Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept

Amlodipin

Amlodipin

Amlodipin är ett generiskt läkemedel mot angina pectoris, mer känt som kärlkramp. Amlodipin tillhör läkemedelsgruppen kalciumantagonister och är den generiska versionen av Istin.

Det är inte alltid smidigt att ta sig tiden att lämna arbete för att besöka en vårdcentral och apotek för något så enkelt som receptförnyelse. Vår tjänst är utformad så att du snabbt och tryggt kan få och förnya dina recept online och köpa din dos Amlodipin.

Detta är ett generiskt läkemedel. Tillverkaren av produkten kan därför variera.

+1300 recensioner via Trustpilot
Amlodipine5 mg

Rekommenderad dos är 5 mg som tas en gång dagligen. Daglig maxdos är 10 mg. Ska inte användas av barn.

+ Gratis expressfrakt
Amlodipine10 mg

Den dagliga maxdosen är 10 mg och tas en gång dagligen. Ska ej användas av barn.

+ Gratis expressfrakt
Beställ nu för leverans onsdag 8 december

Amlodipin är ett generiskt läkemedel mot angina pectoris, mer känt som kärlkramp. Amlodipin tillhör läkemedelsgruppen kalciumantagonister och är den generiska versionen av Istin.

Det är inte alltid smidigt att ta sig tiden att lämna arbete för att besöka en vårdcentral och apotek för något så enkelt som receptförnyelse. Vår tjänst är utformad så att du snabbt och tryggt kan få och förnya dina recept online och köpa din dos Amlodipin.

Detta är ett generiskt läkemedel. Tillverkaren av produkten kan därför variera.

Översikt

Vad är Amlodipin?

Amlodipin är en kalciumantagonist i tablettform som tillverkas av läkemedelsföretaget Actavis. Läkemedlet är den generiska versionen av Istin och säljs även under andra namn så som Norvasc. Tabletterna används för kärlkramp och lindrar symptomen genom att underlätta passagen av blod till hjärtat. Behandlingen är också skicklig på att lindra högt blodtryck. Tabletterna en gång dagligen och finns tillgängliga i två dosstyrkor. Vilken dos du förskrivs avgörs efter hur du svarar på läkemedlet.

Angina pectoris, mer känt som kärlkramp, kännetecknas av ett starkt tryck över bröstet då blodflödet till hjärtat hämmas. Kärlkramp är oftast orsakat av styva arteriella vägar, och i vissa fall kan smärtan stråla ut i vänstra armen, ryggen eller nacken. Attackerna kommer i regel som svar på fysisk ansträngning eller stress.

Stabil eller instabil kärlkramp

Kärlkramp delas oftast in i två kategorier, stabil respektive instabil kärlkramp. Stabil kärlkramp har varit oförändrad under flera månader, medans nyupptäckt kärlkramp kallas för instabil kärlkramp. Kärlkramp som snabbt har försämrats klassas även som instabil kärlkramp då det kan vara tecken på en hotande hjärtinfarkt. Då instabil kärlkramp är en indikator på en kraftig minskad hjärtfunktion betraktas det som en allvarlig hälsorisk. Det kan vara tecken på en hotande hjärtinfarkt och man ska omedelbart uppsöka akutvård samt undersökas och behandlas på sjukhus.

Stabil kärlkramp är inte lika allvarligt men utgör allt som oftast en risk för personens välbefinnande, och personer med stabil kärlkramp är även mer benägna att stöta på komplikationer som hjärtinfarkt och stroke än de som inte har det. Det finns ett antal positiva livsstilsförändringar som kan minimera chansen att hamna i riskzonen för kärlkramp, såsom hälsosam diet, sluta röka och sänka sitt alkoholintag.

