Fakta har kontrollerats Fakta har kontrollerats
Hur påverkas min vikt av p-piller?

Hur påverkas min vikt av p-piller?

Även om vi inte borde låta vår vikt eller kroppsstorlek definiera vår självkänsla är det ändå ett känsligt område. Extrema viktförändringar är något som de flesta vill undvika och det är många som undrar hur p-piller påverkar vikten. På den här sidan går vi igenom alla vanliga frågor för att du ska kunna hitta ett p-piller som passar just din kropp allra bäst.

Eftersom p-piller innehåller syntetiska versioner av hormoner kan de orsaka en rad biverkningar, som varierar från person till person. Det är ganska vanligt att kvinnor går upp eller ner i vikt när de börjar med p-piller, vilket ofta en avgörande faktor när man bestämmer sig för vilket p-piller man ska hålla sig till på lång sikt.

Hur påverkas då kroppsvikten av p-piller och varför? Är det vissa piller som oftare orsakar viktuppgång än andra? Och vad ska du göra om det verkar som att dina p-piller påverkar din vikt?

Läs vidare för att få svar på alla dessa frågor, så att du kan känna dig trygg när det kommer till att välja ett preventivmedel som passar dig.

Daniel Atkinson
Medicinskt granskad av
Daniel Atkinson, Klinisk chef
Innehållsförteckning
Medicinskt granskad av
Dr. Daniel Atkinson
Klinisk chef
den oktober 17, 2022.
Träffa Daniel  
Daniel
Var den här artikeln till hjälp?

Kan p-piller få mig att gå upp i vikt?

Mer än 100 miljoner kvinnor världen över använder kombinerade p-piller regelbundet. Men trots att viktökning är den vanligaste rapporterade biverkningen för kombinerade p-piller är det otydligt om det verkligen är p-piller som ligger bakom denna viktförändring.

Många studier och medicinska rapporter kan faktiskt inte göra en tydlig koppling mellan p-piller och viktökning. Resultatet gäller samtliga piller, även inkluderat de som innehåller olika versioner av gestagen.

Men de upplevda biverkningarna bör så klart inte ignoreras. Ett stort antal kvinnor delar med sig av sina erfarenheter online och berättar hur de har påverkats av p-piller. Det rör sig om allt från akne och svettningar till ovälkommen hårväxt och viktökning. Trots att forskningen inte har hittat några vetenskapliga bevis som styrker detta är det många som upplever att p-piller får dem att gå upp i vikt. Så vad är sanningen? Kan p-piller få dig att gå upp i vikt eller ej?

Påverkas vikten av hormonerna i p-piller?

En av de mer omfattande undersökningarna som tittade på om det finns någon koppling mellan p-piller och viktförändringar kunde inte etablera något samband. Slutsatsen var att det behövs mer studier på detta område. Undersökningen gjordes på sammanlagt 49 studier av p-piller och konkluderade att p-piller “inte har någon effekt” på din vikt.

Men dessa rapporter har bara tittat på själva vikten, inte kroppsförändringar i storlek eller kroppsform, vilket kan påverkas av p-piller.

En forskare inom psykologi på Texas A&M University utförde en studie på en grupp styrketränande kvinnor 2009. Han följde dem under 10 veckor och observerade deras resultat inom belastningsträning. Trots att han forskade inom ett annat område, visade det sig att de kvinnor som använde p-piller uppvisade 40% mindre ökad muskelstyrka än de som inte använde p-piller.

P-piller kan också påverka hur kvinnor lagrar fett. Det är hormonerna som ligger bakom utvecklingen som sker i din kropp när du kommer i puberteten. Det påverkar också hur underhudsfett fördelar sig på kroppen.

Svullnad tycks också vara en biverkning av p-piller. Östrogen påverkar nämligen hur vatten fördelas och lagras i kroppen. Ett kombinerat p-piller innehåller etinylestradiol, den syntetiska versionen av östrogen. I teorin skulle detta kunna påverka vätskeansamlingen i kroppen och antingen leda till ökad vikt eller svullnad.

Stämmer det att p-piller orsakar viktökning?

