Vår tjänst fungerar som vanligt, men vissa beställningar kan försenas. Har du några frågor, ring vår kundtjänst på 08 506 384 44
×

Minims Kloramfenikol

Kloramphenicol

Minims Kloramfenikol är ett antibiotikum i form av ögondroppar som används vid behandling av konjunktivit. Det är ett generiskt läkemedel som tillverkas av bland annat Bausch och Lomb.

Hos Treated.com är det både tryggt och riktigt smidigt att få och förnya sina recept online. Fyll i vårt medicinska frågeformulär för att få ditt ärende granskat av en av våra legitimerade läkare - godkända beställningar levereras nästföljande arbetsdag.

Trustpilot-betyg 4,7 av 5
VÄNLIGEN NOTERA: Denna produkt är inte tillgänglig genom vår onlineapotekstjänst. Denna sida är endast till för att informera. Om du upplever några av de symtom förknippade med det sjukdomstillstånd som detta läkamedel behandlar rekommenderar vi starkt att du bokar in en tid med din husläkare så snart som du har möjlighet.
Översikt

Översikt - Minims Kloramfenikol

Minims Kloramfenikol är ett antibiotikum, i form av ögondroppar, som är till för att behandla konjunktivit. Ögondropparna appliceras direkt i det angripna ögat runt sex gånger dagligen, eller mer om symptomen är svåra. Behandlingen rensar sedan upp infektionen genom att angripa de ansvariga bakterierna. Minims Kloramfenikol tillverkas av läkemedelsföretaget Bausch and Lomb och är en receptbelagd behandling.

 1. Konjunktivit orsakar irritation i ögonen
 2. Kan orsakas av olika faktorer
 3. Bakteriell konjunktivit behandlas genom antibiotika

Vad är konjunktivit?

Konjunktivit är ett tillstånd som kan orsakas av en rad olika faktorer. Det kan exempelvis uppstå som allergisk reaktion på pollen, damm eller dammkvalster, på grund av irritation från en kosmetisk produkt som schampo eller tvål, eller vara resultatet av en bakteriell infektion. I de fall där en bakterie orsakat infektionen, är källan en bakterie som överförts till ögat och orsakat symptom.

Symptom vid bakteriell konjunktivit

De vanligaste symptomen vid konjunktivit är röda ögon som blir vattniga/tårfyllda och ofta kommer tillsammans med en gulaktig missfärgning och en brännande, skavande känsla i ögat. I mer allvarliga fall, där det finns en intensiv rodnad i ögat kan även symptom som synproblem, smärta eller ljuskänslighet upplevas. Vid allvarliga fall av konjunktivit ska du alltid uppsöka sjukhusvård.

Symptomen uppstår när blodkärlen i konjunktiva, som är ett tunt lager av celler som täcker ögat, blir inflammerade och utvidgade. Detta medför att kroppen reagerar genom att producera slem, vilket manifesterar sig i form av de ovan nämnda, gula flytningarna. Vissa är mer mottagliga för konjunktivit än andra, som t.ex. personer med diabetes, personer som tar immunosuppressiva läkemedel som kortikosteroider, eller de som nyligen har haft en infektion i luftvägarna eller en förkylning.

Behandling av konjunktivit

Det mest effektiva sättet att behandla bakteriell konjunktivit är antibiotika, som appliceras direkt i ögat genom ögondroppar eller ögonsalva. Minims Kloramfenikol är ett sådant alternativ och behandlingen finns tillgänglig som ögondroppar. Den innehåller den aktiva ingrediensen kloramfenikol, som verkar genom att angripa bakteriens förmåga att föröka och sprida sig, vilket i sin tur försvagar infektionen tillräckligt för att immunsystemet ska kunna bekämpa det som återstår - vilket sedan får symptomen att försvinna.

Köpa kloramfenikol online

Hos Treated.com är det både tryggt och riktigt smidigt att få ett recept förskrivet för att behandla sin bakteriella konjunktivit. Genom att fylla i vårt medicinska frågeformulär online kan du begära ditt recept redan idag - och, förutsatt att en av våra legitimerade läkare godkänner beställningen, få ditt läkemedel levererat redan imorgon.

Senast granskat:  04-08-2020
Bruksanvisning

Så tar du Minims Kloramfenikol

Var noga med att följa de instruktioner som återfinns i läkemedlets bifogade bipacksedel när du tar Minims. Det är även viktigt att du förstått din läkares anvisningar om hur du tar detta läkemedel. Skulle du vara osäker över något bör du alltid rådfråga läkare eller apotekspersonal.

