du noggrant följer instruktionerna och använder en enhet som är skonsam mot din penis. Vissa biverkningar har förknippats med användning av penispumpar där de vanligaste är blåmärken och lokal smärta. Pumpar är inte heller lämpliga för de män som använder antikoagulerande läkemedel eller har ett tillstånd som placerar dem i riskzonen för priapism, som t.ex. sicklecellanemi eller leukemi.

Riktlinjer från the Sexual Advice Association i Storbritannien har flaggat för att det är mycket viktigt att köpa sin penispump från en anförtrodd leverantör. Kostnaden för en penispump, ska enligt samma källa, ligga någonstans inom spannet £250-400, alltså cirka 3.500 kronor. Priset varierar även baserat på huruvida pumpen är handdriven eller batteridriven. Penispumpar är självklart inte lika diskreta som tabletter, likt Cialis och Spedra, men för män i en långsiktig relation som är mottagliga för återkommande blodflödesproblem, kan ett engångsköp av en sådan enhet visa sig vara en god investering.

  1. Kärlkirurgi

Denna typ av behandling fungerar genom att underlätta passagen av blod till penis. Kärlkirurgi är ett känsligt ingrepp som görs genom att kirurgiskt lägga om de arteriella passagerna i kroppen som leder till penis. På detta vis kan blodet kringgå de blockerade ärter som begränsar blodlfödet. Ohindrat kan blodflödet ge bättre erektioner som resultat.

Ingrepp av denna typ är generellt avsett för yngre män, i regel de som är under 45 år gamla. Ingreppet är även särskilt vanligt hos de som ådragit sig en skada eller annan trauma som orsakat skador på blodkärlen runt basen av penis. Eftersom det är en invecklad och kostsam procedur är endast vissa män berättigade. Ingreppet är även något kontroversiellt, där t.ex. the American Urological Association har slagit fast att de inte anser att ingreppet är en legitim behandlingsform vid erektionsproblem.

Studier har även redovisat att kärlkirurgi vid impotens kan ge blandade utfall. Även om det visat sig att kärlkirurgi på kort sikt kan ge fördelaktiga resultat, minskar dess effektivitet med tiden och kan i vissa fall leda till besvärliga komplikationer. Kärlkirurgi har dock bättre resultat när det används för att behandla skador kring könsorganet.

  1. Kirurgiska ingrepp (proteser och stavar)

Detta alternativ syftar till att, genom kirurgi, föra in en protes i penis, av vilka det finns två huvudsakliga typer: justerbara och fasta proteser.

De justerbara protserna består av två stavar, och implanteras i penis och inducerar ett tillstånd av delvis styvhet. Som ett resultat behöver erektionen justeras manuellt för att nå fullt upprädd position innan samlag. Detta ingrepp garanterat i stort sett en erektion stabil nog för samlag, dock är proteser av detta slag inte alltid enkla att dölja.

Det mer populära alternativet kallas för fasta proteser, och består av två böjbara stavar inopererad i vardera svällkroppen samt tillhörande reservoar och en pump. Detta alternativ gör att penis i stort sett alltid är hård nog för samlag.

Förutom ett mindre ärr på den plats där penis möter pungen, ger inte detta implantat några större eller märkbara estetiska efterdyningar. Operationen tar under en timme och patienten är i regel hemma inom ett dygn. De flesta som valt denna lösning är nöjda med sin protes, och det uppstår sällan några allvarliga komplikationer.

En av nackdelarna med fasta proteser är dock att användaren kan uppleva besvär med att naturligt få till en erektion. Detta är ett viktigt övervägande då protesen till exempel kan bli infekterad och måste tas ut. Medan infektionsrisken alltid finns närvarande, är den inte särskilt hög. Det uppskattas att endast omkring två till tre procent av alla användare drabbas av en infektion. Studier har även visat att infektioner blivit enklare att undvika. Andra komplikationer som kan uppstå är mekaniska fel, erosion av vävnad eller blödning efter operation.

Om du upplever erektil dysfunktion och överväger andra behandlingsformer än läkemedel är det viktigt att du alltid först kontaktar läkare eller specialist. Diskutera alternativen mycket noggrant med dem, såväl som med din partner, innan du fattar ett beslut.

 

Senast granskat:  01-11-2016