Ett nytt tillskott bland nikotinprodukter är elektroniska cigaretter, oftast kallat e-cigaretter eller “vapes”. Elektroniska cigaretter är i dagsläget inte föremål för samma regleringar som vanliga cigaretter eller snus, men måste regleras i enlighet med EU:s tobaksproduktdirektiv. 
- E-cigaretter har orsakat en stor dispyt i forskarvärlden, som gäller om e-cigaretterna påverkar folkhälsan positivt eller negativt, om de hjälper människor att sluta röka och om de är en inkörsport till konventionell rökning för ungdomar. Vi måste vara väldigt avvaktande tills vi vet mycket mer, säger Barbro Holm Ivarsson, ordförande för Psykologer mot Tobak.

Men vad är då egentligen en elektronisk cigarett? I många delar av världen, inte minst i Storbritannien, kan de frikostigt saluföras som ett fullgott alternativ för de som vill sluta röka konventionella cigaretter (se data nedan). Detta även fast man inte vet om e-cigaretter faktiskt hjälper folk att sluta röka vanliga cigaretter eller ifall de egentligen blir ett hinder på så sätt att de invaggas I säkerhet och bara minskar. De fortsätter alltså röka vanliga cigaretter varvat med e-cigaretter. Vi vet att elektroniska cigaretter innehåller nikotin, ämnet som skapar ett beroende för konventionella cigaretter och snus. Nikotinet påverkar hjärnans utveckling och eftersom barndomen och tonåren är viktiga tider perioder för hjärnans utveckling tror man att nikotinet kan vara särskilt skadliga för ungdomar, någonting vi kommer gå igenom i del 2 av e-cigaretter. Barbro Holm Ivarsson berättar:
- E-cigaretten är ett nytt sätt att inta nikotin. Den ser ut som en liten cigarett i metall och man fyller på den med en e-vätska, som hettas upp med hjälp av ett batteri, och så drar man in ångan som bildas, i lungorna, och blåser ut en synlig rök. Denna ånga innehåller nästan alltid nikotin, även fast det finns nikotinfria e-cigaretter.
- Dessa marknadsförs sedan som ett sätt att sluta röka vanliga cigaretter, minska på rökningen eller “njuta av nikotin” på ett mindre farligt sätt för den som vill använda nikotin. En av de mest återkommande inslagen i diksussionen om e-cigaretter är hur farliga de egentligen är. Man tror inte att e-cigaretter orsakar lungcancer som vanliga cigaretter, men att påstå att de är ofarliga stämmer knappast. Saknaden av reell kunskap om skadeverkningar och hälsokonsekvenser är dock stor, något som delvis beror på att det är en relativt ung produkt:
- E-cigaretten kom till västvärlden i början av 2000-talet, men det är inte förrän de senaste sju-åtta åren som vi på allvar har börjat prata om och förstå e-cigaretter.
- Vi har fått börja ta itu med frågan och skriva kunskapsöversikter. Alla har idag vaknat upp och förstått att det är en jättestor sak, men från början förstod man inte att det skulle bli så stort.
- Det är en enorm produktutveckling som har skett under den korta tid som vi har pratat om och undersökt de här produkterna. När det kommer till det tobakspreventiva området väller det in vetenskapliga rapporter och undersökningar och det är svårt att få en överblick över allt som händer.

• • •

Vet man någonting om mängden nikotin i en e-cigarett?
- Det finns regler om hur mycket nikotin e-vätskan får innehålla sedan vi i Sverige fick en lag om e-cigaretter den 1 juli i år*. Det har varit ett stort problem att man inte haft någon produktkontroll eller kvalitetssäkring. Att köpa en färdig e-cigarett har oftast gått bra, men i påfyllningsvätskor har man kunnat proppa i jättemycket nikotin. Om man häller i nikotin i sin e-cigarett från en flaska kan man hälla i mycket eller lite, det kan dessutom läcka ut så att man kan få det på fingrarna och i munnen.
- Det har förekommit väldigt många förgiftningsfall både i Sverige och i andra länder, folk har blivit nikotinförgiftade helt enkelt.
- E-cigaretter är olika starka och hur mycket nikotin man får i sig beror på hur man inhalerar, och det går att inhalera på olika sätt. Man kan lära sig att inhalera dem så att man får i sig mer, så att effekten blir starkare.
- Bland ungdomar är det här särskilt vanligt, att man börjar röka e-cigaretter på ett särskilt sätt, så kallad “dripping”. Detta innebär att e-vätskan droppas direkt på ett upphettat batteri, och även direct drip atomizer, som ger mer rökutveckling, starkare smak och känsla i halsen och man får i sig mer nikotin. Nikotin är den beroendeframkallande substansen som finns i både cigaretter, snus och i de flesta e-cigaretter eller så kallade "vapes". Vanliga cigaretter innehåller ett antal giftiga ämnen som kan framkalla cancer, som t.ex. kolmonoxid, aceton, tjära och polonium. Men det som gör att vi faktiskt fortsätter att röka efter det första blosset är inte dessa ämnen, utan beroendet av nikotin. Nikotinet når hjärnan bara sekunder efter att vi tagit ett bloss eller en snusprilla, och verkar på hjärnans belönings belöningssystem, så att nivåerna av signalsubstanserna noradrenalin och dopamin ökar. Dessa substanser gör att stresskänslor reduceras och att känslor av avslappning och njutning skapas, men är i verkligheten till större delen bara en lindring av den abstinens som uppstått sedan den förra cigaretten eller snusprillan tagits.

