Nya Treated Är Snart Här. Läs mer.
×
Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept

PrEP

Preexpositionsprofylax, ofta förkortat PrEP, är namnet på den typ av behandling som ges kan ordineras i syfte att förhindra överföring av hiv-smitta.

 1. Varumärkt eller generisk behandling tillgänglig
 2. Tablett som tas en gång dagligen
 3. Minskar risken för överföring av hiv

Hos Treated.com kan du snabbt, smidigt och riktigt tryggt få och förnya dina recept online. Alla beställningar granskas av legitimerade läkare och godkända beställningar skickas med expressleverans.

 • Registrerade läkare och apotekare
 • Expressleverans
 • Trygg & säker betalning

2 behandling(-ar) för PrEP

Generisk PrEP

Generisk PrEP

 1. Generisk PrEP
 2. Förebygger hiv-infektion
 3. Tas en gång dagligen
Beställ nu
Truvada

Truvada

 1. Varumärkesskyddad PrEP-behandling
 2. Förebygger hiv-infektion
 3. Kombinationsläkemedel
Beställ nu
Översikt

Preexpositionsprofylax (PrEP) - översikt

PrEP, vilket är en förkortning av preexpositionsprofylax, är en behandling som används för att förhindra överföring av humant immunbristvirus, som i sin tur förkortas “hiv”. PrEP finns både som generiskt läkemedel (som tillverkas av olika läkemedelsföretag) och som det varumärkesskyddade läkemedlet Truvada. PrEP tillhör en grupp läkemedel som heter omvända transkriptashämmare av nukleosid- och nukleotidtyp, som i sin tur tillhör läkemedelsgruppen antivirala läkemedel. PrEP, som t.ex. Truvada, tas en gång dagligen och behandlingen verkar genom att stoppa verkan av ett enzym i kroppen, som hiv-viruset kräver för att kunna bibehålla sin närvaro och reproduceras.

Det är viktigt att notera att PrEP minskar risken för överföring av hiv-infektion, men det eliminerar inte risken helt för eventuell smitta. Av denna anledning bör personer som tar PrEP alltjämt praktisera säkert sex genom att använda barriärpreventivmedel som exempelvis kondom, i syfte att minska risken för exponering för smittan.

Vad är hiv?

Humant immunbristvirus, mest känt som “hiv”, är ett tillstånd som bryter ner celler i immunsystemet tills dess att det inte längre kan skydda sig mot infektioner. En person som har hiv kommer slutligen att utveckla acquired immune deficiency syndrome (på svenska “förvärvat immunbristsyndrom”), eller “aids”.

Hiv är en sexuellt överförbar infektion, eller könssjukdom, som sprids via sperma, slidsekret, sekret från anus eller blod. Hiv kan också smittas från en mamma till dess ofödda barn innan förlossning. Hiv kan även smitta genom bröstmjölken. Den vanligaste smittvägen är oskyddat vaginalt eller analt sex, men det är inte ovanligt att hiv sprids genom att man delar på sprutor eller nålar. Hiv smittar inte genom saliv, urin eller svett.

Hiv orsakar oftast inga tydliga, märkbara symptom. Vissa som smittats kan uppleva symptom som påminner om influensa efter inkubationstiden, men dessa kan vanligtvis misstas för andra, mindre allvarliga sjukdomar. Därför är det möjligt för någon att bära på viruset i flera år utan att känna till det, tills de slutligen drabbas av en sjukdom som immunsystemet inte klarar av att bekämpa.

Hiv och aids är inte samma sak

Ett vanligt misstag många gör är att tro att hiv och aids är samma sak. Det är inte helt ovanligt att slarvigt prata eller skriva om de två i samma kontext. Hiv är en könssjukdom som likt andra könssjukdomar smittar genom oskyddat sex - även fast hiv även kan smitta genom blod. Aids är ett samlingsnamn på infektioner eller tumörer som en patient kan drabbas av på grund av hiv. En patient med aids har ett så pass nedsatt immunsystem att det inte kan försvara sig mot infektioner. Aids smittar inte från en person till en annan.

Det är även viktigt att förstå att personer som bär på hiv idag kan leva långa och friska liv. Även fast hiv är en kronisk sjukdom (det vill säga att det kräver medicinering livet ut) och inte går att bota, går det med dagens behandlingar att leva ett fullt normalt liv med sjukdomen. Genom bra vård och behandling kan patienter även helt undvika att insjukna i aids.

