751,00 Kr

Evra p-plåster är ett preventivmedel för kvinnor som innehåller två olika könshormoner, ett progestagen kallat norelgestromin och ett östrogen som kallas för etinylestradiol. Detta används i form utav ett depotplåster. Preventivmedlet är avsett för kvinnor i fertil ålder och säkerheten samt effekten har säkerställts för kvinnor mellan åldrarna 18 och 45. Nedan följer några vanliga frågor och svar när det handlar om Evra p-plåster.

Hur använder jag Evra?

Evra är alltså ett plåster som placeras på huden. Om det är första gången som du använder Evra bör du vänta tills den dag som du får din menstruation. Om plåstret sätts på efter att det första dygnet av din menstruation har passerat så bör du använda ett icke-hormonellt preventivmedel fram till den åttonde dagen då du byter plåster.

Den första dagen som du sätter på ditt plåster blir således dag 1 och den veckodagen blir därefter den veckodag då du byter plåster varje vecka. Mer om detta längre ned.

Var kan jag fästa plåstret?

Du ska alltid sätta plåstret på torr, ren och hårlös hud. Du ska aldrig sätta plåstret på brösten. Nedan följer några exempel på platser på kroppen där du kan fästa plåstret:

 1. Skinkan
 2. Överarmens utsida
 3. Buken
 4. Upptill ryggen (detta kan undvika att det skaver från kläder)

Hur fäster jag plåstret?

 1. Öppna foliepåsen med fingrarna och riv av längs kanten (använd inte sax).
 2. Ta tag om det ena hörnet av plåstret och ta sedan försiktigt ut plåstret ur foliepåsen.
 3. Dra av skyddsfilmen till hälften och försök undvika kontakt med den klibbiga ytan. Tänk på att plåstret ibland kan klibba fast på insidan av påsen – var således väldigt försiktig när du drar ut plåstret.
 4. Därefter drar du av skyddsfilmen helt och hållet.
 5. Pressa fast plåstret under 10 sekunder med hjälp av handflatan. Se till att det fäster ordentligt, i synnerhet runt kanterna.

Hur länge ska jag använda plåstret?

Använd plåstret i 7 dygn, det vill säga en vecka. På den åttonde dagen ska du ta bort det använda plåstret och direkt placera ett nytt plåster. På den femtonde dagen, det vill säga den tredje veckan, tar du av det använda plåstret och sätter på ett nytt. Till den fjärde veckan (dag 22 till och med dag 28) så använder du inget plåster. Under denna tid borde du få din menstruation. Notera att du under denna vecka är skyddad mot att bli gravid så till vida att du punktligt sätter på nästa plåster.

Sedan är det dags för nästa cykel på fyra veckor. Du sätter då på ett nytt plåster på din vanliga dag som du byter plåster (dagen efter dag 28) och upprepar proceduren.

Tänk på att inte fästa det nya plåstret på exakt samma ställe som det förra. Detta för att undvika hudirritation. Tänk också på att vid nästa cykel på fyra veckor fortsätta planenligt oavsett när menstruationen börjar eller slutar.

Hur gör jag om jag vill byta dag som jag byter plåster?

Vill du byta den dag som du byter ditt plåster, ta kontakt med din läkare. Du kommer då att behöva avsluta den cykel som för tillfället är närvarande och sedan avlägsna det tredje plåstret på rätt dag. Under den fjärde veckan kan du emellertid välja en ny dag då du byter plåster och sätta fast det första plåstret på den valda dagen. Kom ihåg att aldrig gå mer än 7 dagar i rad utan att du bär något plåster.

Kan jag genomföra mina dagliga aktiviteter utan att plåstret trillar av eller tappar i effekt?

Du ska kunna genomföra dina vanliga dagliga aktiviteter och bära plåstret. Till exempel så ska aktiviteter såsom att motionera, duscha, bada eller att basta inte påverka plåstret eller dess effekt. Plåstret har utformats på så vis att det ska sitta kvar och behålla samma effekt samtidigt som du genomför dessa vardagliga aktiviteter.

