Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept

Gedarel

Ethinylestradiol/Desogestrel

Gedarel är ett hormonbaserat preventivmedel med två aktiva ingredienser, ett så kallat kombinerat p-piller. Läkemedlet innehåller artificiella versioner av de naturligt förekommande hormonerna progesteron och östrogen.

Hos Treated.com är det riktigt smidigt att både få och förnya dina recept på preventivmedel online. Genom att fylla i ett snabbt medicinskt frågeformulär, som tar under fem minuter, kan du begära ditt recept redan idag.

+1300 recensioner via Trustpilot
Gedarel 20/15020 mcg/150 mcg

Gedarel finns i två doser. Den lägre dosen innehåller 20 mikrogram etinylöstradiol och 150 mikrogram desogestrel. Denna förskrivs ofta för kvinnor som är känsliga för biverkningar av hormonella p-piller.

+ Gratis expressfrakt
Gedarel 30/15030 mcg/150 mcg

Den högre dosen innehåller 30 mikrogram respektive 150 mikrogram desogestrel. Den lägre dosen kan rekommenderas av en läkare ifall du är känslig för östrogenhormoner.

+ Gratis expressfrakt
Beställ nu för leverans onsdag 2 februari

Gedarel är ett hormonbaserat preventivmedel med två aktiva ingredienser, ett så kallat kombinerat p-piller. Läkemedlet innehåller artificiella versioner av de naturligt förekommande hormonerna progesteron och östrogen.

Hos Treated.com är det riktigt smidigt att både få och förnya dina recept på preventivmedel online. Genom att fylla i ett snabbt medicinskt frågeformulär, som tar under fem minuter, kan du begära ditt recept redan idag.

Översikt

Översikt

Gedarel är ett hormonbaserat preventivmedel som tillverkas av läkemedelsföretaget Gedeon-Richter. Gedarel innehåller två aktiva ingredienser som båda verkar genom att simulera den verkan som de naturligt förekommande hormonerna östrogen och progesteron utför i kroppen. På så vis förhindras graviditet. Dessa typer av preventivmedel kallas för kombinerade p-piller och tas en gång dagligen under menstruationscykelns tre första veckor.

 1. Ett av få kombinerade p-piller som finns i två dosstyrkor
 2. Lägre dosen lämpar sig för de som är känsliga för biverkningar
 3. Förhindrar graviditet i 99 av 100 fall

Vad som händer i kroppen varje månad

Varje månad går en kvinnas kropp in i olika faser i syfte att förbereda den för graviditet. Ägglossning är en sådan fas, och med detta innebär att äggstockarna frisätter ett ägg redo för befruktning av manlig sperma. Efter fertilisering kommer sedan ägget att röra sig till livmodern där det kommer att börja sin utveckling i ett embryo efter att det har implanterat sig på endometrium eller livmoderväggen.I fall där ett ägg inte framgångsrikt penetreras av spermier lossnar det helt enkelt när det kommer till livmodern för att sedan lämna kroppen tillsammans med menstruationsblödningen.

Hur skyddar Gedarel mot graviditet?

Hormonerna progesteron och östrogen bistår denna process i kroppen. När dessa hormoner ökar och faller i antal påbörjas processen hos äggstocken att utveckla ett ägg. De orsakar även att livmoderns foder utvecklas till en punkt där den är redo att ta emot ägget. De syntetiska hormonerna i Gedarel, som heter desogestrel och etinylöstradiol, kompletterar nivåerna av dessa naturligt förekommande hormoner. Deras närvaro övertygar kroppen att förberedelserna för graviditet inte behöver genomföras, vilket i sin tur förhindrar att ägglossning sker. Endometriumkvaliteten anpassas även så att den inte kan göras mottaglig för ett ägg, och slemhinnan inuti vaginan förtunnas, så att spermierna inte kan immobilisera och utföra sin verkan.

Gedarel finns till i två olika dosstyrkor: den lägre dosen kan förskrivas till de som är känsligare för hormonerna som finns i läkemedlet, medan den starkare dosen kan ges ut till dem som finner att den lägre dosen inte ger tillräcklig lindring från hormonella symptom, så som ökade blödningar eller akne.

