Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept

Lamisil

Terbinafin

Lamisil är ett varumärkesskyddat läkemedel till för att behandla nagelsvamp. Läkemedlet är svampdödande och innehåller den aktiva ingrediensen terbinafin.

Du behöver inte längre lämna ditt arbete för att uppsöka vårdcentral och apotek för att få tag i din behandling receptbelagda behandling mot nagelsvamp. Hos oss på Treated.com kan du smidigt få ditt recept utskrivet online.

+1300 recensioner via Trustpilot
Lamisil250 mg

Lamisil tabletter innehåller 250 mg av den aktiva substansen terbinafin. Rekommenderad dos är en tablett dagligen, men följ alltid de anvisningar som återfinns i patientinformationen. En behandlingskur kan variera från två veckor upp till sex månader.

+ Gratis expressfrakt
Beställ nu för leverans onsdag 2 februari

Lamisil är ett varumärkesskyddat läkemedel till för att behandla nagelsvamp. Läkemedlet är svampdödande och innehåller den aktiva ingrediensen terbinafin.

Du behöver inte längre lämna ditt arbete för att uppsöka vårdcentral och apotek för att få tag i din behandling receptbelagda behandling mot nagelsvamp. Hos oss på Treated.com kan du smidigt få ditt recept utskrivet online.

Översikt

Översikt

Lamisil är ett varumärkesskyddat läkemedel mot svampinfektioner som genom sin aktiva ingrediens terbinafin angriper ämnet squalen som ansamlas inuti svampcellen. Lamisil är även skickligt på att rensa upp svampinfektioner i huden.

Nagelsvamp uppstår när det sker en ökning av svampceller som lever på huden. Infektionen kan sedan nå skadade naglar och få dem att missfärgas och tjockna. Naglarna kan bli spröda och delar av dem kan flagna av eller lossna helt. Nagelsvamp är den vanligaste nagelsjukdomen i Sverige och är orsaken till uppskattningsvis hälften av alla nagelproblem. Det uppskattas att omkring 20 % av alla över 60 år och 50 % av alla över 70 år har nagelsvamp, som är vanligare hos män än kvinnor. Om inte nagelsvamp behandlas kan det bli smärtsamt att utföra vardagliga aktiviteter som promenader eller skrivande.

Det finns olika skäl till varför en svampinfektion i naglarna kan utvecklas. Den vanligaste orsaken är hudinfektionen fotsvamp, känt som athlete's foot på Engelska, där infektionen överförs från huden till naglarna. När en infektion etablerats på tånaglarna kan den lätt föras vidare till fingernaglarna, särskilt om det klias på de infekterade naglarna. Infektion i fingernaglarna är inte fullt lika vanliga, men förekommer ofta hos de som frekvent tvättar sina händer eller arbetar med vatten eller vätskor, då de kan skada nagelroten, och på så vis ge tillträde till svampen att komma in. Det finns även några hygienparametrar som gör dig mer mottaglig för en svampinfektion, som t.ex. diabetes, psoriasis, dålig blodcirkulation eller ett försvagat immunförsvar.

Behandling med antimykotikum (svampdödande medel) som exempelvis Lamisil rekommenderas för att städa upp en svampinfektion. Den aktiva ingrediensen i Lamisil kallas terbinafin och tillhör läkemedelsgruppen svampdödande medel. Terbinafin verkar genom att återbalansera antalet svampar som finns i kroppen. Detta görs genom att hämma produktionen av ergosterol, som är en komponent som används av infektionsframkallande svampar vid förökning. Svampdödande medel skadar strukturen i cellmembranen, för att sedan kunna förstöra dem.

Hos oss på Treated.com kan du snabbt, säkert och framförallt smidigt få recept utskrivet och förnyat för Lamisil. Vårt EU-godkända tjänst erbjuder dig möjligheten att få ditt medicinska ärende granskat av en av våra legitimerade läkare och få ett elektroniskt recept utskrivet. Efter att beställningen godkänts märks läkemedlet upp med din patientinformation, paketeras och skickas med spårbar sändning - direkt hem till din ytterdörr - allt inom 24 timmar. Du kan alltså påbörja din behandling redan nästa arbetsdag!

Beställ nu
Senast granskat:  04-08-2020
Bruksanvisning

Bruksanvisning

Följ alltid din förskrivares instruktioner när du använder Lamisil för att uppnå maximal effekt av läkemedlet. Ta dig även tiden att noggrant läsa igenom den bifogade bipacksedeln, för att på så vis minimera risken för eventuella biverkningar.

