Nya Treated Är Snart Här. Läs mer.
×
Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept

Viridal Duo

Alprostadil

Viridal Duo är en behandling vid erektil dysfunktion, även kallat impotens, som tillverkas av läkemedelsföretaget UCB Pharma. Viridal Duo innehåller det verksamma ämnet alprostadil, som verkar genom att vidga kroppens blodkärl.

Köp Viridal Duo smidigt och säkert online hos Treated.com. Fyll i vårt medicinska frågeformulär för att få ditt ärende granskat av en av våra legitimerade läkare. Godkända beställningar levereras nästföljande arbetsdag.

+1400 recensioner via Trustpilot
Viridal Duo - fortsättningspaket utan kolv
1 081 Kr Save 0 + Gratis expressfrakt
Beställ nu för leverans fredag 20 maj
Beställ nu för leverans fredag 20 maj

Viridal Duo är en behandling vid erektil dysfunktion, även kallat impotens, som tillverkas av läkemedelsföretaget UCB Pharma. Viridal Duo innehåller det verksamma ämnet alprostadil, som verkar genom att vidga kroppens blodkärl.

Köp Viridal Duo smidigt och säkert online hos Treated.com. Fyll i vårt medicinska frågeformulär för att få ditt ärende granskat av en av våra legitimerade läkare. Godkända beställningar levereras nästföljande arbetsdag.

Trustpilot-betyg 4,5 av 5
Översikt

Översikt - Viridal Duo (alprostadil)

Viridal Duo är en behandling vid erektil dysfunktion som tas genom en injektionspenna. Läkemedlet innehåller den aktiva ingrediensen alprostadil, som även finns i behandlingarna Bondil (MUSE) och Vitaros. Viridal Duo verkar på samma sätt som dessa, det vill säga genom att få kroppens blodkärl att slappna av och utvidgas och därmed möjliggöra för bättre blodflöde till penis. Viridal Duo ges först ut i låg dos, som gradvis kan ökas tills läkarens bestämda underhållsdos uppnåtts. Väl då ger Viridal Duo användaren en erektion inom 5-15 minuter som normalt varar i upp till en timme.

 • Innehåller alprostadil
 • Injiceras i sidan av penis
 • Finns i tre doser (10 mcg, 20 mcg och 40 mcg)

Vi erbjuder endast receptförnyelse av Viridal Duo eftersom du behöver visas av utbildad vårdpersonal hur du använder läkemedlet. Endast 20mcg dosen kan beställas med inbyggd kolv, de andra doserna är så kallade fortsättningspaket. De kommer med nya nålar men levereras inte tillsammans med den kolv som krävs för att ta läkemedlet.

Hur vanligt är erektionsproblem?

Impotens, eller “erektionsproblem” som det också kallas, är så pass vanligt att man tror att alla omkring hälften av alla män över 40 tros uppleva det. Även fast det är som vanligast bland äldre män är det inte ovanligt att även yngre män kan drabbas av tillståndet.

Vad orsakar impotens?

Det finns ett antal faktorer som kan bidra till erektionsproblem. Begränsat blodflöde till penis är en orsak. För att en man ska uppnå erektion måste blodet kunna flöda till penis, och när detta begränsas kan det leda till impotens. Problem med blodflöde kan inträda som bieffekt av en annan sjukdom, såsom högt blodtryck, högt kolesterol eller diabetes. Det kan också vara resultatet av fetma eller övervikt, såväl som riklig alkoholkonsumtion eller rökning.

Även psykologiska faktorer, såsom stress, ångest, depression eller panikångest kan orsaka erektionsproblem. Detta är mycket mer sannolikt ifall någon har sporadiska symptom, exempelvis om man vanligtvis har en tillräckligt bra erektion men har svårigheter att få till en erektion under själva samlaget.

Behandling vid impotens

Alla fall kräver inte alltid läkemedelsbehandling. Om besvären är resultatet av mentala problem, exempelvis, kan de dra nytta av att adressera problemet i första hand. Det kan till exempel göras genom att prata med sin partner eller med terapeut. Ifall behandling är nödvändig är det i huvudsak orala läkemedel, såsom Viagra eller Cialis, som ordineras. Ifall dessa antingen är ineffektiva eller ifall användaren av någon anledning inte kan ta tabletter, kan en behandling i injektionsform bli aktuell. Viridal Duo är ett sådant läkemedel.

Hur fungerar Viridal Duo?

