Man kan ta preexpositionsprofylax (PrEP) på fyra olika sätt. Dessa metoder handlar i stort om hur och när man planerar på att ha sex. För närvarande finns det emellertid endast ett godkänt sätt att ta PrEP på, vilket är en daglig dosering.

Om du är osäker över bästa sätt att ta PrEP på bör du rådfråga din läkare.

På denna sida förklarar vi de olika sätten en kan ta PrEP på, inkluderat:

En tablett dagligen
Fyra gånger per vecka
Vid behov
7-7-7-metoden

En tablett dagligen: daglig dosering av PrEP

Denna metod involverar att ta Truvada, eller generiskt PrEP, vid samma tidpunkt varje dag. Om du emellertid tar din tablett ett par timmar för tidigt eller för sent kommer det inte göra behandlingen mindre effektiv.

Om du har vaginalt eller analt sex kan du använda dig av denna metod.

Det tar ungefär en vecka från att du börjat ta PrEP till att behandlingen börjat bli effektiv i kroppen. Detta betyder att behandlingen når dess optimala effektivitetsgrad efter att du har tagit behandlingen i sju dagar i streck.

Du bör därför se till att du helt undviker att ha sex under de första sju dagarna av att du tar PrEP, eftersom det kan vara riskfyllt att ha sex fram tills dess.

Studier har visat att när PrEP tas dagligen har det högst effektivitetsgrad. Det är ett minimumkrav att ta behandlingen sex dagar i veckan för att det ska skydda mot att smittan överförs genom vaginalt eller analt sex. Med andra ord bör du åtnjuta ett tillräckligt skydd även om du någon gång då och då råkat att glömma att ta din tablett.

Fyra gånger per vecka

Den som tar PrEP fyra gånger per vecka tar sina tabletter på följande dagar:

 • Tisdag
 • Torsdag
 • Lördag
 • Söndag

* Denna metod kallas på engelska för T’s and S’s, eftersom tabletterna tas på veckodagarna som, på engelska, börjar på bokstäverna T och S (Tuesday, Thursday, Saturday, Sunday).

Under behandlingens första vecka rekommenderas det fortfarande att man tar en tablett dagligen, följt av att justera doseringen till fyra gånger per vecka från och med den andra veckan. Detta sätt är mer passande för den som tenderar att ha analsex, men inte för de som har vaginalt sex.

Det tros att denna metod erbjuder en god basnivå av skydd och det är nästan, men inte helt, lika effektivt som när man tar PrEP dagligen. Det kan vara den föredragna metoden för personer som planerar att ha sexuellt umgänge mindre frekvent (exempelvis en eller två gånger per månad).

En annan fördel med denna metod är att det, för personer som har sex mindre frekvent, ger ett bra skydd för en lägre totalkostnad* (efter den första veckan tar man 16 tabletter per fyra veckor, snarare än 28 tabletter, vilket innebär att en inte behöver beställa samma mängd tabletter).

* - I dagsläget är det inte klart om eller när PrEP kommer att ingå i högkostnadsskyddet. NT-rådet, som ger rekommendationer om nya mediciner på uppdrag av Sveriges landsting, har godkänt PrEP men det är i nuläget inte säkert när man kan köpa det under läkemedelsförmånen. Troligtvis kommer det erbjudas till riskgrupper [1].

Om en förväntar sig att ha sex oftare än så bör dosen höjas till en tablett dagligen.

Vid behov

Denna metod kallas ibland för “evenemangsbaserad PrEP” eller Event-Based Dosing (EBD), från engelskan.

Denna metod är inte lämplig för vaginalt sex, men kan övervägas för män som tenderar att ha sexuellt umgänge med andra män i formen av analt sex, utan kondom, en dag i förväg:

 • 2-24 timmar innan planerat sexuellt umgänge tas två tabletter
 • Ytterligare två tabletter tas 24 timmar efter sexuellt umgänge
 • En till tablett tas ytterligare 24 timmar senare
 • Samt, ifall användaren planerar på att ha oskyddat sex, tas en tablett per dygn tills man gått två hela dygn utan att haft sex.

Personer som har hepatit B ska inte använda denna metod, eftersom att stoppa och starta behandling kan orsaka att sjukdomsaktiviteten peakar (och i förlägningen kan orsaka leverproblem).

Det finns endast en studie om när PrEP tas vid behov. Denna metod är således vetenskapligt mer underhaltig än övriga metoder på denna sida.

7-7-7-metoden

7-7-7-metoden, ibland kallad för “semester-PrEP”, används av de som förväntar sig att ha vaginalt eller analt sex, och planerar att:

 • Vara i en främmande miljö (exempelvis på semester utomlands) där hiv är vanligare än hemma
 • Ha en eller fler sexpartners vars hiv-status är okänd
 • Använda substanser som kan göra det mindre troligt att ha säkert sex

Denna metod involverar:

 • Ta en tablett dagligen i sju dagar före högriskperioden
 • Fortsätta att ta en tablett dagligen under perioden man är exponerad inför en högre risk (till exempel en tablett dagligen under perioden du är utomlands)
 • Ta en tablett dagligen i sju dagar efter högriskperioden (så, till exempel de sju första dagarna efter att du har kommit hem från utlandsvistelsen)

Sjudagarsperioden innan exponeringen möjliggör för läkemedlet att nå maximal effekt lagom till att man går in i högriskperioden.


Vänligen notera: i dagsläget är PrEP endast indicerat för att tas dagligen. Detta innebär att, så vida din läkare inte nämner annat, så ska PrEP tas en gång dagligen för att förebygga hiv-infektion. I vissa fall kan en läkare förskriva ett läkemedel “off label”. Detta innebär att man förskriver ett läkemedel för ett annat ändamål än vad det egentligen är godkänt för. Off label-förskrivning kan ske ifall en läkare har tillräckligt med evidens för att hen anser att läkemedlet på ett säkert sätt kan tas för ett annat ändamål än vad det ursprungligen blivit godkänt för. Här kan du läsa mer om off label-förskrivning.

Senast granskat:  07-11-2018