Hälsoriskerna med att vara överviktig är flera till antalet. Du riskerar att utveckla högt blodtryck, högt kolesterol, kärlkramp eller andra hjärt-kärlsjukdomar, som alla kan leda till hjärtinfarkt, hjärtsvikt och stroke - alla akuta, livshotande tillstånd. Men övervikt är också en av de främsta orsakerna till typ 2-diabetes, ibland kallat “åldersdiabetes”. Medan övervikt kan orsaka typ 2-diabetes, kan typ 2-diabetes i sig självt orsaka en rad mycket allvarliga komplikationer. Några sådana exempel är:

  • Hjärt-kärlsjukdomar, hjärtsjukdom eller stroke
  • Känselbortfall och nervskador
  • Problem med fötterna som sår och infektioner
  • Synnedsättning eller blindhet
  • Missfall eller dödfödsel
  • Njurproblem

I Sverige har ungefär 3-4% av befolkningen, eller omkring 470,000 personer, diabetes. Den absolut vanligaste formen är just diabetes typ 2, som återfinns hos omkring 85% av landets alla diabetiker. Familjehistoria och genetik spelar en stor roll i typ 2-diabetes, men det finns även en rad andra riskfaktorer som t.ex. att få för lite motion, dålig kosthållning, övervikt eller bukfetma. Det tros även att etnicitet spelar en viss roll inom diabetes, där personer av afrikanskt och/eller afrokaribiskt ursprung drabbas oftare personer av andra etniciteter.

Hur är övervikt och fetma kopplat till diabetes typ 2?

Exakt varför typ 2-diabetes uppstår vet man inte, men man vet att ett antal riskfaktorer kan bistå i både utvecklandet som påskyndandet av tillståndet. Diabetes typ 2 (som ej ska förväxlas med typ 1-diabetes som i de allra flesta fall är medfött) innebär att blodsockernivåerna är över de normala. Högt blodsocker i sig är en återkommande riskfaktor vid hjärt-kärlsjukdomar, njursjukdomar, stroke, amputation och blindhet.

Omkring 80% av alla med typ 2-diabetes är överviktiga eller feta. Det är inte klart varför människor som är överviktiga är mer benägna att utveckla typ 2-diabetes men det tros kunna ha att göra med att cellerna förändras, vilket gör dem mer resistenta mot hormoninsulin. Insulin bär socker från blod till celler, där det konverteras till energi. När en person är resistent mot insulin kan blodsockret inte tas upp av cellerna, vilket sedermera orsakar det höga blodsockret. Dessutom måste celler som producerar insulin arbeta extra hårt för att försöka hålla blodsockret normalt. Detta kan leda till att dessa celler gradvis börjar misslyckas.

Men övervikt innebär också att din ämnesomsättning kan vara påverkad. Dessa förändringar kan orsaka fettvävnaden att frisätta molekyler i blodet, som i sin tur kan orsaka cellers mottaglighet inför insulin och leda till minskad insulinkänslighet, vilket du kan läsa om lite längre ner.

Hur stor är risken att få typ 2-diabetes som överviktig?

Även fast man inte kan säga exakt varför typ 2-diabetes träder in så pass mycket oftare hos överviktiga och feta personer är sambandet mycket tydligt. Omkring 80-85% av alla som utvecklar typ 2-diabetes är överviktiga. Personer som är överviktiga har även en 80 gånger större chans att utveckla typ 2-diabetes än personer med ett BMI på under 22 [1]. Risken är särskilt stor om du är överviktig och har bukfetma.

Studier har visat på att stora mängder bukfett orsakar kroppens fettceller att frisätta särskilda typer av inflammatoriska kemikalier. Detta, i sin tur, kan orsaka kroppen att bli mindre känslig mot insulinet det producerar genom att störa funktionen av insulinmottagliga celler och dess mottaglighet inför insulinet. Denna process kallas för insulinresistens och är en mycket välkänd brygga mellan övervikt och typ 2-diabetes.

Om du är i riskzonen för typ 2-diabetes kan viktminskning bidra till att förhindra eller fördröja att typ 2-diabetes faktiskt träder in. Dessutom är hälsosam, mångsidig kost och motion essentiellt vid diabeteskontroll - genom att röra på sig och äta nyttigt kontrolleras blodsockernivåerna bättre.

Senast granskat:  22-03-2018