Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept

TriNovum

Noretisteron/ Etinylestradiol

TriNovum är ett så kallat kombinerat p-piller och tillverkas av läkemedelföretaget Janssen. TriNovum, precis som andra p-piller, verkar genom att hämma ägglossningsprocessen i kroppen.

TriNovum har tyvärr helt utgått. Vi förskriver följande kombinerade p-piller som innehåller exakt samma ingredienser (använd länkarna för att komma till respektive produktsida och begära ditt recept):

+1300 recensioner via Trustpilot
VÄNLIGEN NOTERA: Denna produkt är inte tillgänglig genom vår onlineapotekstjänst. Denna sida är endast till för att informera. Om du upplever några av de symtom förknippade med det sjukdomstillstånd som detta läkamedel behandlar rekommenderar vi starkt att du bokar in en tid med din husläkare så snart som du har möjlighet.
Översikt

Översikt

TriNovum är ett preventivmedel i p-pillerformat som tillverkas av läkemedelsföretaget Janssen. Innehållet består av två aktiva substanser; de två konstgjorda hormonerna noretisteron och etinylestradiol. Dessa hormoner imiterar funktionen hos de kroppsegna progesteronet och östrogenet som hanterar ägglossningsprocessen i kvinnokroppen.

 1. Varumärkt preventivmedel
 2. Förhindrar graviditet till 99%
 3. 1 tablett om dagen

TriNovum förhindrar graviditet genom att påverka hormonnivåerna så att en ägglossning inte sker. Om en ägglossning ändå skulle ske, försvåras befruktandet av ett ägg genom att sekretet i slidan förtjockas vilket gör det svårare för spermier att tränga igenom, samt genom att livmoderväggen blir mindre mottaglig för ett ägg.

Det är extra viktigt att du följer pilarna på tablettkartan när du tar TriNovum. Detta då TriNovum är ett trifasiskt p-piller med varierande hormoninnehåll i tabletterna. För full effekt måste TriNovum tas enligt läkarens och bipacksedelns anvisningar.

För att beställa TriNovum från vårt apotek fyller du först i läkarens undersökningsformulär. Detta används som ett underlag och kommer att granskas av en av våra legitimerade läkare. Om denne anser att TriNovum är ett lämpligt preventivmedel för dig, samt passar med din sjukdomshistoria, kommer ett elektroniskt recept att förskrivas. Därefter skickas dina p-piller med expressleverans direkt från vårt apotek för leverans redan nästa arbetsdag.

Senast granskat:  26-08-2020
Bruksanvisning

Bruksanvisning

Som med alla typer av läkemedel är det viktigt att du följer läkarens anvisningar vid användandet av detta preventivmedel. Detta höjer effekten av TriNovum samt hjälper till att motverka eventuella biverkningar.

 1. Ta tabletterna enligt läkarens anvisningar.
 2. Detta innebär vanligtvis 1 tablett om dagen under 21 dagar.
 3. Börja med att ta 1 vit tablett som motsvarar den relevanta veckodagen. Fortsätt sedan enligt kartans pilar.
 4. När du har avslutat kartans första rad, fortsätt med den ljust persikofärgade radens tabletter enligt kartans pilar och veckodag.
 5. Fortsätt sedan med den persikofärgade radens tabletter tills du har tagit alla tabletter på denna rad.
 6. Den sista tabletten följs av 7 tablettfria dagar.
 7. Efter 7 dagars uppehåll, repetera cykeln med att börja med en vit tablett på kartans första rad.
 8. Ta tabletten vid samma tidpunkt varje dag.
 9. Följ alltid tablettkartans pilar. Då TriNovum är ett så kallt trifasiskt p-piller är det viktigt att tabletterna tas i rätt ordning.
 10. Kontrollera bipacksedeln om du missar en tablett. Där finns instruktioner om hur du ska gå till väga för att ta nästa tablett och vad du bör tänka på. Om du behöver mer hjälp ber vi dig kontakta din husläkare, alternativt vårdguiden genom att ringa 1177.

Anvisningarna ovan tillhandahålls endast som en referens. Följ alltid läkarens specifika anvisningar för detta läkemedel.

Ladda ner bipacksedeln för TriNovum

Senast granskat:  26-08-2020
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

TriNovum 35µg/500µg; 35µg/750µg; 35g/1mg

Biverkningar

Biverkningar

Det är inte säkert att du märker av några biverkningar vid användandet av detta preventivmedel. Dock är det viktigt att du kan identifiera eventuella biverkningar så att du vet om och när du behöver söka läkarvård för dem.

Kontakta din läkare omedelbart om du upplever några allvarliga biverkningar. Dessa inkluderar tecken på blodpropp, såsom smärtsam svullnad i benen, plötsliga smärtor i bröstet och andningssvårigheter, synrubbningar, tecken på hjärtattack eller stroke/slaganfall, migrän (förstagångsanfall eller svårare än normalt), plötslig svaghet eller domningar på ena sidan av kroppen, talsvårigheter, plötsliga smärtor i bröstet som sprider sig till vänsterarmen, tecken på bröstcancer, såsom små gropar eller hudförändringar, förändringar i bröstvårtan, synliga eller kännbara knölar i bröstet, tecken på någon leversjukdom, såsom smärta i övre delen av buken, gulsot, ökat blodtryck, några tecken på en allergisk reaktion, inklusive hudutslag, svullnad av ansike, läppar, mun, tunga eller hals, svårigheter att svälja eller andas.  