Behandla kärlkramp

Vilket läkemedel som sätts in för att behandla ditt kärlkramp har sin rot i frekvensen av attacker såväl som dess allvarsgrad. Smärta i samband med kärlkramp är ett resultat av brist på syre som transporteras till hjärtat, i synnerhet under perioder av fysisk ansträngning. Hjärtat behöver en frisk tillförsel av syre för att fortsätta arbeta på rätt sätt under dessa förhållanden. Substansen amlodipin, som är den aktiva ingrediensen i Amlodipin, är en så kallad kalciumantagonist, ibland kallat för kalciumkanalblockerare. Dessa verkar i kroppen genom att minska effekten av kalcium på musklerna i artärväggarna. På detta vis hjälper de dessa muskler att slappna av och artärerna vidgas sedan som resultat. Detta underlättar för passage av blod och syre till hjärtat.

Köpa Amlodipin online

Genom Treated.com kan du få och förnya dina recept direkt i din dator, surfplatta eller smartphone. Vår EU-godkända tjänst är utformad så att du fyller i ett medicinskt frågeformulär, som därefter kommer granskas av en av våra legitimerade läkare. Godkänns beställningen skickas läkemedlet direkt från vårt apotek i Storbritannien med leverans hela vägen till din ytterdörr. Alla godkända beställningar skickas med spårbar UPS-sändning och levereras inom 24 timmar.

Beställ nu
Senast granskat:  15-07-2020
Bruksanvisning

Bruksanvisning

Som med alla läkemedel är det viktigt att du förstått din förskrivares instruktioner samt att du har bekantat dig med informationen i bipacksedeln innan du inleder din behandling med Amlodipin. På så vis minimeras risken för eventuella biverkningar och effekten av behandlingen blir så hög som möjligt.

 1. Ta alltid Amlodipin enligt läkarens anvisningar.
 2. Typisk dos är 5 mg eller 10 mg tablett som tas en gång dagligen.
 3. Svälj tabletterna hela tillsammans med ett glas vatten.
 4. Drick inte grapefruktjuice samtidigt som du tar Amlodipin.
 5. Överskrid aldrig ordinerad dos.
 6. Om du glömmer att ta en tablett ska du bara hoppa över den dosen och ta nästa dos som schemalagt. Ta aldrig dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Listan ovan är endast en summering över hur du använder Amlodipin. Kompletta anvisningar finns i den bifogade bipacksedeln, som du alltid bör läsa igenom innan användning.

Amlodipin bipacksedel hos FASS

Ladda ner bipacksedel för Amlodipin från FASS

Senast granskat:  15-07-2020
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Amlodipine 5 mg

Amlodipine 10 mg

Biverkningar

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Amlodipin orsaka vissa biverkningar men alla behöver inte få dem. Det är dock viktigt att du känner till dessa på förhand så att du kan vidta lämpliga åtgärder i händelse av att de skulle inträffa. Meddela omedelbart din läkare om du skulle uppleva plötslig, väsande eller rosslande andning, bröstsmärtor, andnöd eller andra andningssvårigheter, svullnad av tunga, ögonlock, ansikte eller läppar, allvarlig hudreaktion som utslag, nässelfeber, klåda, blåsor, fjällning eller svullnad i huden, inflammation i slemhinnor, hjärtattack, onormal hjärtrytm eller tecken på en inflammerad bukspottkörtel såsom mag- och ryggsmärtor.

Vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare eller färre):

Huvudvärk, yrsel, trötthet, hjärtklappning, rodnad, buksmärtor, illamående eller kräkningar, svullna vrister eller trötthet.

Ovanliga (förekommer hos 1 av 100 användare eller färre):

Humörsvängningar, ångest, depression, sömnlöshet, skakningar, smakförändringar, svimning, svaghet, domningar eller stickningar i armar och ben, minskad känslighet för smärta, tinnitus, synproblem, lågt blodtryck, rinit, diarré, förstoppning, matsmältningsbesvär, muntorrhet, håravfall, ökade svettningar, klåda, röda fläckar på huden, urineringsbesvär, ökat urineringsbehov, erektil dysfunktion, bröstförstorning hos män, svaghetskänsla, smärta, sjukdomskänsla, led- eller muskelsmärta, muskelkramper, ryggsmärta eller viktförändringar.

