En av de absolut vanligaste frågorna om viktminskning genom läkemedel är om det verkligen är tabletter som fungerar.

Svaret är egentligen inte fullt så enkelt som att bara säga “ja”, utan det beror på produkten samt hur användaren tar behandlingen. Det finns olika behandlingar vid övervikt, som trots att de innehåller samma aktiva ingrediens, verkar på något olika sätt och kan tas med lite olika ändamål. Gemensamt för alla behandlingar är att användaren ska ta läkemedlet så som ordinerats åt hen av en läkare.

En av de mest centrala skiljelinjerna är hur läkemedel mot övervikt skiljer sig mot andra viktminskningspreparat, eller så kallade “bantningspiller”, som du kan köpa utan läkarkonsultation eller receptförskrivning - inte sällan online. Bantningspiller gör ofta anspråk på att vara ett “quick fix” och ge snabba eller till och med blixtsnabba resultat. Ett läkemedel, i sin tur, behöver genomgå en rigorös process av kliniska prövningar och tester innan de kan godkännas. Och det finns inga läkemedel som trollar bort en persons extrakilon blixtsnabbt; de ger en liten och stadig viktnedgång om de tas på rätt sätt och om användaren motionerar och äter nyttigt.

Läkemedel som innehåller den aktiva ingrediensen orlistat, som Xenical, Orlistat och Alli tillverkas av läkemedelsföretag och ges endast ut genom registrerade apotek. Med andra ord hittas de inte hos andra icke certifierade aktörer, grossister eller i hyllan på matvarubutiker.

Xenical och Orlistat är båda två receptbelagda läkemedel, det vill säga att personen måste undergå läkarkonsultation så att en läkare kan bedöma lämpligheten i behandlingen för patienten. Alli, i sin tur, innehåller endast halva mängden av den aktiva ingrediensen orlistat och säljs receptfritt. Trots att det är ett receptfritt läkemedel ges det dock bara ut hos apotek. Vi på Treated.com kräver att du förser oss med grundläggande uppgifter om din hälsa även om du vill köpa ett receptfritt läkemedel som Alli.

En nyare behandling mot övervikt och fetma är Mysimba, som innehåller en kombination av de två aktiva ingredienserna bupropion och naltrexon. Dessa kombinerat utför sin verkan i hjärnans belöningssystem och påverkar bland annat utsöndrandet av signalsubstansen dopamin. Mysimba har visat sig kunna både minska en persons aptit och dämpa begäret efter mat och kan förskrivas till patienter med ett BMI på över 30 eller 28 med samtidiga hälsorisker som diabetes, högt blodtryck eller högt kolesterol.

Utöver ovan nämnda behandlingar finns även en ytterligare, godkänd behandling för övervikt och fetma som heter Saxenda. Saxenda, som innehåller den aktiva ingrediensen liraglutid, kommer emellertid i formen av en injektionspenna och inte tabletter.

Orlistat: den verksamma ingrediensen. Vad utför den för funktion i kroppen?

De flesta läkemedel verkar genom att tas upp av blodet. Orlistat verkar dock något annorlunda då läkemedlet istället genomför sin verkan i tarmen.

Orlistat tillhör en grupp läkemedel som kallas lipasinhibitor. Dessa kallas ibland även för “fettblockerare” eller den formella termen antiobesitasmedel, perifert verkande. Läkemedel som innehåller orlistat fungerar genom att förhindra verkan av enzymet lipaser som produceras av bukspottkörteln och i mag-tarmkanalen. Lipaser är enzymet som extraherar fett från maten vi äter och abosrberar det i blodet. Efter detta omvandlas fettet antingen till energi, eller lagras i kroppen. I och med att orlistat förhindrar lipasfunktionen, som nämns ovan, innebär det att fetter förhindras att tas upp i blodet. Istället kommer fettet att lämna kroppen tillsammans med avföringen.

Läkemedel som innehåller orlistat ska tas strax före måltid, under måltid eller kort efter måltid (högst en timme efteråt). På så vis ges läkemedlet möjligheten att förebygga att fett från måltiden tas upp. Detta innebär därmed också att om en person äter en måltid som inte innehåller fett, eller hoppar över en måltid, ska denne inte ta läkemedlet i samband med just den måltiden. Det rekommenderas att personer som tar orlistat ska ta läkemedlet tre gånger dagligen, i samband med dagens tre stora måltider (frukost, lunch och middag).

Blockerar orlistat allt fett från att tas upp?

Nej. Läkemedel som innehåller orlistat blockerar eller förhindrar inte det hela fettupptaget utan där omkring 30 % av fettet som kommer att förhindras att tas upp. Detta ger en liten och stadig viktminskning som är tillräcklig för att minska kalori- och fettintaget hos en person med ett BMI på över 28. Om läkemedel som Xenical, Orlistat och Alli inte gett en viktminskning på minst 5% inom 12 veckor rekommenderas det att läkaren avslutar behandlingen.

  • Studier som utvärderat effekten av orlistat har visat att det hjälpt användare att förlora omkring 1 kilo under behandlingens fyra inledande månader.

Viktigt att förstå skillnaden mellan licenserade och godkända läkemedel och “bantningspiller”

Idag finns det tre läkemedel som är licenserade och godkända av både den Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA samt av Läkemedelsverket i Sverige. Det är Alli, som är receptfritt och innehåller 60 mg orlistat, samt Xenical och Orlistat, som båda är receptbelagda och innehåller 120 mg. Detta är med andra ord de enda godkända läkemedlen mot övervikt i Sverige och EU.

Det finns idag ett antal aktörer som säljer så kallade “bantningspiller” och andra viktminskningspreparat receptfritt, inte minst online. Det är viktigt att förstå att dessa preparat inte är tillverkade av läkemedelsföretag och därmed inte gått igenom samma rigorösa process med tester och övervakning som licenserade läkemedel.

Eftersom dessa preparat inte är föremål för reglerad tillverkningsstandard och kliniska prövningar är det omöjligt att veta hur de kommer att verka i kroppen och följaktligen går det inte heller att förstå de eventuella hälsorisker de kan innebära. Av denna anledning är det mycket viktigt att vara försiktig.


Handla säkert - enkla tips

  1. Om en butik hävdar att de säljer ett viktminskningspreparat, mot recept, som inte är Xenical eller Orlistat är detta felaktigt. Receptbelagda läkemedel godkänns av Läkemedelsverket, där du även kan söka efter alla godkända läkemedel. För viktnedgång finns det bara två.
  2. Om en butik säljer Xenical eller Orlistat receptfritt ska du absolut inte köpa det. Detta är receptbelagda läkemedel.
  3. Om en butik säljer viktminskningspreparat de hävdar är “kliniskt bevisade” är det viktigt att förstå att det inte är en tillsyningsmyndighet (som t.ex. Läkemedelsverket) som genomfört studien.
  4. Men framförallt: om du handlar från ett onlineapotek ska du alltid försäkra dig om att det är registrerat apotek du handlar från. Oregistrerade onlineapotek opererar olagligt. Om du handlar från ett sådant apotek kan inte din säkerhet garanteras. Treated.com’s registreringsbevis hittar du här.
Senast granskat:  05-05-2020