PrEP

Vi har lärt oss mycket om hiv under de senaste decennierna. Vad som på 80-talet var en obotlig sjukdom som var svår att upptäcka, är idag med de tekniska framsteg som gjorts, mycket lättare att identifiera, förebygga och hantera.

Innehållsförteckning
Var den här artikeln till hjälp?

Sätt att förebygga smitta av hiv genom sex

Det vanligaste sättet för hiv att överföras är genom oskyddat sex, och det finns många sätt att man kan begränsa spridningen på. Det finns massor av bra beteendemässiga hiv-förebyggande strategier som kan användas för att säkerställa att du är säker och tar väl hand om dig själv.

Det är viktigt att komma ihåg att även om du kan få hiv från oskyddat sex, kan du inte få det från enkel, tillfällig kontakt med någon annan som har infektionen. Handslag, kyssar och kramar sprider inte viruset. Mer intim sexuell kontakt som oralsex eller onani är ett säkrare alternativ om man vill vara intim, men utan att ta så mycket risker.

När du funderar på vad du behöver göra för att ta hand om din hälsa när det gäller hiv-skydd, är det alltid bäst att använda sig av mer än en förebyggande metod, eftersom ingen enskild skyddsstrategi fungerar till 100 % på egen hand . Effektiviteten hos vissa metoder varierar och fungerar bättre när de används tillsammans med en annan skyddsmetod. Att använda barriärmetoder som skydd, som till exempel kondomer, är ofta ett första steg. Men det finns även andra alternativ man kan överväga.

Kondomer kan fungera väldigt bra för att förhindra hiv-smitta, och de skyddar dig också från andra sexuellt överförbara sjukdomar när de används på rätt sätt. Det finns två olika typer av kondomer: en som sätts direkt på penis och en som sätts in i slidan. Båda är lika effektiva när de används som hiv-förebyggande.

Det är viktigt att se till att kondomer används på rätt sätt för att förhindra en hivinfektion. Om du till exempel har sex och märker att kondomen spricker eller går sönder, bör den bytas ut direkt innan du fortsätter. Kondomer ska aldrig återanvändas och de ska alltid viras in väl och slängas på ett säkert sätt efter användning.

Du bör också använda kondom varje gång du har sex med en ny partner, om du inte är säker på att ingen av er har några sexuellt överförbara sjukdomar. Ingen barriärmetod, som till exempel kondomer, kommer att vara 100 % effektiv för att förhindra överföring av HIV när de används på egen hand.

När kondomer används på rätt sätt kommer de att erbjuda båda parter upp till 90 % skydd mot hiv, , så i sällsynta fall kanske de inte fungerar. Den främsta anledningen till att de inte fungerar är om de sätts på först halvvägs in i sexakten, eller om det inte finns någon plats kvar i toppen för sperma. Revor, sprickor och skador kan också uppstå om de inte förvaras eller sätts på korrekt.

Ett effektivt sätt att förhindra spridning av hiv via sex eller intravenös överföring (injektion) är att använda en medicin som kallas PrEP (preexpositionsprofylax). Det används som ett hiv-förebyggande läkemedel och verkar för att stoppa viruset från att överleva i din kropp om du utsätts för det.

PrEP måste tas på rätt sätt för att du ska få ut mest nytta av det. Om du till exempel är i ett förhållande med en partner som är hiv-positiv bör du ta PrEP dagligen. Det andra sättet att ta PrEP är det som kallas “vid behov” för att förbereda dig själv. Den här metoden använder du om du vet att du kommer att ha sex med någon som antingen är hiv-positiv eller har en okänd hiv-status.

Hiv-förebyggande läkemedel som PrEP kommer inte att förhindra att hiv utvecklas om du redan har blivit utsatt.

Om du redan har exponerats för hiv bör du använda alternativa behandlingar för att förhindra hiv från att utvecklas eller spridas.

När ska PEP användas

Om du kanske redan har exponerats för hiv och det finns en risk för att det utvecklas, är PrEP-mediciner inte lämpliga för dig. I sådana här fall måste du be om råd om hur du använder PEP i stället. Det är mediciner som kan tas efter exponering, men de bör användas inom 72 timmar efter att ha haft oskyddat sex.

Som metod för att förhindra hiv-överföring bör PEP (känt som postexpositionsprofylax) inte användas på egen hand om det går att undvika, eftersom det inte är lika effektivt som andra förebyggande metoder – som att använda kondom och PrEP tillsammans. Om du har exponerats för hiv och för närvarande tar PEP, måste du fortfarande utöva säkert sex med barriärskydd.

PEP är ett alternativ på behandling om du tror att du kan ha exponerats för hiv, men bör då tas inom 72 timmar efter den eventuella exponeringen. Om du tror att du har väntat längre än 3 dagar, ska du prata med en läkare eller kliniker om dina alternativ.

Att bara använda glidmedel kan inte förhindra hiv-smitta. Men det kan dock göra sex säkrare genom att minska risken för att din kondom går sönder. Det kan också minska risken för vaginala eller anala revor eller sprickor, eftersom glidmedel förhindrar att torrhet och friktion uppstår .