Mycket ovanliga (förekommer hos 1 av 1,000 användare eller färre):

Förvirring

Mycket sällsynta (förekommer hos 1 av 10,000 användare eller färre):

Minskat antal vita blodkroppar, hyperglykemi, nervproblem, hosta, svullet tandkött, uppblåsthet, leverinflammation, ökad muskelspänning, vaskulit, ljuskänslighet eller rörelserubbningar.

Listan ovan är endast en summering över eventuella biverkningar förknippat med Amlodipin. En komplett lista över biverkningar finns i den bifogade bipacksedeln.

Andra läkemedel och Amlodipin

Tala alltid om för din läkare ifall du tar några som helst andra läkemedel, även receptfria sådana. Det är särskilt viktigt att informera om följande: ketokonazol eller itrakonazol, ritonavir, indinavir eller nelfinavir, rifampicin, erytromycin eller klaritromycin, johannesört, dilitiazem eller verapamil eller dantrolen.

Andra sjukdomar och Amlodipin

Redogör noggrant för din sjukdomshistoria till din förskrivare. Amlodipin bör inte tas av dem som har hjärtproblem orsakat av aortastenos, de som haft hjärtsvikt eller en hjärtattack. Du ska inte heller ta Amlodipin om du drabbats av chock, det vill säga att blodtrycket sjunkit mycket lågt och huden känns kall och fuktig.

Amlodipin kan även vara olämpligt för de som har allvarliga leverproblem eller av patienter som är gamla eller har mycket högt blodtryck.

Senast granskat:  15-07-2020
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Amlodipine 5 mg

Amlodipine 10 mg

Vanliga frågor: Amlodipin

Vanliga frågor: Amlodipin

Kan jag dricka alkohol när jag tar Amlodipin?

Det rekommenderas inte. Detta då alkoholintag kan resultera i att blodtrycket faller.

Kan jag dricka grapefruktjuice eller äta grapefrukt när jag tar Amlodipin?

Nej. Om du tar Amlodipin ska du inte äta grapefrukt eller dricka grapefruktjuice. Dessa kan orsaka att mängden av den aktiva substansen amlodipin i blodet ökar, vilket kan ge en oförutsägbar, blodtryckssänkande effekt.

Kan jag köra bil när jag använder Amlodipin?

Ja, under förutsättning att du inte upplever några biverkningar som kan påverka din körförmåga. Om så är fallet ska du avstå från att köra bil och genast kontakta din läkare.

Kan Amlodipin användas när jag är gravid?

Det är inte lämpligt för dig som är gravid eller ammar. Om du är gravid eller ammar ska du alltid tala om detta för din läkare.

Hur ska Amlodipin förvaras?

Förvara alltid detta läkemedel på en säker plats och under 30°C.

Kan jag vara allergisk mot Amlodipin?

Amlodipin innehåller: amlodipin, mikrokristallin cellulosa, vattenfri kalciumvätefosfat, natriumstärkelseglykolat typ A, och magnesiumstearat. Använd inte detta läkemedel om du är allergisk mot någon av dessa ingredienser.

Kan jag köpa Amlodipin receptfritt?

Nej. Amlodipin är en receptbelagd behandling. För att kunna köpa läkemedlet måste en legitimerad läkare ha skrivit ut ett recept åt dig.

Är Amlodipin rätt behandling för mig?

Det kan du snabbt ta reda på. Fyll i vårt medicinska frågeformulär för att få ditt ärende granskat av en av våra legitimerade läkare. Godkänns beställningen skickas ditt läkemedel direkt från vårt apotek i Storbritannien och blir levererat redan nästa arbetsdag.

Senast granskat:  15-07-2020
Treated.com har betyget 4,6 av 5 av 1292 kunder på TrustPilot!
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här