 1. Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar.
 2. Svälj tabletterna hela tillsammans med vatten. Tabletterna kan tas i samband med måltid men det är inget krav.
 3. Det rekommenderas att du tar tabletterna vid samma tidpunkt varje dag.
 4. Ta tabletterna enligt förskriven kur tills behandlingen är klar.

Detaljerade anvisningar om hur du använder Lamisil återfinns i den bifogade bipacksedeln.

Ladda ner bipacksedel

Senast granskat:  04-08-2020
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Lamisil 250 mg

Biverkningar

Biverkningar

Om du skulle uppleva några som helst symptom på en allergisk reaktion ska du omedelbart kontakta din läkare. Detaljerad information om tecken på allergisk reaktion samt eventuella andra biverkningar förknippade med Lamisil återfinns i bipacksedeln.

Vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare eller färre):

Huvudvärk, diarré, klåda, utslag, svullnad, muskel- eller ledverk.

Ovanliga (förekommer hos 1 av 100 användare eller färre):

Smakförändringar eller förlorat smaksinne.

Mycket ovanliga (förekommer hos 1 av 1.000 användare eller färre):

Sjukdomskänsla, yrsel, domningar eller stickningar.

Mycket sällsynta (förekommer hos 1 av 10.000 användare eller färre):

Trötthet, minskat antal av (olika) blodkroppar som kan leda till att lättare få blåmärken, yrsel, håravfall eller lupus.

Biverkningarna som angivits ovan är endast en summering. En fullständig lista över biverkningar förknippade med Lamisil återfinns i den bifogade bipacksedeln.

Andra läkemedel och Lamisil

När du inleder en ny behandling är det alltid viktigt att din förskrivare känner till om du använder andra läkemedel.

Lamisil kan interagera med följande: rifampicin, cimetidin, tricykliska antidepressiva, SSRI (selektiva serotoninåterupptagshämmare) eller MAO-hämmare, p-piller, betablockerare eller antiarytmika, warfarin, ciklosporin, koffein och mediciner som används för att behandla hjärtproblem, hosta eller svampinfektioner.

Andra sjukdomar och Lamisil

Informera alltid din förskrivare om du är gravid eller försöker bli gravid eller ammar såväl som om du har psoriasis, systemisk lupus erythematosus (SLE) eller om du har problem med dina njurar eller med din lever.

Senast granskat:  04-08-2020
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Lamisil 250 mg

Vanliga frågor: Lamisil

Vanliga frågor: Lamisil

Kan jag konsumera alkohol i kombination med Lamisil?

Ja. Det finns inga kända interaktioner mellan alkohol och Lamisil.

Kan jag köra bil när jag använder Lamisil?

Det finns en chans att detta läkemedel kan påverka din körförmåga eller din förmåga att köra och/eller hantera maskiner. Rådfråga alltid din läkare om du är bekymrad.

Kan Lamisil användas när jag är gravid?

Nej. Det rekommenderas inte att Lamisil används om du är gravid, försöker bli gravid eller ammar. Informera alltid din läkare om du är gravid.

Hur ska Lamisil förvaras?

Förvara alltid Lamisil tabletter i dess originalförpackning (ljuskänsligt) och utom räckhåll för barn. Förvaras under 25ºC.

Kan jag vara allergisk mot Lamisil?

Om du är allergisk mot någon av följande ingredienser ska du inte använda Lamisil. Lamisil innehåller: terbinafin, magnesiumstearat, vattenfri kolloidal kiseldioxid, hypromellos, natriumstärkelseglykolat och mikrokristallin cellulosa.

Kan jag köpa Lamisil receptfritt?

Nej. Lamisil är en receptbelagd behandling.

Är Lamisil rätt behandling för mig?

Det kan du ta reda på inom ett par minuter. Fyll i vårt medicinska frågeformulär och svara utförligt på frågorna så att en av våra läkare kan få en god uppfattning om dina symptom och din sjukdomsbild. Om behandlingen anses vara lämplig och ändamålsenlig för dina besvär godkänns beställningen och ett elektroniskt recept skrivs ut. Alla godkända beställningar skickas med spårbar sändning och levereras direkt hem till din ytterdörr inom 24 timmar.

Senast granskat:  04-08-2020
Treated.com har betyget 4,6 av 5 av 1303 kunder på TrustPilot!
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här