Om du inte söker och får behandling för din könssjukdom kan en rad olika komplikationer med din hälsa bli konsekvensen. Det är mycket viktigt att veta att många könssjukdomar är asymtomatiska, alltså att de inte uppvisar tydliga symptom.

Nedan kommer en sammanställning över de vanliga komplikationer som kan uppstå när respektive könssjukdomar inte behandlas.

Akut salpingit

Akut salpingit är en vanlig infektion som drabbar kvinnor. Sjukdomen orsakas av bakterier som tar sig från slidan eller livmoderhalsen upp mot den övre slidan. Väl infekterat, kan kvinnan uppleva smärta runt nedre buken, obehag i samband med sex eller urinering, kraftiga menstruationer, blödningar mellan menstruationer, ovanliga flytningar, feber, illamående och kräkningar. Akut salpingit kan orsakas av klamydia eller gonorré som lämnats obehandlad. Centers for Disease Control and Prevention i Atlanta, USA, har tagit fram statistik som visar på att omkring 10-15 % av kvinnor med obehandlad klamydia utvecklar akut salpingit, som även har en korrelation med kvinnlig infertilitet.

Infertilitet

Om inte en könssjukdom behandlas kan den leda till infertilitet hos såväl kvinnor som män. I regel krävs det ett helt år av misslyckade försök att bli med barn för att ett par skall klassas som infertilt. Kvinnlig infertilitet som orsakats av könssjukdomar kan även komma att skada äggledarna. Manlig infertilitet, i sin tur, kan vara resultatet av en infektion, inte sällan klamydia. Detta leder till minskad spermieproduktion vilket sedermera leder till att det blir svårare att bli med barn. Studier har visat att sexuellt aktiva tonåringar och unga vuxna i åldern 15-25 år är den grupp som löper störst risk att smittas av sexuellt överförbara sjukdomar; nära hälften av alla nydiagnostiserade sexuellt överförbara sjukdomar faller in i denna åldersgrupp. Då det knappast är ovanligt att män i just denna åldersgrupp inte återkommande tänker på infertilitet är detta tragiskt nog ofta ett förbisett bekymmer. Infertilitet kan leda till relationssvårigheter för att inte tala om vilken inverkan den kan ha på en persons allmäna välmående och mentala hälsa.

Missfall och utomkvedshavandeskap

Vissa könssjukdomar kan orsaka bestående skador på de kvinnliga fortplantningsorganen - och detta kan skapa problem när kvinnan senare försöker bli gravid. Akut salpingit kan leda till ärrbildning vilket gör det svårt för befruktade ägg att passera från äggstockarna in i livmodern. Detta kan öka chanserna för ägget att fastna i äggledaren. Om ägget börjar utvecklas utanför livmodern kallas det för utomkvedshavandeskap, ibland kallad ektopisk graviditet eller extrauterin graviditet, som kan leda till omedelbara komplikationer och även kan vara dödligt. Enligt en studie från National Centre of Biotechnology Information (NCBI) kan omkring 40 % av alla fall av utomkvedshavandeskap härledas till infektioner - däribland sexuellt överförbara sjukdomar. Bakterierna från vissa sexuellt överförbara infektioner, som klamydia, kan även leda till att fostret dör i livmodern, så kallat missfall. Även herpes, i synnerhet en primärinfektion, kan orsaka detta.

»Läs mer om utomkvedshavandeskap hos 1177 Vårdguiden

Epididymoorkit (Orkit)

Epididymoorkit (ibland stavat epididymo-orkit efter engelskans Epididymo-orchitis) är inflammation i lilla bäckenet och kan utvecklas när en könssjukdom inte behandlats. Epididymit är även känt som bitestikelinflammation och sker när svullnad äger rum runt de delar av testiklarna som producerar spermier. Orkit, i sin tur, är det kliniska namnet på svullnad av testiklarna. Detta tillstånd orsakas oftast av könssjukdomarna klamydia och gonorré. När dessa könssjukdomar infekterar urinröret kan infektionen vandra vidare till testiklarna om de inte behandlas direkt. Epididymoorkit kan i vissa fall leda till minskat antal spermier vilket konsekvent reducerar fertiliteten hos män.

Höjd risk att utveckla HIV

De som inte lyckas söka behandling vid sexuellt överförbara sjukdomar löper alltid en högre risk att smittas med HIV om de fortsätter att ha oskyddat sex, vilket slagits fast av Världshälsoorganisationen WHO (World Health Organization). Kvinnor som bär på en klamydiainfektion är vid exponering upp till fem gånger mer benägna att utveckla HIV. I syfte att undvika att utveckla HIV, vars oerhört skadliga inverkan på människans immunsystem, är det även mycket viktigt att gå och bli testad. Det finns idag inget botemedel för HIV och för den som bär på sjukdomen innebär det att du behöver behandlas för resten av ditt liv. Sjukdomen bryter gradvis ner den infekterade individens immunförsvar tills det är så svagt att det inte längre kan försvara kroppen mot andra virus, bakterier och parasiter.

Smittspridning

Om du har en könssjukdom och har oskyddat sex är risken stor att du sprider vidare infektionen till din sexpartner. Gå därför alltid och testa dig om du tror att du är smittad - i Sverige är det helt gratis. Gravida kvinnor som är smittade med en könssjukdom kan även överföra denna till sitt barn, både under graviditeten och under förlossningen.

Syfilis

En syfilisinfektion går i regel igenom tre faser om den inte behandlas. I fas ett och två orsakar infektionen obehagliga symptom och i fas tre kan infektionen orsaka mycket farliga komplikationer såsom organsvikt, stroke, förlamning, blindhet, dövhet, hjärtsjukdomar och demens.

  1. Så undviker du komplikationer

Obehandlade könssjukdomar kan orsaka en rad olika komplikationer som potentiellt kan vara mycket skadliga för den infekterades hälsotillstånd. Ett mycket vanligt sådant är infertilitet, alltså ofrivillig barnlöshet. Många av dessa könssjukdomar är asymtomatska, alltså att de inte visar tydligt framträdande symptom, vilket gör att du kan bära på en sjukdom utan att du själv vet om det. Det går inte att understryka tillräckligt hur viktigt det är att börja behandla din könssjukdom så snart som möjligt. Om du nyligen bytt sexualpartner eller nyligen haft oskyddat sex, eller tror att du blivit smittad, bör du alltid gå och testa dig. Testa dig gör du helt gratis och UMO, Ungdomsmottagning på nätet, har en bra lista över vart exakt du kan göra det (se länk nedan).

»Alla ungdomsmottagningar i bokstavsordning

Senast granskat:  26-05-2017