Testa sig mot hiv

För att diagnostisera hiv krävs ett blodprov. Detta kan ofta göras som en del av regelbundet testande för könssjukdomar. Du testar dig vanligtvis på närmsta sex- och samlevnadsklinik, men du kan också göra ett hiv-test på vårdcentral eller sjukhus.

Behandling vid bekräftad hiv-infektion

Tyvärr finns det för närvarande inget botemedel mot hiv, men det finns behandlingar som gör att man kan leva ett långt och hälsosamt liv. Behandling vid hiv-infektion tillhör gruppen antiretrovirala medel, som “bromsar upp” utvecklingen av viruset. Av denna anledning kallas de ofta för bromsmedicin. Behandling vid hiv-infektion måste tas varje dag. Viruset kan anpassa sig till enskilda hiv-behandlingar och hitta en väg runt dem. Om du tar en kombination av hiv-läkemedel kommer det emellertid sannolikheten för detta att minska.

Hur man förhindrar hiv

Det finns flera sätt att minska risken för att viruset överförs. Det mest effektiva sättet är att använda barriärpreventivmedel, som kondomer. Vattenbaserade glidmedel kan också hjälpa, genom att minska risken för sår inuti anus eller vagina.

I tillägg till ovan kan också så kallad preexpositionsprofylax, eller “PrEP”, också bidra till att minska en persons risk att drabbas av viruset. Truvada är ett antiviralt kombinationsläkemedel som innehåller två aktiva ingredienser: emtricitabin och tenofovirdisoproxil. Dessa ingredienser är så kallade omvända transkriptashämmare, eller NRTIer, och verkar genom att påverka den normala funktionen hos ett enzym som viruset behöver för att kunna föröka sig och bibehålla sin status i kroppen. Genom att begränsa enzymets verkan utvecklas därför inte viruset i kroppen.

Truvada är det varumärkesskyddade läkemedlet innehållandes kombinationen av dessa två ingredienser, men läkemedlet finns också som så kallat generiskt läkemedel, eller “generika”. Ett generiskt läkemedel får tillverkas av alla läkemedelsföretag. Det generiska läkemedlet heter Emtricitabine/Tenofovir disoproxil, eller Em/Tenofovir.

Köp PrEP och Truvada online

Om du vill köpa Truvada eller generisk PrEP online behöver du fylla i vårt medicinska frågeformulär. Varje beställning granskas noga av våra legitimerade läkare och när en beställning godkänts skickas receptet direkt till ett av våra apotek. Därefter skickas din behandling med expressleverans. De flesta godkända beställningar levereras redan nästföljande arbetsdag.

Senast granskat:  12-03-2020
Behandlingar

PrEP och behandling vid hiv

Det finns ett antal behandlingar tillgängliga vid hiv-infektion. Dessa verkar genom att undertrycka viruset hos någon som redan har hiv, vilket hjälper dem att hålla sig friska och även minskar risken för att de överför hiv-smittan till någon annan.

Några av dessa behandlingar kan också användas hos personer som inte har hiv:

 • Ifall de tror att de har utsatts för hiv antingen genom sex eller genom nålar, sprutor eller kanyler
 • Eller, sjukvårdspersonal som råkat exponeras för viruset genom att ha skadat sig på en nål, spruta eller kanyl.

Ovan kallas för postexpositionsprofylax (förkortat “PEP”) och är inte samma sak som preexpositionsprofylax (PrEP), även fast namnen är snarlika. Postexpositionsprofylax (PEP), som beskrivs ovan, är antiretrovirala medel och förhindrar utvcklingen av viruset genom att hämma funktionen av ett enzym som det behöver för att sprida sig och etablera sig i kroppen.

Preexpositionsprofylax (PrEP), i sin tur, är en nyare typ av behandling som används förebyggande mot hiv-infektion hos patienter som inte är smittbärare. Truvada, som är det varumärkesskyddade PrEP-läkemedlet, och Emtricitabine/Tenofovir disoproxil (ofta förkortat Em/Tenofovir) som är ett generiskt läkemedel innehållandes samma aktiva ingredienser, är de enda behandlingarna av denna typ som finns tillgängliga idag.

Även fast man tar PrEP behöver man se till att praktisera säkert så pass säkert sex som möjligt.

Vad är skillnaden mellan PEP och PrEP?

PEP står för postexpositionsprofylax och är ett läkemedel du kan ges ut omgående om du vet med dig att du har exponerats för viruset. I det fallet är det en tillfällig behandling som kan verka för att viruset inte etablerar sig i din kropp. PrEP, som är en förkortning av preexpositionsprofylax, ges ut i förebyggande syfte för att förhindra att en person smittas med hiv.