Däremot så bör du själv alltid kontrollera att plåstret sitter kvar på kroppen efter att du har utfört sådana aktiviteter – eller andra aktiviteter där du misstänker att plåstret kan trilla av.

Hur gör jag om plåstret skulle trilla av?

Evra är alltså utformat så att det ska sitta kvar även om du duschar och badar. Men ibland kan det ändå hända. Om detta skulle ske, under mindre än ett dygn, så ska du så snabbt som möjligt sätta fast plåstret igen alternativt fästa ett nytt plåster. Du kommer inte behöva något extra preventivmedel och kan behålla samma plåsterbytardag.

Om något annat material har fastnat på plåstret, om det har fastnat mot någon annan yta eller att det inte längre är klibbigt så borde du inte sätta på samma plåster igen. Detta gäller även om plåstret har trillat av mer än en gång. Du ska heller inte använda tejp för att plåstret ska vara på plats.

Om plåstret har lossnat och du inte haft något plåster på kroppen i mer än ett dygn så påbörjar du omedelbart en ny fyraveckorscykel genom att du fäster ett nytt plåster. Detta blir således din dag 1 och den veckodag som du veckorna därpå byter plåster.

Läs alltid igenom instruktionerna noggrant innan du använder Evra. Om du inte gör det och inte följer anvisningarna kan du bli gravid.

Vad är ett depotplåster?

Evra p-plåster används alltså, som namnet tydliggör, i form utav ett plåster. Detta plåster är ett så kallat depotplåster, eller ett transdermalt plåster som det också kallas. Denna typ av läkemedel är ett sådant som tas upp genom huden och kan förutom i form utav plåster också vara salvor, krämer och gel. De läkemedel som tas upp genom huden kan både verka ytligt och mer på djupet. Det verksamma ämnet tas upp av kroppen och når således den del av kroppen där det ska verka.

Depotplåster avger det verksamma ämnet i en jämn takt under en viss tid. Dessa plåster är självhäftande på en av sidorna vilket gör att du fäster dem på huden. Mer information om detta finns ovan.

Förväxla inte depotplåster med vanliga plåster när det kommer till att slänga dem. Eftersom att depotplåster är ett läkemedel så ska det inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga din läkare eller apotekspersonalen om hur du efter användning slänger de läkemedel som du inte längre använder.

Vad kostar Evra p-plåster?

Du kan köpa Evra p-plåster som antingen 3 månader eller 6 månader. Hos Treated.com ingår alltid läkarkonsultation online, receptförskrivning eller receptförnyelse och hemleverans helt utan extra kostnader.

Evra p-plåster priser:

 • 3 månader: 669 kr
 • 6 månader: 999 kr

Vart kan man köpa p-plåster som t.ex. Evra?

Du kan köpa ditt p-plåster hos vårdcentral, ungdomsmottagning eller barnmorskemottagning eller särskilda mottagningar som t.ex. vissa gynekologiska mottagningar eller Sesammottagning. Om du köper preventivmedel efter fysiskt vårdmöte (när du träffar sjukvårdspersonal mellan fyra ögon) så måste du gå till ett apotek och hämta ut ditt nya preventivmedel.

Om du vill köpa Evra p-plåster tryggt och smidigt online är Treated.com ett bra alternativ för dig. Hos Treated.com kan du smidigt, säkert och snabbt vill förnya dina recept på ditt preventivmedel utan att behöva besöka vårdcentral eller barnmorska. Köp ditt preventivmedel online hos Treated.com och få det, utan extra kostnad, levererat direkt till din hemadress redan nästa dag. Vi erbjuder även en helt kostnadsfri påminnelsetjänst där du kan bli påmind när det är dags att förnya ditt recept, antingen via e-post eller SMS.

Senast granskat:  18-05-2018