Ett hett ämne förra veckan var rökning och tobaksanvändningen i Sverige. Nya lagar har lagts på bordet om att förbjuda rökning på offentliga platser och exporteringsförbud av tobak. Vårt psykiska välmående har också diskuterats på flera håll, både i och utanför arbetslivet. Det finns faktiskt en hel del du kan göra själv för att förbättra ditt välbefinnande. Med några enkla själv behandlings tips kan du förbättra ditt välmående. Även en ny form av psykiatrisk vård kan komma att erbjudas som tar ett steg bort form de dominerande medicinska terapiformerna.

Det här har varit en stor snackis senaste tiden, nämligen tobak. Forskning menar att en av anledningarna till varför ungdomar börjar röka är för att cigarettpaketen är placerade på bästa hyllorna i affärerna. Cigarettpaketen är fullt synligt och nära godis och tuggummin. 9 av 10 rökare börjar röka när de är under 18 år. En trend som måste få ett slut. Ett 20 tal länder har redan infört exporteringsförbud av tobak, vilket har resulterat i att användningen av tobak minskat rejält. Vi och @Cancerfonder hoppas att regeringen tar samma initiativ för barn och ungas hälsa.  

Den här tweeten från @folkhälsoguiden går i samma spår som den ovan. Det har nämligen kommit upp ett nytt förslag från regeringen att införskaffa rökförbud på ett flertal platser utomhus, där bland annat uteserveringar, lekplatser och perronger ingår. Svenskar röker minst tobaksrök i hela Europa, och antalet rökare i Sverige har gått ner de senaste åren. Dock är det en lång väg kvar tills målet “Ett rökfritt Sverige 2015” är nått. Med det nya rökförbudet blir det allt svårare att vara rökare i en social miljö. Förbudet skulle också minska passiv rökning då rökning bara påverkar rökaren själv.

Ny och grönare terapiform för patienter med varaktig psykisk ohälsa efterfrågas. @Vårdutveckling twittrade om den positiva nyhet att en ny terapiform är i utvecklingsstadiet. Man tar ett steg bort från det medicinska formerna som idag dominerar psykiatrivården och istället ska man behandlar patienten med hjälp av djur och natur. Patienterna som har en varaktig psykisk ohälsa ska få möjlighet att vistas i runt djur ute i naturen. Målet är att uppnå hälsa och psykiskt välbefinnande.

En dålig självkänsla, för höga krav på sig själv eller oförmågan att se sitt eget arbete som värdefullt, så är det många som känner. Det är också en stor bidragande faktor till stress och kan leda till att man mår allt sämre psykiskt. @Arbetslive twittrade förra veckan om tips om terapiformen compassionträning, eller CTF som det också kallas. CFT är en terapiform med syfte att balansera stress och prestationskrav med att skaffa sig en trygghet i sig själv och vara omtänksam både mot sig själv och andra.

Den här tweeten från @Granny är perfekt för dig som känner att du vill förbättra din livstillvaro. Artikeln som Granny delar med sig av ger sex tips på hur du kan hjälpa dig själv förbättras. Exempelvis, att ta en detox från allt digitalt. Strunta i sociala medier, mail och forum, ja allt som du dagligen gör digitalt. Var självisk och lyssna på din kropp, du behöver inte alltid vara alla till lags och vara en ja sägare. Ta pauser och gör ett schema som gör att du är mer effektiv. Ingen kan jobba super effektivt 8 timmar i sträck. Ta pauser så att du orkar med och hittar motivation. Tipsen kommer från forskarna André Spicer och Carl Cederström som tillsamman skrivit en bok och testat hundratals självhjälp metoder.

Följ Treated.com Sverige på Twitter för fler hälsorelaterade tweets!

    

Författare: Sara Jernfält
sara.jernfalt@treated.com
30 Januari 2018