Tyvärr behöver vi mycket fler studier för att kunna etablera en koppling mellan p-piller och viktökning. P-piller får dig inte att gå upp i vikt enligt de vetenskapliga undersökningarna som har utförts. Bevisen pekar däremot på att p-piller kan påverka muskelmassan, hur kroppsfett lagras och vätskeansamling.

Många kvinnor upplever ändå att de faktiskt går upp i vikt av p-piller och det kan vara de förändringar som sker i kroppsform och kroppssammansättning som uppfattas som viktökning. Om man känner sig svullen och muskelmassa har omvandlats till kroppsfett kan man känna sig i sämre form, även om själva vikten är densamma.

Vilka kombinerade p-piller är kopplade till viktökning?

P-pillret har funnits sedan 60-talet och det är mycket som har hänt sedan dess. Det finns fyra generationer av p-piller: första, andra, tredje och fjärde. Dessa består av olika typer av syntetiska gestagener i varierande styrkor, som har liknande effekt som den naturliga steroidhormonen progesteron. Östrogenversionen, Etinylöstradiol, är alltid densamma.

Första generationens p-piller, som introducerades på 60-talet, innehöll högre nivåer av östrogen och gestagen än vad dagens p-piller gör. Då använde de sig av gestagenversionerna Noretynodrel, Noretisteron, Lynestrenol och Ethynodiol diacetate. När första generationens p-piller kopplades till en rad farliga biverkningar togs det bort från marknaden i de flesta delarna av världen.

Andra generationens piller innehåller lägre nivåer av hormoner och anses därför vara mycket säkrare än första generationen. Om du får fortsatt biverkningar av andra generationen så kan du istället be att få tredje eller fjärde generationens p-piller utskrivet. De har mindre biverkningar men risken är att de inte är riktigt lika effektiva som andra generationens p-piller.

Om du upplever viktökning med en viss typ av kombinerat p-piller kan du byta till ett annat piller som innehåller en annan version eller mängd av gestagen. Med andra ord kan du prova ett annat p-piller som klassas i en annan generation för att se hur just din kropp reagerar.

Neovletta, Rigevidon och Logynon är alla kombinerade p-piller som innehåller samma syntetiska versioner av östrogen och progesteron: etinylestradiol och levonorgestrel. Eftersom varje piller innehåller levonorgestrel är de andra generationens p-piller.

Det är mindre risk att man utsätts för de allvarliga biverkningarna som har kopplats till första generationens p-piller om man tar Neovletta, Rigevidon eller Logynon. Dessa biverkningar inkluderar bland annat rikare blödningar, svullna bröst, huvudvärk, vattenansamling, irritation, illamående och svullnadskänsla. Men kom ihåg att all medicinering kan ge upphov till biverkningar, inklusive viktförändringar.

Vissa kvinnor som använder Neovletta upplever viktökning eller ändringar i matlust. Det finns för närvarande inga studier för Neovletta och viktökning.

Rigevidon är ett av de mest prisvärda p-pillren, så det används av många kvinnor. Men en rad biverkningar har rapporterats av användare, inklusive viktförändringar.[7] Om du tar Rigevidon och upplever viktökning, eller andra biverkningar som du inte är bekväm med, prata med din läkare om att göra ett byte.

Det har inte gjorts många studier gällande hur Logynon p-piller kan påverka din vikt. Viktökning är listat som en vanlig biverkning på Logynons bipacksedel och sägs kunna drabba av 1 av 100 kvinnor. Men vattenansamling är också listat som en biverkning, vilket kan upplevas som viktökning.

Mercilon och Gedarel innehåller båda östradiol och desogestrel, vilket är ett syntetiskt progesteron (gestagen) som används i tredje generationens p-piller. Mercilon och Gedarel skapades för att minimera vissa av de biverkningar som förknippats med andra generationens p-piller,

Det finns inga särskilda studier kring Mercilon och viktökning. Vanliga biverkningar av Mercilon är ömma bröst, flytningar, mindre akne, huvudvärk och torrt underliv.

