Kamagra är ett olagligt potenspiller vars närvaro bland nätets mörka tillhåll har varit föremål för oro i en längre tid. Kamagra, som framställs i Indien där det även är godkänt, är ett piller som saluförs som ett billigt och fullgott alternativ till Viagra.

Kamagra vs Viagra - vad är skillnaden?

Man kan säga att den viktigaste skillnaden är att Viagra är ett godkänt läkemedel vid erektil dysfunktion i Sverige och inom EU. Viagra åtnjuter ett godkännande från den Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA såväl som från Läkemedelsverket. Kamagra, i sin tur, är inte godkänt för försäljning varken i Sverige eller inom EU.

Så vad krävs egentligen för att ett läkemedel ska bli godkänt och få börja säljas?

Ett mycket grundläggande krav är att nyttan med användningen av läkemedlet överväger eventuella risker (till exempel biverkningar). Det ska föreligga en tydlig nytta, exempelvis att läkemedlet kan bota eller förebygga en sjukdom.

Läkemedlets effektivitet ska kunna säkerställas och i de flesta fall testas ett läkemedel på både celler, djur och människor.

Läkemedlets eventuella biverkningar ska stå i rimlig proportion till dess positiva effekt. Ju större nytta läkemedlet har desto allvarligare biverkningar kan accepteras. Exempelvis kan man acceptera mer omfattande biverkningar av ett läkemedel mot cancer, eftersom nyttan anses vara stor.

* - Eftersom Kamagra inte är ett godkänt läkemedel går det inte att säkerhetsställa exakt vad det innehåller. Det saluförs oftast som ett läkemedel innehållandes endast sildenafil (samma aktiva ingrediens som Viagra), men eftersom framställandet av läkemedlet är oreglerat går det inte att garantera att det inte innehåller någonting annat.

Innehåller Viagra och Kamagra samma sak?

Eftersom den aktiva ingrediensen i Viagra, sildenafil, är godkänd för försäljning i både Sverige och i Europa, så kan man säkerhetsställa ingredienserna i läkemedlet. Det är nämligen så det funkar, alltså att ett läkemedelsbolag får ett godkännande att sälja en viss aktiv ingrediens, inte sällan av att läkemedlet namnges och patentbeläggs. Eftersom patenttiden för Viagra har löpt ut så finns den aktiva ingrediensen, sildenafil, numera att köpa som generiskt läkemedel. Detta läkemedel heter Sildenafil och fungerar exakt likadant som Viagra men tenderar att vara billigare.

Kamagra har inte godkänts för försäljning av den Europeiska läkemedelsmyndigheten eller av något EU-lands respektive tillsyningsmyndighet som ansvarar för godkännande av läkemedel. Även fast Kamagra saluförs som att innehålla sildenafil, alltså samma ingrediens som Viagra, går det alltså inte att säkerhetsställa vad det innehåller.

Är Viagra respektive Kamagra farligt?

Viagra kan vara farligt för vissa patienter, till exempel för de som har något tillstånd som påverkar kroppens blodflöde. Av denna anledning förskrivs inte Viagra eller andra läkemedel i dess läkemedelsgrupp, kallat PDE5-hämmare, till patienter med sådana tillstånd.

Kamagra är farligt av helt andra orsaker, vilket du kan fördjupa dig i mer här. Eftersom Kamagra säljs som bekant olagligt till Europeiska länder, kan dess innehåll inte säkerhetsställas. Det går därmed alltså inte att säga att Kamagra inte innehåller ingredienser som potentiellt kan vara farliga, eller direkt livsfarliga, för användaren.

En annan viktig skillnad är att Viagra, som alla andra receptbelagda läkemedel endast kan köpas ifall en läkare har förskrivit läkemedlet åt patienten. Läkaren måste bedöma att läkemedlet är säkert, lämpligt och ändamålsenligt för patienten att använda. Kamagra säljs olagligt online och kräver ingen läkarkonsultation; det saknas därmed professionell sjukvårdspersonal i vårdkedjan som kan bedöma lämpligheten i “läkemedlet”.

Finns det generisk Viagra och är det samma sak som Kamagra?

Ja, det finns generisk Viagra och nej, det är inte samma sak som Kamagra. Ett generiskt läkemedel, även kallat “generika”, är ett läkemedel som kan tillverkas av flera läkemedelsföretag på grund av att patenttiden för originalläkemedlet har löpt ut. Viagra är ett sådant exempel. Ett annat välkänt generiskt läkemedel vid erektionsproblem är Tadalafil, som är den generiska versionen av Cialis.

Ibland kan man stöta på en hemsida som säljer billig Kamagra och marknadsför det som “generisk Viagra”, inte minst på grund av dess mycket billigare pris. Det är viktigt att komma ihåg att detta inte är samma sak.

Senast granskat:  03-08-2020