Innan du börjar ta Truvada eller generisk PrEP som preexpositionsprofylax (PrEP) behöver du säkerhetsställa att du inte bär på hiv-infektion eller några andra könssjukdomar, samt att läkemedlet är säkert för dig att använda.

På denna sida avser vi att förklara vad du behöver göra innan du börjar ta preexpositionsprofylax (PrEP) och också vad du behöver göra under tiden du tar det.

Innan du börjar ta PrEP

Testa dig fullt för alla könssjukdomar

Eftersom PrEP är indikerat specifikt för de som inte bär på hiv, behöver du börja med att testa dig för hiv innan du börjar ta läkemedlet. Det finns två anledningar till detta:

 • Först och rämst för att det finns bättre lämpade behandlingar för den som är hiv-positiv, som kommer att fungera bättre i att undertrycka viruset.
 • Fortsättningsvis, ifall PrEP tas av någon som är hiv-positiv, ökar detta chansen för att viruset utvecklar resistens inför läkemedlet.

Det rekommenderas att du tar ett så kallat fjärde generationens hiv-test. Detta kan påvisa såväl anti-hiv-antikroppar som hiv-antigen. Andra hiv-test hittar inte alltid nyliga infektioner, det kan ta upp till tre månader för antikropparna som hittats i dessa test att utvecklas. Det fjärde generationens hiv-testet, i sin tur, är mer pålitligt för att identifiera nytillkomna infektioner (som anskaffats inom de senaste 4-12 veckorna).

Testa dig igen fyra veckor senare

Det är möjligt att ett fjärde generations hiv-test inte upptäcker nyliga infektioner som har plockats upp inom fyra veckor innan testet genomförts. Ifall ditt första hiv-test är negativt bör du genomföra ett nytt test fyra veckor senare för att bekräfta resultatet.

Få dina njurar kontrollerade med ett blodtest

Det är ovanligt, men möjligt, att PrEP kan påverka en persons njurfunktion. Detta är mer troligt att träda in hos personer som redan har existerande njurproblem eller tar läkemedel som kan påverka dess njurfunktion.

Av denna anledning bör du ta ett blodprov innan du börjar ta PrEP för att säkerhetsställa att din njurfunktion inte är påverkad på något sätt. Du bör arrangera detta med din husläkare. Om du får PrEP från din sex- och samlevnadsmottagning bör de kunna arrangera detta för dig.

Vaccinera dig

Om du är sexuellt aktiv, i synnerhet om du har förhöjd risk att smittas av hiv, bör du säkerhetsställa att du fått alla relevanta vaccinationer. Detta inkluderar vaccination mot influensa, hepatit A och B samt humant papillomvirus (HPV). Detta eliminerar inte risken för att få dessa virus, men minskar risken signifikant.

När du tar PrEP

Testa dig regelbundet (var tredje månad)

Personer som tar PrEP ska regelbundet testa sig för könssjukdomar, inkluderat fjärde generationens hiv-test, var tredje månad. Du måste testa dig var tredje månad oavsett om du har symptom för någon könssjukdom eller inte.

Även fast risken för att smittas med hiv är väldigt liten hos någon som tar PrEP, behöver du ändå se till att testa dig regelbundet även fast du inte har exponerats för hiv-viruset. Återigen, på grund av att viruset kan utveckla resistens mot ingredienserna i PrEP. Även fast det inte är troligt att detta sker om man tar PrEP på rätt sätt, behöver någon som detta till trots smittas med hiv kontakta en läkare snarast för att få behandling snarast möjligt.

Du kan arrangera ett test för könssjukdomar hos din närmsta sex- och samlevnadsmottagning, RFSU/RFSL-klinik, gynmottagning eller ungdomsmottagning. Du kan även beställa vissa tillförlitliga hemtester online som du själv genomför hemma.

Ha säkert sex

Även fast PrEP minskar risken för hiv finns det ett antal saker du kan göra för att minska risken, som till exempel:

 • Använda barriärpreventivmetod, som kondom
 • Inte använda gemensamma sexleksaker eller andra föremål som kan komma i kontakt med kroppsvätskor
 • Undvika att använda gemensamma nålar, sprutor eller kanyler.

Se till att följa dessa förebyggande åtgärder, även om du använder PrEP.

Kontakta din läkare snarast om du upptäcker något ovanligt

Tala genast om för din husläkare ifall du utvecklar några ovanliga symptom eller biverkningar när du tar PrEP, som till exempel:

 • Feber eller hög feber
 • Illamående eller diarré
 • Smärta i muskler eller leder
 • Svullna lymfer
 • Hudutslag
 • Huvudvärk
 • Ökade svettningar

Om du är osäker över någonting gällande din behandling kan du rådfråga din läkare eller annan sjukvårdspersonal.

Senast granskat:  15-07-2020