Hur påverkas då vikten av Gedarel? Viktökning är listat som en biverkning på Gedarels bipacksedel. Men din vikt kan också ändras beroende på var du är i din menscykel. Om du upplever biverkningar som ger dig obehag, diskutera ett byte med din läkare eller förskrivare.

Dretine och Yasmin är kombinerade p-piller som innehåller etinylestradiol och drospirenon. Detta gör dem till fjärde generationens p-piller. De skrivs ofta ut när du redan har provat andra p-piller och fått biverkningar av dem.Yasmin har inte förknippats med viktökning och det har inte gjorts någon större studie på Dretine p-piller och viktökning.

Däremot finns det en koppling mellan Yasmin och viktminskning. När pillret först introducerades på marknaden fanns det tecken på att det var ett p-piller som minskade vissa biverkningar, inklusive viktökning, huvudvärk och humörsvängningar. Tillverkarna av Yasmin påstod att Yasmin kunde hjälpa dig att gå ner i vikt.

Hur påverkas min vikt av minipiller?

Minipiller skiljer sig från kombinerade p-piller eftersom de bara innehåller ett enda syntetiskt hormon, vilket alltid är ett gestagen. Gestagen är ett samlingsnamn för syntetiska progesteron. Ibland kallas minipiller för gestagenpiller.

Minipiller skrivs ut till kvinnor som har migränliknande huvudvärk eller är i riskzonen för hjärt- och kärlsjukdomar då kombinerade p-piller inte är lämpligt för dem. En populär bieffekt av minipiller är att de ofta gör så att mensen upphör. En del kvinnor väljer minipiller av det skälet. Dessa piller funkar särskilt bra för kvinnor som lider av östrogena biverkningar.

De flesta studier pekar på att minipiller inte orsakar någon viktuppgång. Men samtidigt är det många som rapporterar att de har gått upp i vikt av minipiller. Om du själv upplever att minipiller ger dig viktökning – kontakta din läkare för att diskutera ett eventuellt byte.

Cerazette och Cerelle är båda minipiller och innehåller därmed endast gestagen. Deras aktiva ingrediens är desogestrel (de innehåller inte östrogen).

Finns det någon koppling mellan Cerazette och viktökning? Eller påverkar Cerazette minipiller viktminskning? På Cerazettes bipacksedel är viktökning listat som en av de vanligaste biverkningarna, upp till 1 av 10 kvinnor påverkas. Det finns även anekdotiska bevis online gällande Cerazette och viktökning.

Vi ser liknande resultat vad gäller Cerelle och viktökning. Det finns ingen koppling mellan Cerelle och viktminskning och viktökning är listat som en biverkning i bipacksedeln.

Minipiller som innehåller desogestrel kan påverka din vikt, vilket också rapporterats av vissa användare av desogestrel som upplevt viktökning. Kontakta din läkare om du använder Cerelle eller Cerazette och lider av viktförändringar.

Norgeston är ett annat slags minipiller. Det är upp till 99% säkert vid perfekt användning. Kan Norgeston få dig att gå upp i vikt?

På Norgestons bipacksedel är både viktökning och viktminskning listade som eventuella lindriga biverkningar. Det betyder att endast en mindre andel kvinnor som använder Norgeston har rapporterat ändringar i vikten.

Hur är det med andra typer av preventivmedel? Påverkas min vikt av dem?

Om du oroar dig över hur hormonella preventivmedel kan påverka din vikt så finns det ett antal icke-hormonella preventivmetoder tillgängliga.

Dessa inkluderar barriärmetoder som hindrar spermierna från att ta sig in i livmodern, såsom kondomer, säkra perioder, avbrutet samlag och sterilisation. Dessa metoder påverkar inte din vikt.

Evra p-plåster är ett kombinerat plåster som släpper ut hormoner i kroppen för att motverka graviditet. När det används korrekt är det upp till 99% säkert. Viktökning listas som en biverkning på Evras bipacksedel, trots att inga studier har visat på något samband mellan hormonella preventivmetoder och viktförändring. Upp till 1 av 10 kvinnor påverkas.