Det är viktigt att använda rätt typ av glidmedel. Välj bara vattenbaserade alternativ, snarare än något olje- eller petroleumbaserat (som vaselin eller babyolja). Oljebaserade alternativ bryter ner och försvagar latexgummit som används i kondomer och kan göra att de går sönder eller spricker mycket lättare. Vattenbaserade glidmedel är designade för användning i känsliga områden som huden i underlivet och anus och kommer därför att kännas snällare mot dessa delar av kroppen.

Att utöva säkert sex och titta över ditt sexuella beteende är ett annat sätt att förhindra hiv-smitta. Om du har sex med en ny partner är det viktigt att veta att oskyddat analsex eller vaginalsex är det mest riskfyllda sättet att överföra hiv på. Oralsex och ömsesidig onani är säkrare metoder på sexuell kontakt.

Om du har flera eller olika sexpartners löper du större risk att få eller överföra hiv än om du inte vidtar några försiktighetsåtgärder alls. Bara en sån sak som att använda kondom och glidmedel tillsammans kan hjälpa till att hålla dig frisk, säker och ändå låta dig njuta av intimitet när du vill.

Att känna till sin egen och sin partners hiv- eller STI-status är jätteviktigt för att veta vilka skyddsmetoder du behöver använda för att minska överföring och riskerna för att få hiv.

Om du vet att du löper risk att få hiv är det viktigt att ta regelbundna tester för att säkerställa att du är säker och frisk [4]. Om du redan har en annan STI ökar risken att få hiv, så det är bra att testa dig regelbundet även i dessa fall.

Om du har sex med någon vars STI- eller hivstatus är okänd, är det alltid bäst att skydda dig genom att använda kondom och glidmedel.

Mediciner som PrEP kan användas som en form av skydd “vid behov” om du vet att du kommer att ha sex med någon som kan ha hiv. Och du kan prata med din läkare om hur du tar PrEP av den här anledningen. Det är dock värt att notera att det endast rekommenderas för män som ska ha sex med andra män. För närvarande finns det inga kliniska data om effektiviteten av dosering vid behov för receptivt vaginalt sex.

Om du redan tar PrEP dagligen, så rekommenderar man att du hiv-testar dig var tredje månad som en del av din behandling. Detta beror på att om du utvecklar hiv måste du sluta ta PrEP och diskutera andra behandlingsalternativ med din läkare.

Sätt att förebygga hivsmitta av injektioner

Nålanvändning är ett annat vanligt sätt att överföra eller smittas av hiv. Det är också ett av sätten att smittas av hepatit C. Att injicera läkemedel innebär en risk att man smittas av båda tillstånden. Det finns också en liten risk att få både hiv och Hepatit C från tatueringar, särskilt om tatueraren inte följer korrekta hygienprocedurer.

PrEP kan användas som en förebyggande behandling om du inte är hiv-positiv och vill undvika risken att få hiv utav användning av nålar för att injicera droger.

Det säkraste sättet att skydda sig själv och andra från riskerna med hiv om du injicerar, är att ha dina egna nålar och sprutor och att aldrig dela dem med någon. Du bör också alltid undvika att använda någon annans nålar eller utrustning.

Om ditt enda alternativ är att dela en nål med någon annan, är det viktigt att nålen steriliseras med blekmedel och kokande vatten mellan användningarna. Detta är inte lika effektivt som att välja att inte dela nålar alls. Det kommer bara att minska risken att få hiv.

Om du har möjlighet, kan det vara idé att kolla upp andra metoder för att ta droger. Om du till exempel är heroin-användare, kan det vara bra att prata med en hälsorådgivare om att skriva in sig i ett metadonprogram.

Metadon kan tas i flytande form och behöver inte injiceras. Du kan också använda dessa program för att trappa ner din droganvändning – om du ser till framtiden och känner att du skulle vilja sluta.

Om du vill tatuera dig, är det viktigt att du ser till att välja en säker, ansedd artist som följer hälso- och säkerhetsriktlinjer för att se till att du och tatuerarstudion är säkra.

Om du tvivlar på tatuerarstudions renlighet eller hygienkrav är det bättre att strunta i just den och leta efter ett annat ställe. Alla som arbetar professionellt som tatuerare kommer att vilja hålla sig själva och alla sina kunder så säkra som möjligt.

Tatueraren bör alltid använda en ren, steril nål när de tatuerar någon del av din kropp. Leta alltid efter rekommendationer från betrodda företag innan du bestämmer dig.

Hur du undviker att överföra hiv om du lever med det

Alla de metoder vi nämnt Customer-Satisfaction-1 tidigare kan hjälpa till att undvika att du som lever med hiv överför viruset till någon annan.

Om du har diagnostiserats med hiv måste du börja ta antivirala mediciner (ART). Du kan diskutera detta med din läkare. ART är en typ av medicin som du kan ta för att minska mängden virus som finns i ditt system till en nivå som innebär att du inte kan överföra det till någon annan.