 1. Tas enligt ordination.
 2. Vid fall av konjunktivit hos vuxna är den rekommenderade dosen en eller två droppar upp till sex gånger per dag.
 3. I allvarliga fall kan dosen höjas, om din läkare bedömer det vara nödvändigt.
 4. Tvätta händerna noga före administrering.
 5. Stå eller sitt framför en spegel.
 6. Tvätta försiktigt bort eventuellt överskott av fukt runt ögonen innan du tar av locket från läkemedlet.
 7. Drag försiktigt ned det nedre locket på ditt öga och fördela önskat antal droppar på insidan av ögonlocket, utan att låta toppen på läkemedlet röra vid ditt öga.
 8. Blinka flera gånger med ögat för att jämnt fördela läkemedlet i ögat.
 9. Stäng dina ögon och tryck försiktigt på det inre hörnet av ögonlocket i ungefär tre minuter, för att förhindra att lösningen rinner ut ur ögat och in i näsa eller mun.
 10. Om så behövs, gör samma för andra ögat.
 11. Du kommer att börja märka av en förbättring mycket snart. Om du inte märker av symptomförbättring inom några dagar av kontinuerligt användande ska du ta kontakt med din läkare.
 12. Överskrid inte ordinerad dos.
 13. Om du glömt att ta en dos ska du ta den så snart som du kommer på det. Om du kommer på det samtidigt som det är dags för din nästa dos ska du helt enkelt hoppa över den glömda dosen och fortsätta behandlingen som vanligt.

Punkterna ovan är endast en sammanfattning över hur du använder Minims. Läs alltid igenom den bifogade bipacksedeln, som du kan ladda ner nedan, där du hittar en komplett översikt över hur du tar detta läkemedel.

Kloramfenikol bipacksedel hos FASS

Ladda ner bipacksedel för Kloramfenikol från FASS

Senast granskat:  04-08-2020
Biverkningar

Minims Kloramfenikol: Biverkningar, varningar och försiktighet

Tala alltid om för din läkare ifall du skulle uppleva några eventuella biverkningar som gör dig bekymrad, eller om du skulle få en allergisk reaktion mot läkemedlet.

Eventuella biverkningar (okänd frekvens):

Lokala bränningar, stickningar, klåda eller tillfällig hudirritation (inklusive dermatit) i applikationsstället.

Den bifogade bipacksedeln innehåller en längre förteckning över eventuella biverkningar förknippade med Minims Kloramfenikol.

Andra läkemedel och Minims Kloramfenikol

Det kan vara olämplig att använda denna behandling tillsammans med Chymotrypsin. Tala om för din läkare om du använder några som helst andra läkemedel när du fyller i vårt medicinska frågeformulär.

Andra sjukdomar och Minims Kloramfenikol

Se även alltid till att du gör din förskrivande läkare medveten om din sjukdomshistoria, så att hen kan ställa det bortom rimligt tvivel att behandlingen är såväl säker som lämplig och ändamålsenlig för dig att använda.

Senast granskat:  04-08-2020
Vanliga frågor

Vanliga frågor: Minims Kloramfenikol

Kan jag dricka alkohol när jag använder Minims Kloramfenikol?

Ja, det finns inga kända interaktioner mellan kloramfenikol och alkohol.

Kan jag köra bil när jag använder Minims Kloramfenikol?

Ja, men innan du börjar köra bil eller börjar använda maskiner är det viktigt att du väntat till att din syn återgått helt efter att du administrerat läkemedlet.

Kan Minims Kloramfenikol användas när jag är gravid?

Det kan vara olämpligt att använda denna behandling om du är gravid eller ammar. Tala därför alltid om detta för din läkare.

Hur ska Minims Kloramfenikol förvaras?

Detta är en kylvara, som ska förvaras i kylskåp mellan 2-8°C, och utom räckhåll för barn.

Kan jag köpa Minims Kloramfenikol receptfritt?

För att kunna köpa Minims Kloramfenikol måste du ha fått ett recept utskrivet. Genom att fylla i vårt medicinska frågeformulär online kan du begära ett recept på denna behandling.

Är Minims Kloramfenikol rätt behandling för mig?

Det kan du ta reda på genom att fylla i vårt medicinska frågeformulär online, vilket endast tar ett par minuter. Därefter kommer en av våra legitimerade läkare att noga granska ditt ärende. Bedöms behandlingen vara lämplig för dig förskrivs ett recept, följt av att läkemedlet paketeras och skickas med hemleverans redan nästföljande arbetsdag.

Senast granskat:  04-08-2020
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivaregranskar dina uppgifter
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här