2 431,00 Kr

Mysimba är en ny behandling för patienter med övervikt eller fetma. Tidigare godkända läkemedel vid övervikt och fetma har innehållit det verksamma ämnet orlistat, som verkar genom att hämma kroppens fettupptag i samband med att man äter. Sådana läkemedel, som t.ex. Xenical, Orlistat eller Alli skiljer sig emellertid mot Mysimba, i vad de har för verksamma ämnen och hur de verkar i kroppen.

Mysimba innehåller en kombination av bupropion och naltrexon och verkar istället i hjärnans belöningssystem genom att dämpa hungerkänslor och minska aptit. Orlistat-baserade läkemedel, som de som nämns ovan, har inga kända interaktioner med alkohol, men med Mysimba är det lite annorlunda. I denna sida går vi igenom redan kända kontraindikationer mellan Mysimba och alkohol samt mellan alkohol och de verksamma ämnena.

Kombinationen bupropion och naltrexon kan orsaka krampanfall för patienter med vissa samtidiga tillstånd eller faktorer. Men eftersom Mysimba innehåller två verksamma ingredienser så tar vi och tittar på dessa var och för sig. Vi börjar med bupropion.

Alkohol och bupropion

Om du dricker alkohol medan du tar bupropion rekommenderas det att du dricker måttligt. Bupropion kan interagera med alkohol och orsaka dåsighet, suddig syn och yrsel. Du kan också uppleva ett rus som skapar en falsk känsla av välbefinnande. Hos vissa kan kombination av bupropion och alkohol även orsaka minnesluckor, illamående, kräkningar och krampanfall, såväl som försämrat omdöme och tankeförmåga, paranoia och självmordstankar.

Samtidig konsumtion av alkohol och bupropion har även kunnat orsaka försämrad tolerans för alkohol, vilket kan orsaka en väldigt snabb berusning. Detta kan, i sin tur, höja risken för alkoholförgiftning.

Alkohol och naltrexon

Naltrexon är en opioidreceptoragonist. Naltrexon ensamt kan förskrivas vid hantering av alkohol- och opioidberoende. Beroende av läkemedel ur gruppen opiater* (opioider) kan i sig orsaka besvär som ångest, sömnsvårigheter, diarré, feber, m.m. När naltrexon förskrivs vid alkoholberoende ges det ut som en del av ett större behandlingsprogram, inkluderat även samtalsterapi.

* - Opiater, eller opioider, är starka, smärtstillande läkemedel. Några exempel är morfin, oxykodon och buprenorfin. Det krävs en särskild receptblankett för att förskriva opiater, eftersom risk för tillvänjning (beroende) föreligger.

Så kan man dricka alkohol när man tar Mysimba?

Det rekommenderas, som ovan nämnt, att du skär ner din alkoholkonsumtion alternativt avstår helt från att dricka alkohol under tiden som du tar Mysimba. Det är alltid upp till en legitimerad läkare att avgöra huruvida Mysimba anses vara en lämplig, ändamålsenlig och säker behandling för dig att ta.

Hälsoriskerna med övervikt är många till antalet. Personer som är överviktiga är alltid i riskzonen för hjärt-kärlsjukdomar, den främsta dödsorsaken i Sverige. Övervikt och fetma är även kopplat till diabetes och det finns även vissa cancerformer som är mer prevalenta bland överviktiga. Sammantaget går det tveklöst att säga att hälsovinsterna med en hälsosam vikt är enorma.

Om du har fått Mysimba ordinerat för att behandla din övervikt kan det vara bra att överväga att avstå från att dricka alkohol under tiden du tar läkemedlet, för att ge din kropp bästa möjliga förutsättningar att gå ner i vikt. Om du är osäker över något bör du alltid rådfråga din läkare.

Om du nyligen helt slutat, eller trappat ner, ett beroende av alkohol eller smärtstillande preparat

Om du har varit beroende av alkohol eller starka opiater som framförallt bensodiazepiner så ska du inte ta Mysimba. Mysimba är även kontraindicerat* med utsättning av alkohol eller bensodiazepiner, vilket innebär att det kan vara osäkert att ta om du nyligen har slutat med alkohol eller opiater.

* - Kontraindicerat (kontraindikation) innebär ett samtidigt tillstånd eller faktor som gör det olämpligt att använda ett läkemedel.

Det finns även en annan viktig aspekt att överväga, vilket är det sjukdomstillstånd som du fått bupropion förskrivet för. Bupropion ensamt förskrivs bland annat vid depression, ångest och panikångest - och alkohol är en känd trigger som kan förvärra dessa tillstånd.

Naltrexon, som ensamt ges ut vid bland annat hanterandet av abstinensbesvär från alkoholavvänjning, ska absolut inte tas tillsammans med alkohol när det getts ut för denna indikation


Vad är Mysimba?

Mysimba är ett läkemedel mot övervikt och fetma som blev godkänt för försäljning i slutet på 2017. Läkemedlet innehåller de två verksamma ingredienserna nämnda i texten ovan; bupropion och naltrexon. Tillsammans verkar de i hjärnan genom att öka utsöndrandet av dopamin, detta bidrar till att begränsa patientens aptit och matbegär, och främjar kroppens energiförsörjning.

Du kan köpa Mysimba online hos Treated.com. Genom att fylla i vårt medicinska frågeformulär kan du begära ditt recept på Mysimba. Därefter kommer en av våra legitimerade läkare att granska din beställning. Om din beställning godkänns skrivs ett e-recept ut och läkemedlet skickas hem till dig.

Läkarkonsultation, receptförskrivning och hemleverans ingår alltid i priset när du handlar hos Treated.com.

Senast granskat:  05-05-2020