Hur fungerar PrEP?

Läkemedel som används som preexpositionsprofylax innehåller några av de ingredienser, antiretrovirala substanser, som finns i postexpositionsprofylax. Dessa verkar genom att hämma funktionen av ett enzym (omvänt transkriptas), som viruset behöver utveckla.

Finns det biverkningar av PrEP?

Vanliga biverkningar vid PrEP inkluderar (men är ej begränsade till) bland annat diarré, illamående eller kräkningar, hudutslag eller hudrodnad. Detta är bara några av de vanligast rapporterade biverkningarna. I läkemedlets bipacksedel hittar du en komplett förteckning över eventuella biverkningar.

Kan jag ta PrEP samtidigt som jag tar andra läkemedel?

Det beror på vilka läkemedel som du tar. Vissa läkemedel kan påverka funktionen av PrEP, och vice versa. Detta kallas för interaktioner. Tala därför alltid om för din läkare ifall du tar några som helst andra läkemedel, receptfria läkemedel, tillskott eller naturläkemedel.

Senast granskat:  12-03-2020
Vanliga frågor

PrEP: vanliga frågor

Vad är skillnaden mellan Truvada och andra hiv-behandlingar?

Hiv-läkemedel kan ges ut antingen som bromsmedicin eller som så kallad postexpositionsprofylax, det vill säga om någon vet med sig att de exponerats för viruset och det är bråttom, eller som så kallad preexpositionsprofylax. Preexpositionsprofylax, som Truvada eller generisk PrEP, ges ut som förebyggande läkemedel mot hiv-infektion. Skillnaden ligger därmed i att någon som inte smittats med hiv kan ta Truvada eller generisk PrEP om de har ökad risk att exponeras inför viruset, i syfte att minska risken att man drabbas av viruset.

Behöver jag ta PrEP?

Det beror på vad du tidigare använt, vem du har sex med och vad dina preferenser är. Truvada (den varumärkesskyddade PrEP-behandlingen) och Em/Teonofovir (generiskt läkemedel) är båda godkända som PrEP för män och kvinnor som har oskyddat vaginalt eller analt sex. PrEP tas varje dag i förebyggande syfte.

Även fast studier har visat att Truvada är effektivt i att förhindra hiv-infektion hos män som har analt sex med män när det tas “vid behov”, så är det inte godkänt för detta ändamål. Det innebär att, ifall man tar Truvada för detta ändamål så sker förskrivningen off label. Här kan du läsa mer om vad off label-förskrivning innebär.

Kan jag få biverkningar av PrEP?

Alla läkemedel kan orsaka biverkningar och även behandlingar vid PrEP. Alla användare kommer dock inte uppleva dessa. Det är ändock viktigt att du bekantar dig med innehållet i bipacksedeln som är bifogad med läkemedlet - där hittar du även ytterligare information om biverkningar.

Hur effektivt är PrEP?

PrEP har visat sig fungera mycket bra för att förhindra spridning av hiv-smitta hos män eller kvinnor som har oskyddat sex med en person som är smittad med hiv, eller hos de som inte vet om att de har hiv. PrEP fungerar bäst när det tas varje dag, eller i vissa fall när det tas vid behov.

Om PrEP inte tas på det rekommenderade sättet hjälper det fortfarande till att förebygga hiv-infektion men det är lika effektivt.

Få PrEP i Sverige - hur går det till?

Truvada och Emtricitabine/Tenofovir disoproxil (Em/Tenofovir) är de enda två läkemedel som för närvarande är godkända för PrEP. Du kan beställa bägge två online hos Treated.com genom att fylla i vårt medicinska frågeformulär online. Varje beställning granskas av våra legitimerade läkare och godkända beställningar levereras nästföljande dag.

 

Senast granskat:  12-03-2020

Konsultation. Receptförskrivning. Leverans. Symptomfri.

 • Legitimerade läkare
 • Endast godkända läkemedel
 • Expressleverans
 • Säker betalning
 • Registrerat apotek
 • Smidig receptförnyelse

Hos Treated.com kan du alltid känna dig säker. Vårt team består av registrerade läkare och apotekare som alltid sätter din hälsa i fokus. Alla våra läkemedel är genuina och godkända för försäljning i Europa. Hos oss hittar du både välkända varumärken och generiska alternativ. Godkända beställningar skickas i diskreta förpackningar med expressleverans.

Vi kommer aldrig dela eller sälja dina personuppgifter till en tredje part.

En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter.
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här