Hos Treated.com är det både enkelt, smidigt och riktigt tryggt att såväl få som förnya sina recept för Gedarel och andra p-piller online. Allt du behöver göra är att fylla i ett kort, medicinskt frågeformulär, vilket endast tar ett par minuter, och därefter sköter vi resten. En av våra legitimerade läkare kommer att granska ditt ärende och om Gedarel bedöms vara en säker, lämplig och ändamålsenlig behandling för dig skrivs ett elektroniskt recept, så kallat e-recept, ut. Därefter skickas läkemedlet direkt från vårt apotek med 24 timmars expressleverans hem till dig - så att du kan börja äta dina p-piller redan nästföljande dag.

Beställ nu
Senast granskat:  26-08-2020
Bruksanvisning

Bruksanvisning

Följ alltid din läkares anvisningar när du tar Gedarel. Se även till att du läst igenom och förstått innehållet och instruktionerna i den bifogade bipacksedeln innan du börjar din behandling. På så vis maximerar du effekten av Gedarel samtidigt som risken för eventuella biverkningar hålls låg.

 1. Ta Gedarel så som anvisat av din läkare.
 2. Du ska ta en tablett dagligen under menstruationscykelns tre första veckor.
 3. Under den fjärde veckan ska du inte ta några tabletter.
 4. Upprepa sedan sekvensen de nästkommande fyra veckorna, och så vidare.
 5. Ta ditt p-piller vid samma tidpunkt varje dag.
 6. Svälj tabletten hel tillsammans med vatten.
 7. Överskrig aldrig ordinerad dos.
 8. Blisterkartan är försedd med pilar och veckans dagar för att hjälpa dig att hålla koll på din behandlingskur.
 9. För information om när du ska börja använda detta p-piller, se bifogad bipacksedel.
 10. Om du glömt att ta Gedarel finns det instruktioner för glömd dos i den bifogade bipacksedeln. Rådfråga läkare eller barnmorska för ytterligare vägledning.

Anvisningarna ovan är endast en summering över hur du använder Gedarel. Detaljerade anvisningar finns i läkemedlets bifogade bipacksedel. Läs alltid igenom den innan du påbörjar din behandling.

Gedarel tillverkas endast i Storbritannien och inte i Sverige, därför är nedan bipacksedel på engelska.

Gedarel 20 mcg/150 mcg bipacksedel (engelska)

Gedarel 30 mcg/150 mcg bipacksedel (engelska)

Senast granskat:  26-08-2020
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Gedarel 20/150 20 mcg/150 mcg

Gedarel 30/150 30 mcg/150 mcg

Biverkningar

Biverkningar

Som alla läkemedel kan även Gedarel orsaka vissa oönskade bieffekter, så kallade biverkningar. Vissa av dessa kan kräva omedelbar medicinsk vård, därför är det viktigt att du på förhand är medveten om detta när du tar Gedarel.

Kontakta genast din läkare eller besök närmsta sjukhus om du skulle märka av tecken på allergisk reaktion, trombos, hjärtinfarkt, stroke, livmoderhalscancer, bröstcancer eller leversjukdom. Information om hur du kan identifiera tecken på dessa finns i den bifogade bipacksedeln.

Vanliga (förekommer hos 1 av 10 kvinnor eller färre):

Utebliven menstruationsblödning, ömhet eller smärta i brösten, förlust av libido, humörsvängningar, huvudvärk, sjukdomskänsla, akne, migrän, utslag, vätskeretention eller högt blodtryck.

Sällsynta (förekommer hos 1 av 1,000 kvinnor eller färre):

Svampinfektion, nedsatt hörsel, tromboembolism, överkänslighet, ökad sexlust, oförmåga att använda kontaktlinser, håravfall, klåda eller hudsjukdomar.

Ovan lista är inte en komplett förteckning över eventuella biverkningar förknippade med Gedarel. En fullständig förteckning finns i den bifogade bipacksedeln, som du alltid bör läsa igenom noga innan du påbörjar din behandling.

Varningar och försiktighet

Andra läkemedel och Gedarel

Gedarel kan påverkar funktionen hos, och bli påverkad av vissa andra läkemedel om de tas samtidigt. Därför är det mycket viktigt att du alltid noga redogör får våra läkare ifall du tar, har tagit eller kan tänkas ta några som helst andra läkemedel - även receptfria sådana. Gedarel kan interagera med:

 • Antiepileptika som primidon, fenytoin, barbiturater, karbamazepin, oxkarbamazepin, topiramat, hydantoiner eller felbamat.
 • Läkemedel vid tuberkulos som rifampicin.
 • Hiv-läkemedel som ritonavir eller nevirapin
 • Griseofulvin, ampicillin, tetracyklin, cyklosporin, lamotrigin
 • Läkemedel eller naturläkemedel som innehåller johannesört.

