Nya Treated Är Snart Här. Läs mer.
×
Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept
Ozempic

Ozempic

Semaglutid

Ozempic är ett aptitdämpande läkemedel för behandling av typ 2-diabetes. Ozempic innehåller semaglutid som hjälper kroppen att kontrollera blodsockret genom att öka produktionen av insulin. Eftersom Ozempic även har aptitdämpande egenskaper kan det också användas som behandling för övervikt och fetma. I dagsläget är Ozempic inte godkänt för personer som enbart behöver gå ner i vikt, men troligtvis kommer det att förändras inom en snar framtid.

Ozempic för viktnedgång och typ 2-diabetes kommer snart att bli tillgängligt genom vår digitala vårdtjänst. Konsultera vårt team av läkare och apotekare genom att svara på några frågor i vårt medicinska formulär. Godkända beställningar skickas med expressleverans hem till dig i diskret förpackning.

+1400 recensioner via Trustpilot
VÄNLIGEN NOTERA: Denna produkt är inte tillgänglig genom vår onlineapotekstjänst. Denna sida är endast till för att informera. Om du upplever några av de symtom förknippade med det sjukdomstillstånd som detta läkamedel behandlar rekommenderar vi starkt att du bokar in en tid med din husläkare så snart som du har möjlighet.
Översikt

Vad är Ozempic?

Ozempic är ett läkemedel som tas en gång i veckan och tillverkas av Novo-Nordisk. Det innehåller den aktiva ingrediensen Semaglutid. Läkemedlet introducerades som en behandling för patienter med typ 2-diabetes eftersom det ökar produktionen av insulin. Troligtvis kommer det också inom en snar framtid att användas som en behandling för viktnedgång hos patienter som är överviktiga eller lider av fetma, då medicinen har aptitdämpande egenskaper. Ozempic kommer i form av en injektionspenna, i likhet med Saxenda som också är en behandling mot övervikt. Till skillnad från Saxenda som injiceras dagligen kommer det att räcka med en injektion i veckan av Ozempic.

Köp Ozempic online

 1. Aptitdämpande läkemedel
 2. Injiceras en gång i veckan
 3. Kontrollerar höga blodsockervärden

Semaglutid för viktminskning

Semaglutid, den aktiva ingrediensen i Ozempic, är nästan identisk med GLP-1, ett hormon som reglerar aptiten och frisätter insulin. Det gör också tömningen av magen långsammare vilket gör att patienterna känner sig mätta längre vilket i sin tur leder till ett minskat intag av mat. Det är gynnsamt både för de som har typ-2 diabetes och för de som strävar efter att gå ner i vikt. Ozempic är inget insulin i sig och kan därför inte användas för att behandla typ 1-diabetes.

Det har visats sig att vara väldigt säkert eftersom det sänker blodsockervärden när de är höga men inte när de redan är låga.

Fakta om diabetes typ 2

Diabetes är en av de största folksjukdomarna i Sverige. Enligt diabetesförbundet beräknas det att ca 500,000 personer har diabetes i Sverige, varav typ 2-diabetes utgör ca: 85-90%. Man uppskattar dock att det finns ett stort mörkertal då många diagnostiseras sent och man tror att så många som en av tre med diabetes typ-2 saknar diagnos.

Vad är typ 2-diabetes och varför får man diabetes?

Diabetes påverkar insulinnivåerna, insulin är ett hormon som som bildas i bukspottkörteln. Insulinet behövs för att cellerna ska kunna fånga upp glukos från blodet vilket ger den energin de behöver för att kunna fungera. 

Personer med typ 2-diabetes, har antingen utvecklat insulinresistens och kan därför inte tillgodogöra sig det, eller så kan deras bukspottskörtel inte producera tillräckligt med insulin. Resultatet av detta är att de har för höga sockervärden i blodet. Det är därför det är väldigt viktigt att personer med typ 2-diabetes är medvetna om vilka sorters kolhydrater de konsumerar och vilken mängd.

Förhöjda blodsockervärden kan orsaka symptom som att man behöver urinera oftare eller större mängder eftersom kroppen försöker göra sig av med överflödigt blodsocker som tarmen inte kunnat absorbera. Det är också anledningen till varför man kan känna sig mer törstig än vanligt. 

Andra symptom inkluderar dåsighet eller orkeslöshet eftersom cellerna i kroppen inte får tillräckligt med energi. Personer med diabetes kan också gå ner i vikt, trots att deras intag av kalorier i stort sett är konsekvent.