Du måste ta det i cirka sex månader för att kunna minska virusmängden, och du bör fortfarande utöva säkert sex hela tiden, för att skydda dig och alla sexpartners du kan ha under denna tid.

Om du har genomgått antiviral medicinering för behandling av hiv kommer din virusmängd efter ett tag bli så låg att den inte går att upptäcka. Det betyder att du inte är smittsam längre och det påverkar förmodligen inte heller din hälsa.

Detta betyder dock inte att du är botad, och du måste fortfarande fortsätta med din behandling. Om du slutar ta antivirala läkemedel kommer nivåerna av viruset i ditt system att öka och du kommer att kunna överföra hiv igen.

Om du har en partner, är det tillrådligt för dem att börja använda daglig PrEP som en försiktighetsåtgärd för att se till att de inte exponeras för HIV. Det är alltid bra att använda skyddsmetoder, såsom kondomer, när du har sex också.

Hiv kan överföras från mor till barn, antingen via graviditet eller amning. Om du är gravid eller har fött barn och du tror att du kan ha exponerats för hiv, eller har en större risk att få hiv, är det viktigt att testa sig så snart som möjligt. Detta för att om du eller ditt barn behöver behandling kan man börja med den så snabbt som möjligt.

Att behandla hiv så snabbt som möjligt kommer att avsevärt minska risken för att barnet får hiv. Om du löper risk att exponeras för hiv och är gravid är det värt att prata med en läkare om att ta PrEP för att ytterligare minska dina risker.

Gravida kvinnor som har hiv och ska föda kan rekommenderas att föda sitt barn via kejsarsnitt för att ytterligare hjälpa till att förhindra överföring av hiv från mor till barn, och du kan behöva ge ditt barn hiv-medicin i 4 -6 veckor efter att de fötts.

Du måste också flaskmata ditt barn om du lever med hiv, eller om det finns en risk att du överför smittan till ditt barn.

Studier har visat att du är mindre benägen att drabbas av hiv om du har blivit omskuren, men oavsett om du är omskuren eller inte bör du alltid se till att du utövar säkert sex för att hålla risken för att få hiv eller föra det vidare så låg som möjligt. Kondomer är ett säkert och pålitligt val av skydd, och det är viktigt att se till att de används på rätt sätt .

Om du är omskuren och redan har hiv kommer det inte att vara särskilt effektivt för att minska överföringen. Så du måste fortfarande utöva säkert sex, tillsammans med regelbundna tester, för att se till att du håller dig vid god hälsa.

Hivprevention: hur kan vi hjälpa

Våra experter finns alltid till hands för att ge användbara, skräddarsydda råd om hur du bäst tar hand om dig själv och minskar riskerna för hiv-överföring.

Prata med oss ​​om din hälsa så kan vi ge dig råd om några av de bästa sätten och behandlingarna som du kan använda för att hålla dig säker. Vi kan tillhandahålla flexibla prenumerationer för PrEP också, så om det är något du funderar på att använda för att skydda dig själv, då kan våra experter skriva ut det till dig enligt ett schema som fungerar för dig.

Hur vi hämtar information.

När vi presenterar dig med statistik, data, åsikter eller en konsensus kommer vi att berätta var detta kom ifrån. Och vi presenterar bara data som kliniskt tillförlitliga om de kommer från en ansedd källa, till exempel ett statligt eller statligt finansierat hälsoorgan, en expertgranskad medicinsk tidskrift eller en erkänd analys- eller datainstans. Läs mer i vår redaktionella policy.

Reference Popover #ref1
Reference Popover #ref2
Reference Popover #ref3
Reference Popover #ref4
Reference Popover #ref5

Låt oss hjälpa dig att välja bättre.

Vad tyckte du var bra?

Vad tyckte du inte om?

Föreslå en behandling

Om det finns en speciell behandling eller en särskild sjukdom du letar efter, berätta för oss så kollar vi det åt dig.

Det kan hända att vi skickar e-post gällande din förfrågan, men du kan avanmäla dig närsomhelst.

Berätta vilket problem som har uppstått

Jag accepterar användarvillkoren.
Det kan hända att vi skickar e-post gällande din förfrågan, men du kan avanmäla dig närsomhelst.

Fråga något eller kom med förslag.

Skicka in din fråga här eller låt oss veta om du har upptäckt något problem på vår sida.

Det kan hända att vi skickar e-post gällande din förfrågan, men du kan avanmäla dig närsomhelst.
4.7

Vårt genomsnittliga betyg av 16378 recensioner

Lägg till en behandling för att jämföra

Vi återkommer snart. Vi gör vårt bästa för att svara på alla förfrågningar inom en arbetsdag.

Du prenumererar nu på vårt nyhetsbrev. Höll ett öga på din inkorg för våra senaste nyheter.

news-letter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få de senaste nyheterna om prep och mer därtill.

När du klickar på 'Prenumerera nu' godkänner du våra användarvillkor.