Olagliga bantningspiller har visat sig vara extremt farliga och borde därför strikt undvikas. Detta omfattar alla slags tabletter, piller eller preparat som saluförs som fullgoda och ofta mycket effektiva sätt att gå ner i vikt, men som saknar ett godkännande från läkemedelsverk eller relevant tillsyningsmyndighet. Då dessa preparat inte har varit föremål för de säkerhetskontroller, kliniska tester och andra prov som godkända läkemedel omfattas av kan dess effekt eller säkerhet inte säkerhetsställas. När dessa säljs över internet görs det ofta "receptfritt", vilket i sammanhanget innebär olovligen, helt utan att din beställning har granskats av en legitimerad läkare. Följaktligen försätter deras produkter dess användare i mycket stor risk.

Då bantningspiller ofta är på tapeten – och emellanåt når nyheterna i form av stundtals mycket tragiska fall – har vi besvarat några frågor om olagliga bantningspiller och dess potentiellt mycket farliga biverkningar.

 • Kan orsaka permanenta och fatala hälsoskador
 • Uppfyller inte Läkemedelsverkets kriterier
 • Vissa bantningsprodukter har förfalskats

Varför är dessa piller så farliga?

Olagliga bantningspiller är oreglerade och uppfyller därför inte de kriterier som fastställs av Läkemedelsverket. Dessa kan vara väldigt farliga och potentiellt utgöra en allvarlig hälsorisk.

Dessa bantningspiller kan bland annat innehålla förbjudna eller osäkra ämnen som orsakar allvarliga och livshotande biverkningar. När dessa ämnen interagerar med andra läkemedel kan det också orsaka livshotande biverkningar. De webbplatser som säljer olagliga bantningspiller har inte genomgått de nödvändiga kontroller som behöver göras för att verifiera dess effektivitet.

Det är kanske en liten fråga i jämförelse med det potentiellt dödliga hotet mot hälsan som det innebär. Men de som köper olagliga bantningspiller slösar sannolikt bort sina pengar på en produkt som inte ger några fördelar alls.

Vilka är biverkningarna?

Flera tragiska fall med olagliga bantningspiller har fått stort genomslag i nyheterna de senaste åren. De biverkningar som användarna har upplevt kan variera stort och kan orsaka permanenta och fatala hälsoskador. Andra biverkningar kan bland annat inkludera:

 • Ovanligt hög kroppstemperatur (eftersom att kroppens ämnesomsättning ökar i hastighet)
 • Blåsinfektioner
 • Njursvikt
 • Hjärtsjukdom
 • Arytmi (oregelbunden hjärtrytm)
 • Högt blodtryck
 • Stroke
 • Hjärtattack
 • Huvudvärk
 • Kramper som t.ex. benkramper
 • Psykos

Det är viktigt att komma ihåg att även läkemedel som är godkända för viktminskning kan orsaka biverkningar hos vissa användare. Skillnaden är dock att dessa studeras under kontrollerade förhållanden och beskrivs i patientinformationen.

Om ett läkemedel har potential att utgöra en allvarlig hälsorisk så kommer Läkemedelsverket se till att den inte är tillgänglig alternativt att den är extremt noggrant kontrollerad och endast föreskriven under förhållanden där det är absolut nödvändigt. Detta gör det möjligt för alla potentiella patienter att fatta ett välgrundat beslut om deras behandling för viktminskning.

Olagliga substanser

T.ex. dinitrophenol (DNP), efedrin, sibutramin.

Olagliga bantningspiller kan innehålla förbjudna ämnen. Ett olagligt bantningspiller är substansen 2,4-Dinitrophenol, även kallat DNP. Den var mycket populär på 30-talet men förbjöds 1938 efter att fall om dödliga överdoser hade rapporterats. Produkten är alltså helt olaglig i Sverige och ligger bakom flera allvarliga förgiftningar och även dödsfall både i Sverige och internationellt. Det är därför olagligt att sälja DNP antingen som bantningspiller eller i någon annan form för mänsklig konsumtion. Webbsidor som erbjuder att sälja denna produkt borde helt och hållet undvikas. Om du misstänker att en webbplats säljer olagliga produkter kan du rapportera dem direkt till Läkemedelsverket.

