Vitaros är en unik behandling för erektionsproblem, även kallad impotens. Det kommer i formen av en kräm som appliceras på penis vid urinrörsmynningen.

Det är viktigt att du följer anvisningarna från din läkare eller sjukvårdspersonal om hur behandlingen ska användas. Om du har några frågor om hur du ska ta behandlingen bör du ta upp de med din läkare eller apotekspersonal.

Hur Vitaros ska förvaras

 • Vitaros ska förvaras kylt (i ett kylskåp), i temperaturer mellan 2°C till 8°C. Läkemedlet får inte frysas.
 • Oöppnade förpackningar kan avlägsnas från kylskåpet i upp till tre dagar, så länge som temperaturen inte överstiger 25°C. Om produkten inte används inom dessa tre dagar ska den kastas.

Hur du använder Vitaros

 1. Tvätta händerna före du använder Vitaros.
 2. Ta bort AccuDose-behållaren från foliepåsen. Förvara dospåsen så att du kan kasta engångsapplikatorn efter användning.
 3. Ta av locket.
 4. Håll din penis med en hand och tryck försiktigt på den för att öppna spetsen. Den som inte är omskuren bör dra in sin förhud innan de börjar med denna process.
 5. Håll enheten i din andra hand och placera spetsen direkt ovanför öppningen till urinröret utan att sätta i den.
 6. Skjut ner kolven så att all kräm kommer ut ur från tuben. Om det finns kräm över som inte passar in i urinröret kan du gnugga det i slutet av din penis med ett rent finger.
 7. Håll penis i upprätt läge i 30 sekunder så att krämen kan absorberas.
 8. Skruva tillbaka locket och lägg tillbaka det i foliepåsen som är klar för att kastas.
 9. Tvätta alltid händerna noga efter att ha hanterat Vitaros.

Annat viktigt att komma ihåg när du tar Vitaros

 1. Applikationsenheten kallas för AccuDose. Varje pump är förfylld med korrekt dos så att de är redo att användas omedelbart.
 2. En enhet får endast användas en gång.
 3. För att kunna uppnå erektion krävs sexuell stimulering innan du tar läkemedlet.
 4. Det kan ta mellan 5-30 minuter innan krämen får effekt. Varaktigheten av en dos kan variera mellan olika män, men i de flesta fall varar det i en till två timmar.
 5. Du kan få vissa milda, lokala biverkningar i din penis efter användning, såsom värmevallningar och känslighet.
 6. Om din erektion inte avtar efter fyra timmar bör du söka läkarvård.
 7. Vitaros finns i två doser. Din läkare kan justera din dos till den högre om den längre dosnivån inte ger dig en tillräcklig erektion.
 8. Du bör endast använda en dos Vitaros per dygn. Överskrid inte tre (3) doser per vecka.
 9. Vitaros kräm ger inget skydd mot sexuellt överförbara infektioner. En latexkondom kan användas för att minska risken för könssjukdomar och oöndskad graviditet. Kondomer kan också minska risken för vaginal irritation hos kvinnliga sexpartners.
Senast granskat:  20-02-2018