Nya Treated Är Snart Här. Läs mer.
×
Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept

Zovirax

Aciclovir

Zovirax är ett virushämmande läkemedel som behandlar munsår och herpes (inklusive könsherpes) tillverkad av GSK. Det finns i tablettform eller som oral lösning för behandling av herpes och som kräm eller tabletter för behandling av munsår.

Du kan enkelt och smidigt få behandling för behandling för herpes (munsår och herpes runt könsorganen) med vår kombinerade konsultation- och receptförskrivingstjänst online. Vårt team av legitimerade läkare och apotekare gör sjukvården lättillgänglig så att du kan få hjälp när det passar dig. Ingen tidsbokning behövs. Godkända beställningar skickas med leverans redan nästa dag.

+1400 recensioner via Trustpilot
Zovirax Oral Lösning200mg/5ml

En flaska innehåller 125ml, med 200mg aciklovir per 5ml. Kan förskrivas i 5ml doser, fem gånger om dagen för behandling av herpes.

 

+ Gratis expressfrakt
Zovirax Brustablett200mg

Dessa tabletter innehåller 200mg av den aktiva ingrediensen, aciklovir. För behandling av herpes, kan en kur motsvara en tablett fem gånger om dagen.

 

+ Gratis expressfrakt
Beställ nu för leverans tisdag 24 maj

Zovirax är ett virushämmande läkemedel som behandlar munsår och herpes (inklusive könsherpes) tillverkad av GSK. Det finns i tablettform eller som oral lösning för behandling av herpes och som kräm eller tabletter för behandling av munsår.

Du kan enkelt och smidigt få behandling för behandling för herpes (munsår och herpes runt könsorganen) med vår kombinerade konsultation- och receptförskrivingstjänst online. Vårt team av legitimerade läkare och apotekare gör sjukvården lättillgänglig så att du kan få hjälp när det passar dig. Ingen tidsbokning behövs. Godkända beställningar skickas med leverans redan nästa dag.

Översikt

Vad är Zovirax?

Zovirax, som tillverkas av GlaxoSmithKline, är ett populärt och välkänt läkemedel för behandling av olika typer av herpes, bland annat herpes simplex (HSV-1 och -2) som kan orsaka munsår och blåsor då det blossar upp. Zovirax finns i tre olika former: som kräm, oral lösning och som tablett. Krämen används oftast för lindrigare utbrott, medan de andra formerna kan användas för svårare fall.

 1. Välkänd och antiviral effektiv behandling
 2. Ger snabb lindring
 3. Behandlar munsår och herpes

Finns det olika herpesvirus?

Herpes är ett samlingsnamn för flera olika sorters virus, som främst påverkar huden. Bland dem finns herpes zoster (även känt som bältros) och herpes simplex typ 1 och 2. HSV-1 är den främsta orsaken till munsår men dessa symptom kan även orsakas av HSV-2.

Genital herpes (herpes runt könsorganen)

Förutom munsår så kan herpes simplex också orsaka könsherpes, som resulterar i smärtsamma blåsor på och runt könsorganen. Könsherpes smittar oftast genom genom sex med någon som är smittad och det räknas som en sexuellt överförbar sjukdom.

Könsherpes är en kronisk sjukdom. Viruset finns kvar i kroppen livet ut och det är vanligt för viruset att blossa upp i snitt fyra eller fem gånger per år de första två åren. Återkomsten av viruset brukar ofta minska med tiden och utbrotten blir generellt lindrigare.

I majoriteten av fallen så har personer med könsherpes inga symptom vid infektionstillfället, och inser därför inte att de har sjukdomen. Symptomen kan utvecklas först flera månader eller till och med år senare. Upplever du däremot symptom efter att ha blivit infekterad för första gången, tenderar de att visa sig fyra till sju dagar efter infektionstillfället.

Symptom på en primärinfektion av könsherpes inkluderar små blåsor som spricker och producerar röda öppna sår runt könsorgan och anus, men även på lår och skinkor. Blåsor och sår på livmoderhalsen och vaginala flytningar hos kvinnor är också en indikation på infektionen, likväl smärta vid urinering och generellt illamående.