Efedrin är ett medel som har använts för att hjälpa till vid viktnedgång – ofta marknadsfört som ett fettförbrännande medel och som säljs under olika namn. I Sverige får kosttillskott inte innehålla substansen efedrin. Den används däremot i läkemedel i Sverige och produkter som innehåller efedrin blir därför olagliga att sälja om dessa inte har godkänts av Läkemedelsverket som ett läkemedel. Efedrin klassas som dopningsmedel av den Internationella Olympiska Kommittén och Riksidrottsförbundet.

En annan olaglig substans som säljs på nätet är sibutramin. Den finns i olika produkter som säljs under olika namn och med olika innehåll. Sibutramin var tidigare i godkända läkemedel för behandling av fetma men drogs tillbaka 2010. Detta eftersom att det fanns en risk för stroke och hjärtinfarkt. Substansens ansågs heller inte vara lämplig för patienter som har en psykisk sjukdom, detta eftersom att sibutramin påverkar signalsubstanser i hjärnan. De som beställer dessa substanser från osäkra webbplatser tar en stor risk. Det är inte bara biverkningarna som kan vara farliga utan även hur substansen interagerar med andra läkemedel som personen använder.

Förutom användningen av förbjudna ämnen kan vissa ingredienser i olagliga bantningspiller inte framgå. Till exempel så har förfalskade bantningsprodukter visat sig använda stimulerande, urindrivande och antidepressiva medel. Förekomsten av dessa ingredienser i oreglerade mängder kan leda till de allvarliga biverkningar som har angetts ovan.

Kontraindikationer

Innan en läkare föreskriver ett läkemedel till en patient kommer de att undersöka alla potentiella kontraindikationer. Detta inkluderar medicinska tillstånd och eventuella mediciner som patienten redan tar som kan ha potential att interagera med alla nyligen introducerade läkemedel. Dessa viktiga aspekter kommer inte att beaktas om du köper olagliga bantningspiller som kan riskera din hälsa och ditt liv.

Var försiktig

Om du vill köpa växtbaserade läkemedel bör du kontrollera att produkten har godkänts av Läkemedelsverket. Om du vill börja ett viktminskningsprogram med hjälp av bantningspiller ska du först tala med en läkare. De kommer att kunna erbjuda bra råd och kontrollera att det är säkert för dig att använda sådana mediciner. Du kan rapportera till Läkemedelsverket om du misstänker att en webbplats säljer olagliga produkter.

Vilka är de säkra alternativen?

Svaret på den frågan är egentligen väldigt enkel: läkemedel som har godkänts av Läkemedelsverket eller den Europeiska Läkemedelsmyndigheten (EMA)*. I dagsläget finns det ett par läkemedel godkända för att behandla övervikt och fetma. Dessa innehåller antingen den verksamma ingrediensen orlistat, en kombination mellan bupropion och naltrexon eller liraglutid

Läkemedel innehållandes orlistat är Xenical, det generiska läkemedlet Orlistat (även sålt under namnet Beacita i Sverige) och det receptfria läkemedlet Alli (60 mg orlistat). Det finns även två läkemedel vars godkännande är nyare och därmed inte sålts under lika lång period. Det är Mysimba (bupropion/naltrexon) och Saxenda (liraglutid). 

Fetma är idag en stor bidragande faktor till att allt fler svenskar drabbas av hjärt-kärlsjukdomar, cancer och diabetes. Det tros att ungefär varannan svensk är överviktig medan 14% av befolkningen har en övervikt klassad som fetma. Om du är i riskzonen för att få följdkomplikationer av din vikt eller om du har fetma så kan du alltid begära ett recept på en behandling vid övervikt. Hos Treated.com sköts hela vårdledet online; från läkarkonsultation, receptförskrivning eller receptförnyelse och slutligen hemleverans av ditt läkemedel. Godkända beställningar levereras dessutom redan nästa arbetsdag så du kan börja med din behandling så snart som möjligt.

* - I vissa fall kan ett läkemedel ha godkänts centralt via den Europeiska Läkemedelsmyndigheten men inte ha ett godkännande i Sverige eftersom läkemedlet inte säljs i Sverige. Dessa läkemedel är emellertid fullt godkända att både förskriva och köpa inom hela det Europeiska samarbetsområdet (EES).

Senast granskat:  15-07-2020