Ingen fara. Oskyddat sex behöver inte betyda att du blir smittad av en könssjukdom eller blir gravid.

Trots att konsekvenserna av oskyddat sex är väkända är det ändå väldigt många som väljer att ta risken. Så sent som i 2010 visade det sig att Sverige toppar statistiken i Norden över oskyddat sex bland unga. Av svenska 15-20-åringar uppgav hela 65 % att de någon gång haft oskyddat sex.

En förklaring, som inte på något vis lyfter bort riskerna med oskyddat sex, är att många unga har en felaktig uppfattning om att könssjukdomar är ovanliga idag, i synnerhet bland unga. Det här stämmer helt enkelt inte, och det finns tonvis med rapporter och undersökningar som kan bestyrka riktigheten av detta. 2015 var ett, inte så glamoröst, rekordår för könssjukdomarna klamydia och gonorré i Sverige, där antalet klamydiafall gav den högsta siffran på sju år, och antalet gonorrésmittade nådde ett all time high, med nästan dubbelt så många fler smittade på fem år. Det finns idag snabb och effektiv behandling att få om en smittats, och attityderna till sex har onekligen blivit med avslappnade, vilket är en kombination som ibland ringas in som bidragande i att vissa könssjukdomar blir vanligare.

Det finns idag en rad organisationer och statliga satsningar för att utbilda och förebygga säkert sex, för att få personer att i största möjliga möjliga mån att undvika att ha sex oskyddat. Men, hur ser det ut om “olyckan varit framme”? Vad finns det för rekommendationer för dig som haft oskyddat sex?

För dig som vill förhindra spridningen av sexuellt överförbara sjukdomar och urinvägsinfektioner, minska sannolikheten för att infektioner överförs mellan människor och vill undvika en oplanerad graviditet kommer här en kort genomgång.

Direkt efteråt

  1. Gå till toaletten

Urinvägsinfektioner kan uppstå hos båda könen, men de är klart vanligare hos kvinnor än hos män, där omkring 8 av 10 kvinnliga fall utvecklas inom 24 timmar från sex. Toalettbesök en kort tid efter sex, i syfte att spola ut bakterier från urinröret, hjälper till att minska denna risk.

Inom 24-48 timmar

  1. Överväg ett akutpreventivmedel

Förutsatt att du tagit ditt vanliga p-piller enligt schema, utan något avbrott, under veckorna innan (så väl som på dagen som det oskyddade samlaget ägt rum samt dagarna efter) är sannolikheten för graviditet minimal. I det fallet är akutpreventivmedel inte nödvändigt.

Om du inte använder hormonella preventivmedel är risken för graviditet högre. I sådana fall rekommenderas ett akut p-piller, eller “dagen efter-piller” som det ibland kallas. Det är dock viktigt att du rådfrågar läkare eller vårdpersonal för att få det bekräftat att pillret är lämpligt och säkert för dig att använda.

Effektivitetsgraden av tabletten varierar i regel beroende på hur snabbt efter ditt oskyddade samlag du tar den.

Levonelle, till exempel, innehåller det konstgjorda hormonet levonorgestrel, och ska tas upp till 72 timmar efter att det oskyddade samlaget ägt rum - inte senare. Denna typ av akut p-piller verkar allra bäst om den tas inom 12 timmar från att det oskyddade samlaget ägt rum, och uppskattas undvika graviditet i 84 % av fallen.

EllaOne, i sin tur, fungerar aningen annorlunda. Du kan vänta i upp till fem dygn, alltså 120 timmar, på att ta det efter oskyddat samlag. Dock inte längre. EllaOne är också mer effektivt i att förhindra graviditet och ligger på en 95-procentig effektivitet.

Om du misstänker att du smittats med HIV

Om du misstänker att du blivit exponerad för HIV ska du omedelbart tala med en läkare. För dig som har haft oskyddat sex med någon som är HIV-positiv, men ännu inte utvecklat sjukdomen,finns ett nödprogram av läkemedel. Detta kallas för postexpositionsprofylax (PEP) och måste tas inom 36 timmar från smittotillfälle. Läs mer om detta i Vårdhandboken genom länken nedan.

»Åtgärder vid exponering av blod

  1. Testa dig direkt om du märker av konstiga symptom

Många könssjukdomar är asymtomatiska. Detta innebär att du kan ha blivit smittad men att sjukdomen inte uppvisar några symptom. En bra översikt över vilka symptom respektive könssjukdom uppvisar hittar du nedan.