Fetma och övervikt i Sverige

_statistik2020FMH

Fetma innebär att man är överviktig till den grad att det utgör en hälsofara. I Sverige beräknar man att över en miljon av befolkningen lider av fetma och tyvärr fortsätter fetma och övervikt att öka. I Statistiska centralbyråns publikation från 2018 har man tittat på statistik från 2016-2017 så led 12% av kvinnorna av fetma i åldrarna 16-84, hos män var siffran 14%. Tittar man på statistik från folkhälsomyndigheten är andelen för båda könen 16% i samma åldersgrupp 2020.

Hur mäter man fetma?

I båda fallen ovan har man använt BMI (Body Mass Index) för att fastställa övervikt eller fetma. När man mäter BMI ser man till förhållandet mellan längd och vikt.

 1. 18.5 till 24.9 normalvikt
 2. 25 till 29.9 övervikt
 3. 30 till 39.9 fetma 
 4. 40 eller över grav fetma 

BMI är en accepterad metod att mäta övervikt och fetma, men det är viktigt att påtala att det ibland kan vara missvisande eftersom personer med hög muskelmassa kan ha ett högt BMI utan att nödvändigtvis ha överflödigt kroppsfett. Förutom BMI kan man också titta på midjemåttet. Risken att drabbas av följdsjukdomar är högre om man har ett midjemått över:

 1. 102 cm för män 
 2. 88 cm för kvinnor

Helst ska midjemåttet ligga under 94 cm för män och 80 cm för kvinnor. Midjemått tar inte hänsyn till om det rör sig om inre eller yttre fett, fett som bildas mellan organen är farligare än underhudsfett.

Personer med övervikt och fetma löper en högre risk att utveckla ett flertal sjukdomar, däribland typ 2-diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, kolesterolrelaterade sjukdomar, cancer och även psykisk ohälsa som depression och ångest.

Hur fungerar Ozempic för diabetiker?

För de som som har typ 2-diabetes fungerar Ozempic genom att öka mängden insulin. Insulinet hjälper cellerna ska få den näring (glukos eller socker) som de behöver för att fungera. Det är när cellerna inte kan fånga upp energin som blodsockervärdet stiger. Ozempic dämpar även användarens aptit, vilket också bidrar till att mindre glukos absorberas i blodet, eftersom man äter mindre.

Ozempic gynnar även personer med fetma eller viktproblematik på grund av dess aptitdämpande egenskaper.

Ozempic för viktnedgång

Hur används Ozempic som behandling för personer som lider av övervikt eller fetma? Det verksamma ämnet i Ozempic heter Semaglutid och innehåller en syntetisk version av GLP-1 (hormon som reglerear aptiten). Det verkar genom att dämpa aptiten och är fördelaktig för överviktiga eller de med fetma då det leder till ett minskat kaloriintag.

Det verkar även genom att sakta ned matsmältningsprocessen, vilket gör att personer som tar Ozempic känner sig mätta längre och därför inte äter lika ofta.

Man börjar oftast behandling med en låg dos, omkring 0,25mg en gång i veckan. Om behandlingen inte ger önskvärd effekt kan din läkare rekommendera att höja dosen.  

Läkemedel för viktnedgång hos Treated.com

Treated.com erbjuder en kombinerad tjänst där du får konsultation, recept, läkemedel och leverans i en och samma transaktion. Vi erbjuder ett antal godkända behandlingar för viktnedgång som bland annat Saxenda, Xenical, Mysimba med flera. Påbörja din konsultation genom att besvara några frågor i vårt medicinska formulär och få ditt ärende granskat utav våra läkare och apotekare.

Senast granskat:  01-11-2021
Bruksanvisning

Bruksanvisning Ozempic

Ta alltid läkemedlet i enlighet med din läkares ordination. Det är viktigt att behandlingen endast använd i kombination med regelbunden motion och en hälsosam balanserad kosthållning.

 1. Startdosen är 0.25mg. Dosen ska tas en gång i veckan i en månad.
 2. Efter en månad ökas vanligtvis dosen till 0.5mg en gång i veckan.
 3. Din läkare kan öka dosen till 1mg i veckan om läkemedlet inte ger märkbar effekt.
 4. Det måste injiceras subkutant (under huden). Injicera aldrig i ett blodkärl eller muskel.
 5.  Nålarna är ömtåliga och kan böjas om de används fel. För mer information om hur du använder Ozempic-pennan, prata med din läkare.
 6.  Ändra aldrig dosen såvida du inte har ordinerats av din läkare.
 7.  Behandlingen kommer att behöva följas upp av din läkare regelbundet.
 8.  En läkare eller sjuksköterska måste visa dig hur du använder Ozempic-pennan på korrekt sätt.