Om viruset återaktiveras, kan du märka av ovan nämnda symptom på nytt samt en brännande och kliande känsla i området vid könsorganet eller längs med benen innan blåsor uppstår.

Munherpes

Munsår är smärtsamma varfyllda blåsor, som sedan spricker och lämnar efter sig sår på läpparna och runt munnen. Blåsorna föregås av en stickade och avdomnad känsla i området där de kommer att uppstå. De försvinner av sig själva, normalt sett inom 1-2 veckor. Dock kan man uppleva obehag och besväras av hur det påverkar ens utseende.

Munsår är väldigt vanligt, men det finns många som bär på viruset som aldrig utvecklar några symptom överhuvudtaget. För de som upplever symptom så minskar återkomsten med åren.

Den vanligaste bidragande orsaken till att man får munsår är på grund av ett försvagat immunsystem, vilket innebär att det är mer troligt att de blossar upp man är trött, utmattad eller stressad. Andra utlösande faktorer är överdrivet solljus, kallt väder eller trauma.

Munsår kan överföras genom fysisk kontakt, som kyssar eller oralsex. De kan också spridas via indirekt kontakt som att dela bestick eller dryckesglas.

Viruset är som mest smittsamt precis innan, under eller kort efter att blåsorna uppstår. Blåsorna och såren fortsätter att vara smittsamma tills det har läkt ut helt och håller och även kort därefter. Därför är det viktigt att den som har munsår avstår från kyssar och annan oral fysisk kontakt tills en vecka efter att området har läkt helt och hållet.

Behandling med Zovirax lindrar herpessymptom

HSV är väldigt vanligt och för närvarande finns det inget bot mot viruset. Behandling avser därför att lindra symptomen, dess spridning och att snabba på läkningsprocessen.

Den aktiva ingrediensen i Zovirax är aciklovir. Detta är ett sorts virushämmande läkemedel som är inkluderat i Världshälsoorganisationens lista över nödvändiga läkemedel. Aciklovir verkar tillsammans med immunförsvaret genom att hämma aktiviteten hos det enzym som viruscellerna behöver för att föröka sig. När viruset inte längre kan fortplanta och sprida sig får kroppens egna blodkroppar en möjlighet att inaktivera viruset tillbaka till sitt latenta läge. 

Beställ din herpesbehandling online

Om du har herpes, i form av munsår eller könsherpes och vill beställa behandling online, kan du köpa Zovirax från vårt apotek med hjälp av vår säkra tjänst. Det enda du behöver göra är att välja din behandling och påbörja din onlinekonsultation. En läkare kommer att granska ditt fall. Godkända beställningar levereras redan nästföljande arbetsdag.

Beställ nu
Senast granskat:  12-03-2021
Bruksanvisning

Bruksanvisningar

Rekommendationerna för hur du använder Zovirax baseras på svårighetsgraden av dina symptom och vilken form av läkemedlet som du förskrivits. Följ alltid läkarens anvisningar när du använder Zovirax och läs bipacksedeln noggrant innan användning.

För behandling av munsår eller könsherpes, kan anvisningar vara enligt följande:

 1. Om du använder Zovirax 5% kräm, applicera ett tunt lager enligt din läkares anvisningar på munsåret fem gånger dagligen. Applicera med jämna mellanrum.
 2. Om du använder Zovirax 200mg tabletter, svälj en tablett med vatten, fem gånger om dagen med fyra timmars mellanrum.
 3. Om du använder Zovirax 200mg/5ml oral lösning, ta 5ml fem gånger om dagen med fyra timmars mellanrum.
 4. Ta så lång tid som din förskrivare angivit. Det kan vara fem dagar och uppåt.
 5. Håll det infekterade området rent.
 6. Överskrid inte den föreskrivna dosen.
 7. Kompensera aldrig en missad dos med en dubbel dos. Låt istället bli att ta den missade missade dosen och ta nästa som vanligt.
 8. Rådfråga din läkare om symptomen kvarstår efter avslutad behandling.

