Extra fett i kroppen kan ha skadliga effekter på vår hormonproduktion och tillväxtfaktorer som påverkar hur våra celler fungerar. Detta kan öka risken för flera sjukdomar, som vi gått igenom ovan, men också cancer. Man tror att omkring 1 av 20 cancerformer är kopplade till övervikt.

Forskning har visat på att många typer av cancer är vanligare hos personer som är överviktiga eller personer med fetma. Några vanliga sådana är:

 • Bröstcancer hos postmenopausala kvinnor
 • Tjocktarmscancer och ändtarmscancer
 • Livmodercancer
 • Äggstockscancer
 • Matstrupscancer
 • Bukspottkörtelcancer
 • Njurcancer
 • Levercancer
 • Gallblåsecancer
 • Sköldkörtelcancer
 • Myelom (en typ av blodcancer)
 • Menigiom (en typ av hjärntumör)

Chansen att utveckla någon form av cancer är alltid större beroende på hur överviktig du är och hur länge du har varit det. Med det sagt träder cancer även in hos personer som är normalviktiga och underviktiga. I många fall går det inte att fastställa varför en person har fått cancer.

Men detta betyder inte att skadan redan är skedd om du är överviktig. Risken att cancer utvecklas kommer avta om du börjar leva sundare, täcker motionsbehovet och äter en bättre kost. Ett av de bästa sätten att kontrollera sin vikt är genom att äta rätt, vilket i sig faktiskt minskar risken för att någon form av cancer ska utvecklas.

Hur är övervikt och fetma förknippat med cancer?

Även fast det inte går att exakt slå fast hur övervikt och fetma samspelar med cancer är det väldigt tydligt att det finns en länk mellan övervikt och cancer. Man har i grova drag identifierat tre ledande förklaringar, men det är bra att börja med att förstå vad fett är och vad det gör i kroppen.

Fett har två huvudfunktioner i kroppen. Dels fungerar det som en energireserv, men det har även som uppgift att konstant sprida information och instruktioner till resten av kroppen. Denna information omsätts sedan till saker som cellväxt, kemiska reaktioner i celler och kroppens reproduktionscykel.

Med andra sitter inte bara en persons fett på kroppen och gör ingenting. Det lever ett väldigt aktivt liv och berättar för celler vad som ska göras. Och om det finns för mycket fett på kroppen kan signalerna som skickas vara skadliga - och det är detta som förhöjer risken för cancer.

 • Tillväxthormoner. För mycket kroppsfett kan orsaka att insulinnivåer och andra tillväxtfaktorer stiger. Detta kan orsaka att cellerna börjar dela på sig oftare än vanligt, vilket i sin tur kan leda till cellförändringar och slutligen cancer.
 • Inflammation. När det finns fler fettceller i kroppen rör sig särskilda immunceller till området, förmodligen för att avlägsna döda och döende fettceller. Dessa släpper ut ett helt garnityr av kemikalier som kallas cytokiner, som kan leda till inflammation. Inflammation, i sin tur, kan få cellerna att börja dela på sig snabbare och när det händer över en längre tid ökar risken för cancer.
 • Könshormoner. Efter klimakteriet kan östrogen, producerat av fettceller, orsaka en raskare celldelning i brösten och i livmodern, vilket kan öka risken till cellförändringar och cancer. Bröstcancer och livmodercancer är de två cancerformerna som är närmast knutna till övervikt och fetma.
 • Magfett. Även magfett i sig kan ha en skadlig effekt. När en person har för mycket fett runt magen kan det göra ännu mer skada, som är kopplat till tarmcancer, njurcancer, matstrupscancer, bukspottskörtelcancer och bröstcancer.
Senast granskat:  23-03-2018