DepoProvera är en p-spruta som injiceras intravenöst. Lösningen innehåller det kvinnliga hormonet gestagen och motverkar graviditet. Injektionen behöver upprepas var 13:e vecka. Andra typer av preventivmetoder i injicerbar form inkluderar Sayanaject och Noristerat.

Vissa kvinnor ökar i vikt av Depo-Provera. “Studier visar att under de första två åren är den genomsnittliga viktökningen 2–3,5 kg. Kvinnor som använde behandlingen under 4–6 år fick en genomsnittlig viktökning på 6,3–7,2 kg” .

En spiral är ett litet T-format föremål i plast, lindat i tunn koppartråd. Den placeras i livmodern för att förhindra befruktning. Den släpper ut koppar vilket gör miljön i livmodern ogästvänlig för spermier. Kopparspiralen kan skydda dig i 5–10 år.

I nuläget finns det inga vetenskapliga bevis på att kopparspiralen påverkar din vikt eller ökar risken för livmoder- eller äggstockscancer.

Är det ok att använda kombinerade p-piller eller minipiller om jag är överviktig?

Det finns viss information du bör känna till när det kommer till p-piller och övervikt. Om du är överviktig är det oftast säkert att använda p-piller och minipiller. Men det viktigt att notera att vissa kvinnor med en BMI (Body Mass Index) på 25 eller mer har visat sig vara i större risk för ofrivillig graviditet än kvinnor med normalvikt. Vissa studier motsäger sig detta och hävdar att p-piller fungerar lika väl oavsett vikt.

I vissa kombinerade p-piller kan dock andra risker öka om du är överviktig. Risken för bröstcancer och blodproppar ökar lindrigt för överviktiga användare. I de flesta fall är kombinerade p-piller, som innehåller syntetiska versioner av både östrogen och progesteron, ofarliga för överviktiga kvinnor. Om du är orolig över hur din vikt kan påverka dina p-piller, diskutera det med din läkare eller barnmorska.

Kan p-piller hjälpa mig att gå ner i vikt?

Svaret är inte helt tydligt och varierar från person till person. De flesta studier pekar på att hormonella p-piller inte påverkar din vikt, men det är samtidigt en biverkning som ofta rapporteras av kvinnor.

Det finns bevis på att p-piller kan påverka kroppsform och -sammansättning, men finns det något piller som inte gör att jag går upp i vikt? Vissa p-piller från fjärde generationen, som till exempel Yasmin, har en minskad risk för vissa biverkningar och kan även orsaka viktnedgång.

Hur som helst, både viktökning och viktnedgång är rapporterade som biverkningar för de allra flesta p-piller. I respektive bipacksedel finns ofta både listade som eventuell biverkning.

Kvinnor som introducerar hormon i kroppen blir påverkade på olika sätt. Ibland måste man prova sig fram för att se vilket p-piller som passar just dig allra bäst.

P-piller är inte utvecklade för viktminskning, men en del kvinnor upplever att vissa märken är mindre troliga att orsaka viktökning eller främjar viktnedgång.

Vad som är det ”bästa” p-pillret för viktminskning beror på vad som fungerar bäst för dig. Det finns inte tillräckligt med studier på detta område, men oavsett vad genomsnittet är, varierar det som sagt från kropp till kropp.

Vissa sorter av p-piller är mer troliga att orsaka viktnedgång än andra. Fjärde generationens p-piller utvecklades för att minska de biverkningar som äldre generationens p-piller förknippats med, eller åtminstone reducera graden. För vissa kvinnor är fjärde generationens p-piller det bästa valet för viktminskning. P-piller som Yasmin, Zoely och Qlaira är alla fjärde generationens p-piller skapade för att inte orsaka viktökning.

Även om en del kvinnor svarar bättre på fjärde generationens p-piller kvarstår risken för viktökning som en biverkning. En del kvinnor går ner i vikt, några går upp i vikt och vissa märker ingen skillnad alls. Fjärde generationens p-piller är också förknippade med en minimalt ökad risk för blodproppar, vilket gäller alla typer p-piller.