Anvisningarna ovan tillhandahålls endast som en referens. Följ alltid läkarens specifika anvisningar för detta läkemedel.För ytterligare information, se bifogad bipacksedel som medföljer din behandling. Om du fortfarande är osäker hur du ska ta din behandling, ska du kontakta din läkare eller apotekare för ytterligare rådgivning.

Ladda ner bipacksedeln för Zovirax Kräm

Ladda ner bipacksedeln för Zovirax Oral Suspension

Ladda ner engelsk bipacksedel för Zovirax tabletter

Senast granskat:  12-03-2021
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkemedel noggrant innan användning:

Zovirax Oral Lösning 200mg/5ml

Zovirax Brustablett 200mg

Biverkningar & Varningar

Biverkningar

Som med alla läkemedel kan Zovirax orsaka biverkningar hos vissa användare. Det är bara en minoritet av alla användare som kommer att uppleva biverkningar, men det är viktigt att du tar del av denna information och är medveten om hur biverkningarna kan yttra sig samt när du bör söka läkarvård för dem. Upplever du symptom kopplat till en allergisk reaktion, som nässelutslag och andningssvårigheter ska du genast uppsöka läkarvård. 

Biverkningar kopplade till Zovirax inkluderar:

Zovirax Kräm

Ovanliga biverkningar (förekommer hos 1 av 100 till 1 av 1,000 användare):0

Irritation eller hudklåda, fjällande hud, pirrande/brännande känsla i huden.

Sällsynta biverkningar (förekommer hos 1 av 1,000 till 1 av 10,000 användare):

Hudrodnad, ökad känslighet, dermatit.

Zovirax Brustabletter

Mycket vanliga biverkningar (förekommer hos 1 av 10 användare):

Ökad ljuskänslighet, huvudvärk, illamående, kräkningar, diarré, magvärk, hudutslag, klåda, trötthet.

Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos 1 av 100 användare):

Allvarliga hudutslag, håravfall.

Sällsynta biverkningar (förekommer hos 1 av 1,000 användare):

Svullnad av mun och ansikte, andningssvårigheter, varierande testvärden, talsvårigheter, lever- eller njurproblem, ljuskänslighet, irritation, förvirring, allmän känsla av svaghet, krampanfall, hallucinationer, försämrad koordination.

Zovirax Oral Suspension

Vanliga biverkningar (förekommer hos 1 av 10 - 1 av 100 användare):

Huvudvärk, yrsel, magsmärtor, ökad tarmfrekvens, hudutslag, hudirritation, ökad ljuskänslighet, klåda, trötthet, hög temperatur och svimningskänslor när man reser sig upp.

Ovanliga biverkningar (förekommer hos 1 av 100 - 1 av 1,000 användare):

Svåra hudutslag, klåda, håravfall.

Sällsynta biverkningar (förekommer hos 1 av 1000 användare):

Varierande testresultat av urin- och blodprover, ökade leverenzymer

Väldigt sällsynta biverkningar (förekommer hos 1 av 10000 användare):

Anemi, leukopeni, trombocytopeni, svaghetskänsla, känslor av upprördhet eller förvirring, skakningar, hallucinationer, anfall, sömnig eller dåsig känsla, förlust av koordination, svårighet att tala, oförmåga att tänka eller bedöma klart, medvetslöshet, förlamning, störningar i beteende, tal och ögonrörelser, stel hals och känslighet för ljus, hepatit, gulsot, njurproblem eller njursmärta.

Biverkningarna listade ovan är ej en komplett lista av kända biverkningar. För mer information om biverkningar kopplade till detta läkemedel ber vi dig prata med din läkare eller apotekspersonal. Du hittar även mer information i läkemedlets bipacksedel. Om du upplever någon av ovan nämnda biverkningar ska du kontakta din läkare snarast.

Varningar

Använda Zovirax med andra läkemedel

Meddela läkaren genom vårt undersökningsformulär om du använder några andra läkemedel, både receptfria och receptbelagda, när du begär ditt recept.

Zovirax Kräm har inte uppvisat några interaktioner med andra läkemedel.

Zovirax tabletter och och Zovirax oral lösning kan vara olämpliga i kombination med cimetidin, probenecid, mykofenolatmofetil, cyklosporin, teofyllin eller zidovudin.