Mycket vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 10 användare):
Huvudvärk, illamående, kräkningar, smärtsamma menstruationer, mellanblödningar eller stänkblödningar, premenstruella besvär.

Vanliga biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 10 användare):

Yrsel, magsmärtor, uppsvälldhet, depression, akne, diarré, ömmande bröst, ökade flytningar, klåda, ökad eller utebliven mens, utebliven mens när tabletterna slutas att tas, msukelkramper, rygg- eller bäckensmärtor.

Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare):

Hudutslag, migrän, humörsvängningar, färgförändringar i huden, håravfall, minskad aptit, viktuppgång, svullna händer, fötter eller anklar, minskad sexlust, svampinfektion i slidan, trötthet, känsla av svaghet.

Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare):

Ökad aptit, svårigheter att gå ner i vikt, gallsten, ökad hårväxt, svårighet att bära kontaktlinser.

Biverkningarna listade ovan är ej en komplett lista av kända biverkningar. För mer information om biverkningar kopplade till detta läkemedel ber vi dig prata med din läkare eller apotekspersonal. Om du upplever någon av ovan nämnda biverkningar ska du kontakta din läkare snarast.

Använda TriNovum med andra läkemedel

Meddela läkaren i genom vårt undersökningsfomrulär om du använder några andra läkemedel, både receptfria och receptbelagda innan du köper TriNovum.

Följande läkemedel kan påverkas eller påverka effekten av TriNovum; läkemedel för behandling av epilepsi, såsom topiramat, karbamazepin, fenytoin, oxkarbazepin, felbamat, eslikarbazepinacetat, eller rufinamid; bosentan, rifampicin och rifabutin, läkemedel för behandling av HIV, boceprevir och telaprevir, aprepitant och fosaprepitant, griseofulvin, modafinil, barbiturater, Johannesört, kolesevelam, etoricoxib, ciklosporin, lamotrigin, prednisolon, selegilin, teofyllin, tizanidin.

TriNovum och andra sjukdomar

TriNovum rekommenderas ej om du har eller haft någon av följande sjukdomar eller tillstånd; bröst- eller levercancer; oregelbundna hjärtslag, problem med blodcirkulationen, blodpropp, hjärtinfarkt eller stroke eller andra omständigheter som gör att du löper ökad risk för dessa. Mycket högt blodtryck, migrän med synstörningar, om du har haft diabetes i mer än 20 år eller har diabetes med sekundära problem, någon allvarlig leversjukdom eller systemisk lupus erythematosus.

Senast granskat:  26-08-2020
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

TriNovum 35µg/500µg; 35µg/750µg; 35g/1mg

Vanliga frågor: TriNovum

Vanliga frågor: TriNovum

Kan jag dricka alkohol i kombination med TriNovum?

Ja, ingredienserna i TriNovum ska inte påverkas av alkohol.

Kan jag köra bil när jag använder TriNovum?

Ja. TriNovum påverkar inte din förmåga att köra bil. Vissa biverkningar kan dock påverka din allmänna hälsa och du bör då undvika att köra bil. Om du upplever några biverkningar ska du rådfråga en läkare eller ditt närmsta apotek så snart som möjligt.

Kan TriNovum användas när jag är gravid?

Nej. TriNovum ska ej användas om du är gravid. Du bör avbryta användandet av TriNovum så snart du märker att du är gravid.

Meddela läkaren genom vårt undersökningsformulär om du ammar då de kan komma att rekommendera en annan form av preventivmedel åt dig.

Hur ska TriNovum förvaras?

TriNovum ska förvaras torrt, svalt (inte över 30°C) och utom räckhåll för barn.

Kan jag vara allergisk mot TriNovum?

Använd ej TriNovum om du är allergisk mot någon av följande ingredienser: noretisteron, etinylestradiol, vattenfri laktos, magnesiumstearat, pregelatiniserad majsstärkelse, järnoxid E172.

Kan jag köpa TriNovum receptfritt?

Nej, TriNovum är ett receptbelagt preventivmedel och kan endast köpas med recept.

Är TriNovum rätt preventivmedel för mig?

Om du tror att TriNovum kan vara ett lämpligt preventivmedel ber vi dig att fylla i vårt undersökningsformulär. En av våra legitimerade läkare kommer att granska ditt formulär och antingen neka eller godkänna detta preventivmedel baserat på dina svar. Vid ett godkännande skriver de ut ett elektroniskt recept som skickas till vårt apotek. Ditt läkemedel skickas därifrån med en säker kurir direkt hem till din dörr och levereras redan nästa arbetsdag.

[Brand]

Senast granskat:  26-08-2020
Treated.com har betyget 4,6 av 5 av 1303 kunder på TrustPilot!
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här