Andra sjukdomar och Gedarel

Vissa kvinnor ska inte använda Gedarel, och i vissa andra fall kan läkemedlet ges ut med särskild försiktighet. En läkare kan avstå från att förskriva Gedarel om du har eller har haft något av följande: blodpropp, hjärtattack eller stroke, angina, diabetes med skador på blodkärlen, mycket högt blodtryck, högt kolesterol eller triglycerider, något tillstånd som stör blodets koagulation, migrän med aura, pankreatit, allvarlig leversjukdom, bröstcancer, livmoderhalscancer eller oförklarliga blödningar från underlivet.

Läkare kan också välja att inte ge ut Gedarel till de som har en nära släkting som haft bröstcancer, leversjukdom, sjukdom i gallblåsan, diabetes, Crohns sjukdom eller ulcerös kolit, hemolytiskt uremiskt syndrom, depression, sycklecellanemi, systemisk lupus erythematosus eller angioödem.

Graviditet och amning

Gedarel ska inte användas av kvinnor som är gravida, tror att de är gravida eller försöker att bli gravida eller ammar. Rådfråga läkare eller annan sjukhuspersonal innan du tar Gedarel om något av ovan gäller för dig.

Köra bil och hantera maskiner

Du kan obehindrat köra bil och hantera maskiner under tiden du tar Gedarel.

Hormonella preventivmedel och risk för cancer

Den bifogade bipacksedeln innehåller information om eventuell risk för cancer förknippad med Gedarel. Bekanta dig alltid med informationen i bipacksedeln innan du börjar ta Gedarel.

Laktosintolerans

Om du är laktosintolerant eller har sockerintolerans ska du tala med din läkare innan du börjar din behandling med Gedarel.

Senast granskat:  26-08-2020
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Gedarel 20/150 20 mcg/150 mcg

Gedarel 30/150 30 mcg/150 mcg

Vanliga frågor: Gedarel

Vanliga frågor: Gedarel

Kan jag dricka alkohol när jag tar Gedarel?

Ja. Detta p-piller kommer vara fullt lika effektiv även om du konsumerar alkohol.

Kan jag köra bil när jag använder Gedarel?

Ja. Din körförmåga eller din förmåga att hantera maskiner kommer troligen inte att påverkas av detta p-piller. Skulle det vara så att du skulle uppleva någon biverkan eller några biverkningar som kan påverka din körförmåga ska du avstå från att köra bil och kontakta din läkare så snart du kan.

Kan Gedarel användas när jag är gravid?

Nej. Detta läkemedel ska inte användas om du är gravid eller ammar. Om du ammar och fortfarande vill ta ett hormonellt p-piller ska du rådfråga din läkare. Ammande kvinnor kan även använda så kallade “minipiller”, som du kan läsa mer om här.

Hur ska Gedarel förvaras?

Förvaras på en säker plats och under 25°C.

Kan jag vara allergisk mot Gedarel?

Gedarel innehåller: etinylöstradiol, desogestrel, potatisstärkelse, stearinsyra, all-rac-alfa-tokoferol, laktosmonohydrat, magnesiumstearat, kisel, kolloidal vattenfri, povidon K30, hypermellos, makrogol 6000 och propylenglykol.

Kan jag köpa Gedarel receptfritt?

Nej. Likt alla hormonella preventivmedel är Gedarel receptfritt. Genom att fylla i vårt medicinska frågeformulär online kan du begära ditt recept och få ditt ärende granskat av en av våra legitimerade läkare.

Är Gedarel rätt p-piller för mig?

Tala med din husläkare eller barnmorska för att diskutera lämpligheten i Gedarel för dig. De kommer att kunna rekommendera behandlingen om den bedöms vara lämplig för dig med förankring i din sjukdomshistoria.

Hos Treated.com kan du säkert och smidigt både få och förnya dina recept för Gedarel online genom att fylla i vårt medicinska frågeformulär, vilket endast tar ett par minuter. Alla godkända beställningar levereras nästa arbetsdag.

Senast granskat:  26-08-2020
Treated.com har betyget 4,6 av 5 av 1303 kunder på TrustPilot!
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här