»Könssjukdomar: Den stora guiden

Vid sexuellt överförbara sjukdomar kan det ta mellan ett par dagar och ett par veckor innan infektionen börjar manifestera symptom. Vid urinvägsinfektioner, bakteriell vaginos eller svampinfektioner tar det i regel mycket kortare tid. Vanliga symptom är förändrade eller ovanliga flytningar i underlivet, irritation eller smärta i samband med urinering. Skulle du märka av något av ovan nämnda symptom bör du uppsöka sjukvård så snart du kan.

Den nästkommande veckan

  1. Testa dig för könssjukdomar

Då vissa sexuellt överförbara sjukdomar inte uppvisar symptom är det som sagt viktigt att du inom en vecka från tillfället du hade oskyddat sex går och testar dig. På länken nedan hittar du snabb information om du tror att du kan vara smittad med en könssjukdom.

»Jag tror att jag kan vara smittad

Om du är smittad med en bakteriell könssjukdom kommer du behöva behandla den med antibiotika. Därefter kommer uppföljningsprover tas för att säkerställa att läkemedlet rensat upp infektionen, och detta görs normalt två veckor efter att behandlingen påbörjats. Som med alla antibiotikum är det mycket viktigt att du fullföljer behandlingen.

Under tiden du behandlas ska du undvika allt sexuellt samröre. I Sverige regleraras detta av smittskyddslagen (2004:168) och du är bland annat skyldig att följa läkarens anvisningar om att förhindra att du smittar andra, till exempel genom sex. Om du medvetet smittar sin partner med till exempel HIV, hepatit B eller syfilis kan du dömas för misshandel och få fängelsestraff. Mer information om smittskyddslagen finns hos riksdagens hemsida

  1. Uppsök läkare om du märker av skada på könsorganet

Könsherpes är ett bra exempel på en asymtomatisk könssjukdom. De flesta som är smittade med HSV, som är den medicinska beteckningen på viruset, kan bära på smittan utan att dess karaktäristiska blåsor eller sår är synliga. Det tar i regel fem till tio dagar från smittotillfälle innan symptomen träder fram. För dig som smittats är det inte helt ovanligt att antivirala läkemedel som Aciklovir eller Valtrex sätts in för att behandla åkomman.

Utebliven mens

  1. Få ett graviditetstest

Idag kan du köpa graviditetstest på såväl apotek som helt vanliga matbutiker eller på internet. Det går även bra att göra testet på en barnmorskemottagning, ungdomsmottagning eller vårdcentral. Där kostar det i regel ingenting. Rekommendationen är att vänta med att ta testet tills första dagen efter missad menstruation. För dig som är osäker på när din mens kommer bör du vänta åtminstone tre veckor efter oskyddat samlag med att ta testet.

Många graviditetstest som du själv tar hemma är mycket exakta, och kan i 99 av 100 fall visa om du är gravid eller inte. Om du föredrar att ta ett test med ett definitivt resultat så kan du vända dig till din vårdcentral eller till en ungdomsmottagning.

3-6 månader senare

  1. Testa dig igen

Sexuellt överförbara sjukdomar som klamydia och gonorré visar sig redan inom ett par dagar. Däremot kan det ta upp till tre månader för syfilis, hepatit B och HIV att utvecklas i kroppen. Därför är det viktigt att du testar dig igen för att ställa det bortom allt rimligt tvivel att du inte smittats.

Säkert sex - det är verkligen värt det

Säkra metoder är faktiskt helt avgörande för dig som är sexuellt aktiv. Kondomer är ett effektivt sätt att förhindra att en rad könssjukdomar överförs mellan människor. Risken för urinvägsinfektioner och oönskad graviditet minskar även markant om du använder en kondom. För kvinnor är det extra viktigt att använda kondom vid samlag om graviditet vill undvikas. För dig som har flera olika sexpartners, eller regelbundet byter sexpartner, är det mycket viktigt att skydda dig när du har samlag. Det är idag enkelt och smidigt att få tillgång till effektiva preventivmedel, och du kan läsa mer om det på länken nedan.

»Minimera risken för könssjukdomar genom säkert sex

Kanske det viktigaste att tänka på är att inte låta sig fångas i ögonblicket och vara dumdristigt impulsiv. Ta en minut, sakta ner och tänk på dina alternativ och på konsekvenserna av ett eventuellt oskyddat samlag. Finns kondom tillgänglig bör ni alltid använda den. Och kom ihåg att vissa sexpraktiker bär en lägre smittorisk än penetrerande sex, vilket du kan läsa mer om här.

»Riskfaktorer för könssjukdomar

Senast granskat:  19-12-2017