Läs alltid igenom medföljande bipacksedel för detaljerade instruktioner om hur du tar Ozempic.

Senast granskat:  01-11-2021
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkemedel noggrant innan användning:
Biverkningar

Biverkningar Ozempic

Du måste tala om för din läkare om du upplever några biverkningar. Det är inte alla som får biverkningar, men det är viktigt att du är medveten om hur dessa skulle kunna yttra sig.

Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

Illamående och/eller diarré.

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

Retinopati, kräkningar och lågt blodsocker i samband med användning av annan diabetesmedicin.

Mindre vanliga biverkningar ( kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

Ökad puls, reaktioner vid injektionsområdet som blåmärken, smärta och irritation, mat och dryck smakar annorlunda.

Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

Allvarliga allergiska reaktioner, som kan inkludera andningssvårigheter, inflammation i ansikte och hals, ökade hjärtslag.

Varningar

Ozempic och andra läkemedel

Du måste meddela din läkare eller förskrivare om läkemedel som du tar eller har tagit. Detta inkluderar även receptfria läkemedel, rekreationella droger och/eller naturläkemedel.

Det är högst väsentligt att din läkare är informerad om du tar några läkemedel för att minska blodets levringsförmåga, exempelvis Warfarin.

Ozempic och andra sjukdomar

Innan recept kan skrivas ut måste din läkare informeras om alla dina sjukdommar, i synnerhet typ 1-diabetes, diabetesketoacidos, akut pankreatit, hyperglykemi eller retinopati.

Amning och graviditet

Den här behandlingen är inte lämplig för kvinnor som är gravida eller ammar. Om du försöker bli med barn, rekommenderas det att du inte tar Ozempic.

Körförmåga och maskinhantering

Om du tar Ozempic tillsammans med sulfonureid eller insulin kan det påverka din koncentrationsförmåga, i dessa fall är det inte rekommenderat att man kör bil eller hanterar maskiner.

Om du är osäker, ska du boka in en tid med din läkare som kan ge dig mer specifik rådgivning.

Senast granskat:  01-11-2021
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkemedel noggrant innan användning:
Vanliga frågor

Kan jag dricka alkohol?

Vi rekommenderar att du inte dricker alkohol medan du tar det här läkemedlet, i synnerhet inte om du är överviktig eller diabetiker.

Kan jag fortfarande köra bil?

Det beror på om du tar Ozempic tillsammans med andra diabetesläkemedel som sulfonureider eller insulin, eftersom detta kan påverka koncentrationsförmågan och därmed även förmågan att köra bil. Vi rekommenderar att du rådgör med din läkare om du är osäker.

Kan jag ta Ozempic om jag är gravid?

Nej, du kan inte ta Ozempic om du är gravid, ammar eller försöker bli gravid.

Hur ska Ozempic förvaras?

Ozempic ska förvaras i kylskåp mellan 2°C – 8°C innan förpackningen öppnas. Den får inte frysas eller utsättas för starkt ljus. Efter att förpackningen har öppnats kan injektionspennan förvaras upp till 6 veckor i högst 30°C. 

Använd inte Ozempic om injektionsvätskan har blivit oklar och färglös, eller nästan färglös. Kasta inte i vanligt hushållsavfall, en läkare eller apotekare kan hjälpa dig om hur du bäst kasserar produkten.

Är jag allergisk mot något i medicinen?

Den aktiva substansen är semaglutid och övriga innehållsämnen är: dinatriumfosfatdihydrat, propylenglykol, fenol, vatten för injektionsvätskor, natriumhydroxid / saltsyra (för pH-justering).

Det är fortfarande viktigt att informera din läkare om du har några andra allergier som inte är relaterade till dessa ingredienser.

Finns Ozempic receptfritt?

Nej. Detta är en receptbelagd medicin.

Är Ozempic rätt behandling för mig?

Önskar du att förnya ditt recept på Ozempic kommer du snart att kunna göra det genom vår säkra onlineapotekstjänst. Fyll i vårt medicinska frågeformulär som granskas av en av våra läkare. Godkända beställningar skickas hem till dig med expressleverans. 

Om du beställer den här behandlingen i syfte att gå ner i vikt rekommenderar vi att du först pratar med din läkare. Du bör alltid rådgöra med din läkare i första hand innan du påbörjar någon behandling för diabetes eller viktminskning så att de kan rekommendera rätt åtgärd.

Senast granskat:  01-11-2021
Treated.com har betyget 4,5 av 5 av 1373 kunder på TrustPilot!
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter.
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här