En erektion kan tillskrivas ett antal fysiologiska processer i kroppen, som krävs för att producera en erektion. Som svar på sexuell upphetsning kan vissa neurotransmittorer (signalsubstanser) “berätta” för blodkärlen i närheten av penis att utvidgas, vilket möjliggör för blod att kunna flöda bättre till penis. När muskeln kallat corpus cavernosum i penis sedan fyllts med blod, uppnås en erektion.

Prostaglandin E1 eller PGE1 är exempel på dessa, ovan nämnda, neurotransmittorer som ansvarar för att berätta för blodkärlen nära penis att slappna av och släppa fram blod. Erektil dysfunktion kan vara ett resultat av att dessa signalsubstanser inte fungerar som de ska eller inte får den signal de behöver.

Alprostadil, den verksamma ingrediensen i Viridal Duo, är en syntetisk version av PGE1. Det fungerar på samma sätt, det vill säga att övertyga blodkärlen i närheten av penis att utvidgas, vilket sedan underlättar för blodflödet och underlättar för att få en styv och ihållande erektion.

Köpa Viridal Duo online hos Treated.com

Du kan förnya ditt recept på Viridal Duo online hos Treated.com. Du behöver ha använt Viridal Duo tidigare och ha fått instruerat av läkare eller sjuksköterska om hur du administrerar läkemedlet. 

Om du för närvarande tar Viridal Duo och vill förnya ditt recept kan du göra det smidigt och säkert online hos Treated.com. Fyll i vårt medicinska frågeformulär för att få ditt ärende granskat av en av våra legitimerade läkare idag. Godkända beställningar skickas med expressleverans.

Beställ nu
Senast granskat:  27-04-2021
Bruksanvisning

Så tar du Viridal Duo

Se till att alltid följa det bruksanvisningar som finns i bipacksedeln när du tar detta läkemedel. Du ska även följa det anvisningar som ordinerats av din läkare mycket noga.

Vi erbjuder för närvarande enbart receptförnyelse av Viridal Duo hos Treated.com. Om du inte har använt startpaketet tidigare och blivit instruerad i hur du tar detta läkemedel ska du inte beställa det från oss. Vi rekommenderar i så fall att du diskuterar behandlingen med din husläkare.

 1. Innan du börjar använda Viridal Duo ska du ha blivit instruerad av läkare eller sjukvårdspersonal om du administrerar läkemedlet.
 2. Rekommenderad startdos kan vara 1,25 mg, 2,5 mg eller 5 mg, som sedan höjs tills du uppnått underhållsdosen.
 3. När du tar underhållsdosen får du sannolikt en erektion inom 5-15 minuter av att du administrerat läkemedlet. Erektionen varar i i upp till en timme.
 4. Den typiska dosen för de flesta män är 10-20 mcg per injektion.
 5. Överskrid inte ordinerad dos.
 6. Viridal Duo ska inte användas oftare än en gång per dygn, eller mer än två till tre gånger per vecka.

Du hittar kompletterande anvisningar om hur du tar Viridal Duo samt detaljerade instruktioner i hur du administrerar läkemedlet i dess bifogade bipacksedel. Läs alltid igenom denna mycket nära och noga innan du börjar ta Viridal Duo. Rådfråga läkare eller apotekspersonal ifall du är osäker över någonting.

Viridal Duo bipacksedel

Ladda ner bipacksedel för Viridal Duo (10 mcg, 20 mcg, 40 mcg)

För närvarande finns tyvärr ingen bipacksedel för Viridal Duo på svenska.

Senast granskat:  27-04-2021
Biverkningar

Viridal Duo: biverkningar, varningar och försiktighet

Sök omedelbart akutvård om du upplever något av följande:

 • Ihållande erektion som varar i längre än fyra timmar (även kallat för priapism)
 • Tecken på en allergisk reaktion, såsom nässelfeber, svullnad i ansikte, läppar eller hals eller några andningssvårigheter.
 • Andra allvarliga biverkningar.

Mycket vanliga biverkningar (förekommer hos 1 av 10 män eller fler):

Smärta i penis.

Vanliga biverkningar (förekommer hos 1 av 100 män eller färre):

Rodnad, klåda, svullnad, blåsbildning, domningar, ömhet eller värmevallningar vid injektionsstället, blödningar vid injektionsstället, huvudvärk, priapism, svampinfektioner, förkylning, höjd eller sänkt känslighet, utvidgade pupiller, förändrad hjärtrytm, lågt blodtryck, ökat kreatinin, minskad blodflöde till kroppens extremiteter (armar och ben), illamående, muntorrhet, hudutslag, svettningar, smärta i samband med urinering eller urinträngningar, ökat behov av att urinera, blödning i urinröret, ökad mängd järn i kroppen, erektil dysfunktion, ejakulationsproblem som för tidig utlösning, testikelsmärta, klumpar eller svullnad i testiklar, smärta i bäckenet, svullnad eller rodnad i testiklarna eller i ollonet.

