Tadalafil är ett generiskt läkemedel (generika) som tillverkas av olika läkemedelsföretag. Det är den generiska versionen av det varumärkesskyddade läkemedlet Cialis och innehåller samma verksamma ingrediens (tadalafil) och fungerar på samma sätt för att behandla erektionsproblem hos män.

Vad är Tadalafil?

Tadalafil finns, som Cialis, i två olika versioner. Dels som daglig dos, som tas en gång dagligen, och som tabletter som tas vid behov, även kallat “flexibel dosering”. Tadalafil kommer som vanliga, filmdragerade tabletter som är ljusgula och ovala i formen (likt Cialis). Tadalafil är godkänt för behandling av erektil dysfunktion, men är ännu inte godkänt för behandling av godartad prostataförstoring (vilket Cialis är).

Hur du tar Tadalafil daglig dos (2,5 mg och 5 mg)

Tadalafil daglig dos ordineras, som kanske namnet avslöjar, till den som vill ta Tadalafil varje dag. Tadalafil daglig dos finns i två styrkor, 2,5 mg. Den rekommenderade dosen är 5 mg dagligen, som kan justeras till 2,5 mg beroende på hur användaren reagerar på läkemedlet, exempelvis om han upplever besvärliga biverkningar.

Du tar läkemedlet vid samma tidpunkt varje dag, vilket underlättar i att komma ihåg att ta läkemedlet. När du tar Tadalafil daglig dos är läkemedlet aktivt i kroppen 24 timmar om dygnet, varje dag, så länge som du tar det. Den stora fördelen med denna version av Tadalafil är att du kan vara mer spontan med när du vill ha sex.

Du ska inte ta mer än en tablett dagligen och det är även viktigt att förstå att du måste vara sexuellt stimulerad för att läkemedlet ska nå sin effekt.

Hur du tar Tadalafil vid behov (10 mg och 20 mg)

Tadalafil finns också som tabletter man tar vid behov, så kallad “flexibel dosering”. Det innebär att du inte behöver ta en tablett varje dag, utan att du tar tabletten före planerat samlag. Dessa kommer i högre styrkor om 10 mg och 20 mg.

Du kan ta Tadalafil 10 mg eller 20 mg upp till 30 minuter före planerad sexuell aktivitet, och tabletterna förblir sedan aktiva i din kropp i upp till 36 timmar. Rekommenderad startdos är 10 mg som, i vissa fall, kan höjas till 20 mg ifall effekten av 10 mg uteblir. Du ska inte ta dessa tabletter varje dag.

Skiljer sig biverkningarna mellan Tadalafil daglig dos och Tadalafil vid behov?

De eventuella biverkningar som kan orsakas av Tadalafil är de samma oavsett vilken dosnivå du ordinerats. Därtill reagerar olika kroppar olika på Tadalafil. Vissa män upplever få till inga biverkningar medan andra kan vara predispositionerade för att få biverkningar. Det är helt enkelt individuellt.

Behöver jag vara sexuellt stimulerad för att Tadalafil ska fungera?

Ja. Likt andra potensmedel kräver Tadalafil sexuell stimulering för att kunna leverera en erektion. Tadalafil tillhör en grupp läkemedel som heter PDE5-hämmare som förbättrar blodflödet till penis genom att påverka sammandragningar i blodkärlen - vilket i sin tur möjliggör för en bättre erektion. Du blir inte sexuellt stimulerad av att ta Tadalafil.

Vilken verkningstid har Tadalafil?

Om du tar Tadalafil daglig dos förblir läkemedlet aktivt i kroppen dygnet runt. Om du tar Tadalafil vid behov tar det mellan 30 och 60 minuter för läkemedlet att börja verka i kroppen. Därefter förblir det verksamt i upp till 36 timmar.

Ska jag ta Tadalafil daglig dos eller Tadalafil vid behov?

Exakt vilken dos du ska ta avgörs av en läkare. De väger in faktorer som till exempel hur gammal du är, hur länge du haft erektionsproblem och ifall du vet vad som orsakat dem, ifall du tagit Tadalafil eller något annat potensmedel tidigare, och så vidare.

När är det olämpligt att ta Tadalafil?

Det finns ett antal sjukdomstillstånd som gör det olämpligt eller farligt för dig att ta Tadalafil, till exempel (ej begränsat till):

  • Allergi mot tadalafil eller annat innehållsämne i läkemedlet.
  • Samtidig användning av nitrater.
  • Allvarlig hjärtsjukdom.
  • Du har fått en hjärtattack inom de senaste tre månaderna.
  • Du har fått en stroke inom de senaste sex månaderna.
  • Lågt blodtryck (hypotension).
  • Högt blodtryck (hypertoni) som är dåligt kontrollerat.
  • Du tar läkemedel innehållandes riociguat.

Detta är bara en sammanfattande lista. Se alltid till att läsa igenom bipacksedeln noga innan du börjar ta Tadalafil. Om du är osäker över någonting bör du rådfråga läkare eller sjukvårdspersonal innan du börjar ta Tadalafil.

Senast granskat:  15-07-2020