Effekten av Zovirax Brustablett kan påverkas av probenecid, cimetidin och mykofenolatmofetil.

Zovirax och andra sjukdomar

Det är viktigt att du redovisar hela din sjukdomshistoria med hjälp av undersökningsformuläret när du beställer Zovirax. Detta hjälper vår läkare att göra en korrekt bedömning av huruvida detta läkemedel är säkert och lämpligt för dig att använda. Zovirax rekommenderas i vissa fall inte om du har eller har haft; lever- eller njurproblem, AIDS, om du har ett tillstånd som hämmar funktionen av ditt immunförsvar eller om du har genomgått en benmärgstransplantation.

Graviditet och amning

Prata med din läkare innan du använder den här produkten om du är gravid, ammar, försöker eller tror att du kan vara gravid.

Bilkörning och maskinhantering

Försäkra dig om att Zovirax inte får dig att känna dig trött eller dåsig innan du kör eller hanterar maskiner.

Över 65

Prata med din läkare innan du använder Zovirax om du är över 65.

Senast granskat:  12-03-2021
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkemedel noggrant innan användning:

Zovirax Oral Lösning 200mg/5ml

Zovirax Brustablett 200mg

Vanliga frågor

Kan jag dricka alkohol i kombination med Zovirax?

Zovirax är inte känt för att interagera med alkohol.

Kan jag köra bil när jag använder Zovirax?

Ja, din körförmåga bör inte påverkas av detta läkemedel. Du bör dock inte köra bil om du upplever några biverkningar som påverkar din allmänna hälsa. Kontakta i sådana fall din läkare snarast för råd.

Kan jag använda Zovirax när jag är gravid?

Prata med din läkare innan du använder Zovirax om du är gravid eller ammar, eftersom det kan vara olämpligt. 

Hur ska Zovirax förvaras?

Zovirax ska förvaras i rumstemperatur, under 30 grader, undvik direkt solljus, fukt samt utom räckhåll för barn.

Kan jag vara allergisk mot Zovirax?

Använd inte detta läkemedel om du är allergisk mot något av följande ämnen;

Zovirax Kräm innehåller:

Aciklovir, cetostearylalkohol, mineralolja, poloxamer 407, propylenglykol, natriumlaurylsulfat, vatten, och vitt vaselin.

Zovirax Brustabletter innehåller:

Aciklovir, mikrokristallin cellulosa, aluminiummagnesiumsilikat, natriumstärkelseglykolat, povidon K30, magnesiumstearat, hypromellos, makrogol 400, titandioxid [E171], och makrogol 8000.

Zovirax Oral Suspension:

Aciklovir, sorbitol 315 mg, glycerol, mikrokristallin cellulosa, metyl- och propylparahydroxibensoat (konserveringsmedel E218 och E216), smakämnen (banan/vanilj respektive apelsin), renat vatten.

Om du misstänker att du är allergisk mot någon av ingredienserna ovan, skall du inte använda läkemedlet och konsultera din läkare angående alternativ behandling.

Kan jag köpa Zovirax receptfritt?

Zovirax kräm 5% mot lindrigare besvär finns tillgängligt receptfritt. Dock krävs recept för starkare versioner för behandling av tydliga och besvärande symptom.

För att begära ett recept för detta läkemedel behöver du först fylla i vårt undersökningsformulär så att vår läkare kan bedöma dess lämplighet.

Är Zovirax rätt behandling för mig?

Om du inte har använt Zovirax tidigare och letar efter behandling för dina munsår för första gången, är det bättre att du personligen konsulterar din läkare för att se vilket som är det bästa alternativet för dig.

Har du redan använt Zovirax och vill förnya ditt recept, kan du med hjälp av vår konsultation och recepttjänst snabbt och enkelt få den behandlingen du behöver. Alla beställningar granskas av legitimerade förskrivare, innan de skickas med spårbar leverans från vårt apotek i Storbritannien. 

 

Senast granskat:  12-03-2021
Treated.com har betyget 4,5 av 5 av 1373 kunder på TrustPilot!
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter.
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här