Finns det ett ”bästa” preventivmedel mot akne? Eller ett ”bästa” preventivmedel mot både akne och viktökning? En del kvinnor som lider av allvarlig akne kan få hormonella preventivmedel för att avhjälpa detta. Co-Cyprindiol kan skrivas ut specifikt mot akne och även mot ökad hårväxt. Det finns för tillfället inga preventivmedel som garanterat motverkar både akne och viktökning.

Tyvärr är det nästan omöjligt att avgöra vilket p-piller som är bäst om du vill undvika att gå upp i vikt. Det kan vara svårt att hitta ett p-piller som inte orsakar viktökning eftersom p-piller påverkar olika kvinnor på olika sätt. Alla regerar olika på hormonella preventivmedel och du kanske får prova dig fram för att hitta ett p-piller som inte får just dig att gå upp i vikt.

Det är viktigt att du har regelbunden kontakt med vårdpersonalen som skriver ut dina preventivmedel, särskilt om du letar efter en sort som inte ger dig viktökning som biverkning. Du kanske även strävar efter att undvika andra biverkningar, som till exempel akne. Prata med din läkare om vilka biverkningar du vill undvika så kan de ge dig det bästa alternativet.

Om du funderar på att sluta med p-piller har du kanske även funderat på om det gör att du går ner i vikt. Det är många kvinnor som funderar på detta, men tyvärr är det inte så enkelt. Alla typer av hormonförändringar kan påverka kroppen och ge olika biverkningar, oavsett om du börjar eller slutar med p-piller.

När man slutar ta p-piller sker det många förändringar i kroppen, men det brukar normaliseras av sig självt efter en period.

Om du har frågor eller funderingar kring p-piller och din vikt kan vi hjälpa dig med det. Om du funderar på att byta p-piller på grund av din vikt eller om du har andra funderingar runt preventivmedel, har vi informationen du behöver. Läs mer om preventivmedel här.

Hur vi hämtar information.

När vi presenterar dig med statistik, data, åsikter eller en konsensus kommer vi att berätta var detta kom ifrån. Och vi presenterar bara data som kliniskt tillförlitliga om de kommer från en ansedd källa, till exempel ett statligt eller statligt finansierat hälsoorgan, en expertgranskad medicinsk tidskrift eller en erkänd analys- eller datainstans. Läs mer i vår redaktionella policy.

Berätta för oss vad du vill höra.

Har du ett ämne som du vill att vi ska ta upp i en framtida artikel? Berätta gärna för oss.

Medicin för din inkorg.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

Friskrivningsklausul: Informationen på den här sidan kan inte ersätta professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Om du har några frågor eller funderingar kring din hälsa, vänligen prata med en läkare.

Föreslå en hälsoguide

Berätta om din idé.

(Och ge oss din e-postadress också så kan vi säga till om vi publicerar en artikel baserat på ditt förslag.)

Vad tyckte du var bra?

Vad tyckte du inte om?

Föreslå en behandling

Om det finns en speciell behandling eller en särskild sjukdom du letar efter, berätta för oss så kollar vi det åt dig.

Det kan hända att vi skickar e-post gällande din förfrågan, men du kan avanmäla dig närsomhelst.

Berätta vilket problem som har uppstått

Jag accepterar användarvillkoren.
Det kan hända att vi skickar e-post gällande din förfrågan, men du kan avanmäla dig närsomhelst.

Fråga något eller kom med förslag.

Skicka in din fråga här eller låt oss veta om du har upptäckt något problem på vår sida.

Det kan hända att vi skickar e-post gällande din förfrågan, men du kan avanmäla dig närsomhelst.
4.7

Vårt genomsnittliga betyg av 16378 recensioner

Lägg till en behandling för att jämföra

Vi återkommer snart. Vi gör vårt bästa för att svara på alla förfrågningar inom en arbetsdag.

Du prenumererar nu på vårt nyhetsbrev. Höll ett öga på din inkorg för våra senaste nyheter.

news-letter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få de senaste nyheterna om viktnedgång och mer därtill.

När du klickar på 'Prenumerera nu' godkänner du våra användarvillkor.