Sällsynta biverkningar (förekommer hos 1 av 1,000 män eller färre):

Yrsel eller andningssvårigheter orsakat av en allergisk reaktion, utslag, blåsor, blodtrycksfall, ärrbildning i insidan av penis efter långvarigt användande eller svimning.

Mycket sällsynta biverkningar (förekommer hos 1 av 10,000 män eller färre):

Onormal minskning av antalet blodplättar.

Eventuella biverkningar (okänd frekvens):

Minnesförlust, stroke, angina pectoris (kärlkramp), hjärtinfarkt.

Viridal Duo och andra läkemedel

Tala alltid om för din läkare ifall du tar några som helst andra läkemedel, även om de är receptfria läkemedel.

Detta är särskilt viktigt ifall du tar eller har tagit något av följande: antidepressiva läkemedel kallat MAOI, såsom fenelzin, andra behandlingar mot erektil dysfunktion, blodförtunnande läkemedel som Waran, läkemedel mot högt blodtryck eller läkemedel som används för att behandla problem med blodproppar.

Andra sjukdomar och Viridal Duo

Du bör alltid så omfattande som möjligt se till att redogöra för din familjehistoria av sjukdomar och ifall du själv haft några sjukdomstillstånd.

Du ska inte ta Viridal Duo ifall du har eller någonsin haft: allergi mot något av innehållsämnen i läkemedlet, en missbildning i penis som heter Peyronies sjukdom, ärrbildning i penis eller förhud eller någon annan sjukdom som påverkar penis, sicklecellanemi, leukemi, multipelt myelom, implantat i penis eller ifall du blivit avrådd från att ha sex på grund av hjärtproblem eller stroke, eller ifall du missbrukar narkotika.

Tala om för din läkare innan du tar Viridal Duo ifall du har eller har haft: en eller flera kardiovaskulära riskfaktorer, som t.ex. högt blodtryck, högt kolesterol, om du röker eller är överviktig, har hjärtproblem, om du haft problem med svimningar eller minnesbortfall, talproblem, hörsel- eller synproblem, lungproblem eller är i riskzonen för en stroke eller har någon sjukdom som påverkar blodets koagulering.

Graviditet och amning

Viridal Duo är ett receptbelagt läkemedel för män med erektil dysfunktion. Detta läkemedel ska aldrig användas av kvinnor.

Ifall din partner är gravid, ammar eller är i en fertil ålder bör du använda kondom innan du använder Viridal Duo.

Viridal, bilkörning och användning av maskiner

Detta läkemedel kan orsaka yrsel. Se alltid till att du är i skick för att köra bil eller hantera maskiner. Det är alltid ditt ansvar att se till att du är i skick för att köra bil.

Sexuellt överförbara infektioner

Viridal Duo kan orsaka blödningar från injektionsstället. Det är mycket viktigt att du använder kondom när du har sex för att förebygga överföring av sexuellt överförbara sjukdomar (könssjukdomar).

Senast granskat:  27-04-2021
Vanliga frågor: Viridal Duo

Vanliga frågor: Viridal Duo

Kan jag dricka alkohol när jag tar Viridal Duo?

Alkohol kan påverka din erektion vilket är varför det inte rekommenderas att man dricker alkohol samtidigt som man tar Viridal Duo.

Hur ska Viridal Duo förvaras?

Förvara Viridal Duo i dess originalförpackning och under 25°C. Var noga med att förvara Viridal Duo utom syn- och räckhåll för barn.

Kan jag vara allergisk mot Viridal Duo?

Använd inte Viridal Duo om du är allergisk mot något av följande: alprostadil, laktosmonohydrat, alfadex, natriumklorid och vatten för injektion.

Kan jag köpa Viridal Duo receptfritt?

Nej. Viridal Duo är en receptbelagd behandling, likt alla andra läkemedel mot erektil dysfunktion.

Hur köper jag Viridal Duo online hos Treated.com?

För att kunna köpa Viridal Duo online hos Treated.com måste du ha använt läkemedlet tidigare. Du måste också ha blivit instruerad om hur du använder läkemedlet av sjuksköterska eller läkare.

Senast granskat:  27-04-2021
Treated.com har betyget 4,5 av 5 av 1373 kunder på TrustPilot!
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter.
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här