“Det har varit ett stort problem att man inte haft någon produktkontroll eller kvalitetssäkring. Det har förekommit väldigt många förgiftningsfall både i Sverige och i andra länder” - Barbro Holm Ivarsson, Psykologer mot Tobak.

Nikotin utvecklades ursprungligen som ett nervgift som tidigare användes mot ohyra. Och e-cigaretter innehåller alltså även de nikotin - så beroendet som skapas av vanliga cigaretter eller av snus uppstår även hos personer som använder e-cigaretter. Den som regelbundet konsumerar nikotin kommer dessutom att behöva tillföra mer och mer nikotin för att undvika obehagliga abstinensbesvär. Och även fast elektroniska cigaretter ofta marknadsförs som ett sätt att dra ner på vanlig rökning är det inte alls säkert att nikotinberoendet kommer att minska, kanske till och med tvärtom enligt Barbro Holm Ivarsson:
- Hur mycket nikotin man får i sig är omöjligt att besvara. Utan redovisningsskyldighet har det varit svårt att veta vad de innehåller, men det blir bättre nu med den nya lagen. Det har varit ett stort problem att det kan stå att en e-cigarett är utan nikotin, men så innehåller den ändå nikotin. Det har saknats kvalitetssäkring.
- I Tyskland gjorde man en undersökning för några år sedan som visade att det var häpnadsväckande många produkter som såldes som nikotinfria, men som i själva verket inte var det.
- Men jag tror att många väljer e-cigaretter för att man får i sig lite mer nikotin än vid vanlig rökning, och det är det många som gillar. Det är i alla fall mitt intryck. Finns det nikotinfria e-cigaretter?- Det finns, men hela grejen är att man ska få i sig nikotin, marknaden för nikotinfria e-cigaretter tros vara jätteliten. Medan "vaping" (alltså användandet av en e-cigarett) är mindre skadligt än att röka vanliga cigaretter, är det ändå viktigt att upplysa om riskerna, som det faktum att de innehåller skadliga ämnen.

• • •

Elektroniska cigaretter är inte så ofarligt som många tror, men det är en relativt ny produkt och det är svårt att ringa in deras långsiktiga hälsoeffekter och hälsorisker. Barbro Holm Ivarsson förklarar:
- Det finns ett 30-tal ämnen och smakämnen och man vet att det finns skadliga ämnen bland dessa, till och med cancerframkallande ämnen. Även en del av smakämnena kan orsaka inflammation och irritation i luftvägarna. Det finns många olika studier kring e-cigaretter, men vad som verkligen sker i kroppen och vilka sjukdomar det kan orsaka på lång sikt är svårt att säga. De flesta som röker e-cigaretter har ju rökt vanliga cigaretter innan, så det är jättesvårt att undersöka och få bort den faktorn - alltså konsumtion av konventionella cigaretter. Man skulle egentligen behöva undersöka människor som aldrig har rökt vanliga cigaretter och sedan börjar röka e-cigaretter i 10-20 år, och se vad de utvecklar för sjukdomar.
- Men man tror att högt blodtryck, astma, kol, lunginflammation, arytmi (hjärtrytmrubbningar) och hjärtsvikt är några tillstånd som e-cigarettrökning kan orsaka. Detta är baserat på djurstudier och på vad man vet om att elektroniska cigaretter innehåller.
- Så de är inte så ofarliga som många tror, men det är klart att de är mindre farliga än vanliga cigaretter som innehåller över 7,000 giftiga ämnen som kan förkorta livet med i genomsnitt 10 år.

I del 2 går vi igenom e-cigaretter och användning bland ungdomar.


   
Författare: Elias Hemmilä 
elias.hemmila@treated.com 
6 december 2017