Kvinnans kropp genomgår dramatiska fysiologiska förändringar under graviditeten som kan påverka varje kvinna på väldigt individuellt sätt - vilket astma är ett bra exempel på. Medan vissa astmatiska kvinnor inte alls påverkas av att bli gravida kan andra uppleva distinkta förändringar i sin hälsa - som kan spänna sig allt från att symptomen faktiskt förbättras under graviditeten, till att de försämras. I denna artikel går vi igenom några av de vanligare frågorna astmatiska kvinnor som blir gravida kan tänkas ställa sig.

Astma under graviditeten - kan astma påverka min graviditet?

Studier har visat  att lika många astmatiska kvinnor upplever försämrade, förbättrade respektive oförändrade astmasymptom under graviditeten. Om en kvinnas astma påverkas av graviditeten kan förändringar inträffa när som helst och vara antingen kortvariga, fortgå graviditeten ut eller fortsätta under en tid efter födseln.

Det ska även noteras att kvinnor med svår astma är mer benägna att utveckla förändringar i sin astma än de som har mer lätthanterlig astma.

De som upplever förvärrade symptom märker oftast av dem under andra och tredje fasen och symptomförvärringen brukar nå sin kulm efter cirka 6 månader. Förbättring av eventuellt försämrade symptom kommer sedan omkring fyra veckor innan förlossning. De flesta kvinnor rapporterar att deras astmasymptom tenderar att gå tillbaks “till de vanliga” omkring tre månader efter födsel. Om du blir gravid igen tenderar din astma att påverkas på samma sätt som under första graviditeten. I vissa ovanliga fall kan astma utvecklas under själva graviditeten.

Hålla sig frisk under graviditeten

Alla gravida kvinnor kommer att behöva se över sin hälsa och försöka leva så hälsosamt som möjligt under sin graviditet, då deras hälsa kan komma att påverka barnet. Men för kvinnor med astma är det extra viktigt att följa de råd som utfärdats av deras barnmorska - i syfte att minimera risken att ens symptom förvärras. Några vanliga tips är:

  • Om du röker eller snusar: sluta med det

Personer med astma bör inte röka, men för kvinnor som är gravida är det extra viktigt då rökning är förknippat med för tidig födsel och kan även orsaka andningssvårigheter eller astma för barnet. Om du röker eller snusar är den enskilt bästa hälsoinvesteringen du kan göra att helt och hållet sluta.

  • Äta en balanserad, mångsidig kost

Det är alltid viktigt att äta bra, men under graviditeten är det särskilt viktigt, eftersom ditt barn kommer att behöva få i sig rikliga mängder med näring.

  • Försöka undvika det som triggar igång din astma

Så gott som det går bör du försöka undvika att exponeras inför de retningar som du vet triggar igång dina symptom. Detta minimerar risken för att din astma förvärras eller för att du ska drabbas av ett astmaanfall.

  • Följ alltid din behandlingsplan

Om du vet att du är gravid ska du göra ett enskilt besök hos din läkare för att diskutera din graviditet och astma. Detta är viktigt eftersom din läkare kan behöva justera din behandling under din graviditet. Du kommer få all annan information du behöver i avseendet din graviditet och din astma.

  • Informera även din barnmorska om din astma

När du börjar träffa en barnmorska är det även viktigt att du meddelar denne om din astma och vilka typer av besvär du upplever. På detta sätt gör du dem medvetna om vilka eventuella ytterligare åtgärder som behöver genomföras under din graviditet.

Astmasymptom under förlossningen

Endast en liten del av gravida kvinnor med astma märker av symptom under själva förlossningen. Gravida kvinnor bör använda sin vanliga astmamedicin vid förlossningen, om det skulle behövas. De kan även behöva ta samma typ av smärtstillande läkemedel som icke-astmatiker tar, så länge allergi eller överkänslighet inte föreligger.

Astmamedicin och graviditet 

Högst troligen kommer inte din behandling att påverkas av det faktum av att du har blivit gravid. Men det är värt att notera att det ibland kan komma att göras små justeringar beroende på just dina besvär. Obehandlad astma, till följd av att du inte har tagit din astmamedicin, utgör en större risk för barnet än om du fortsätter att ta dina läkemedel som vanligt. De studier som har gjorts har visat på att astmamedicin är säkert att använda under graviditet. Sluta aldrig att ta ditt läkemedel utan att först ha diskuterat med en läkare.

Nyfödda och astma

Din graviditet kan påverkas negativt av dålig astmakontroll. Det kan till exempel försämra syretillförseln till blodet, vilket i förlängningen kan skada fostrets tillväxt.

Eftersom astma är ärftligt och kan överföras via gener inom familjen finns det en chans att ditt barn själv kan utveckla tillståndet. Astma diagnostiseras mycket sällan vid födseln, men läkare tenderar att granska ens familjehistorik, eventuella symptom som mamman haft under graviditeten samt nuvarande symptom. Det kan vara bra att ha i åtanke att många barn med astma växer ifrån sina besvär. Att växa upp med astma behöver inte heller betyda att man inte kan leva ett normalt liv.

Astma, astmamedicin och amning

Mammor som har astma kan amma sitt barn obehindrat trots att de tar astmamedicin. Det tros att endast en mycket liten och helt ofarlig del av läkemedlet överförs till bröstmjölken och sedan vidare till barnet. Din behandling ska inte heller påverka din kropps förmåga att producera mjölk.

Om du är bekymrad eller osäker på något gällande astma, graviditet och amning bör du tala med din husläkare eller barnmorska. De kommer kunna vägleda dig ytterligare och förse dig med den information du behöver för just din situation.

Senast granskat:  15-07-2020