Nya Treated Är Snart Här. Läs mer.
×
Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept

Flixotide

Flixotide Propionate

Flixotide är en förebyggande astmabehandling som verkar genom att reducera inflammation i andningsorganen, vilket minskar risken för ett astmaanfall. Läkemedlet tas dagligen och arbetar för att minska inflammation och svullnad. Flixotides aktiva ingrediens är Flutikasonpropionat, samma ingrediens som används i Flutide Evohaler.  

Hos Treated.com är det alltid säkert och smidigt att få och förnya sina recept på astmamedicin som Flixotide online. Allt du behöver göra är att fylla i ett snabbt frågeformulär online, vilket endast tar ett par minuter. Godkända beställningar levereras nästa arbetsdag.

+1400 recensioner via Trustpilot
Flixotide Accuhaler100 mcg

Flixotide accuhaler innehåller kortikosteroiden flutikason och finns i tre dosnivåer: 50, 125 eller 250 mg. Varje enhet innehåller 60 doser. Dessa ska administreras enligt läkarens anvisningar.

+ Gratis expressfrakt
Flixotide Accuhaler500 mcg

Flixotide accuhaler innehåller kortikosteroiden flutikason och finns i tre dosnivåer: 50, 125 eller 250 mg. Varje enhet innehåller 60 doser. Dessa ska administreras enligt läkarens anvisningar.

+ Gratis expressfrakt
Flixotide Evohaler50 mcg

Flixotide Evohaler innehåller flutikason och finns i tre dosnivåer: 50, 125 eller 250 mg. Kanistern innehåller 60 doser och dessa ska administreras enligt läkarens anvisningar.

+ Gratis expressfrakt
Flixotide Evohaler125 mcg

Flixotide Evohaler innehåller flutikason och finns i tre dosnivåer: 50, 125 eller 250 mg. Kanistern innehåller 60 doser och dessa ska administreras enligt läkarens anvisningar.

+ Gratis expressfrakt
Flixotide Evohaler250 mcg

Flixotide Evohaler innehåller flutikason och finns i tre dosnivåer: 50, 125 eller 250 mg. Kanistern innehåller 60 doser och dessa ska administreras enligt läkarens anvisningar.

+ Gratis expressfrakt
Beställ nu för leverans onsdag 6 juli

Flixotide är en förebyggande astmabehandling som verkar genom att reducera inflammation i andningsorganen, vilket minskar risken för ett astmaanfall. Läkemedlet tas dagligen och arbetar för att minska inflammation och svullnad. Flixotides aktiva ingrediens är Flutikasonpropionat, samma ingrediens som används i Flutide Evohaler.  

Hos Treated.com är det alltid säkert och smidigt att få och förnya sina recept på astmamedicin som Flixotide online. Allt du behöver göra är att fylla i ett snabbt frågeformulär online, vilket endast tar ett par minuter. Godkända beställningar levereras nästa arbetsdag.

Översikt

Flixotide, samma aktiva substans som Flutide

Flixotide är en förebyggande behandling av astma. Den aktiva ingrediensen i Flixotide är Flutikasonpropionat, samma ingrediens används i den mer kända varianten Flutide Evohaler. Läkemedlet tillverkas av Allen and Hanburys. Det fungerar genom att reducera inflammation i berörda delar av andningsorganen, vilket gör en astmaattack mindre trolig. Den huvudsakliga ingrediensen är flutikason och fördelas in i kroppen genom enheten, antingen en evohaler eller en accuhaler. Evohalern påminner om en traditionell inhalator. Typisk dos är två puffar, två gånger per dag. Hur mycket du använder avgörs av hur allvarligt ditt tillstånd är.

Vanligaste symptomen vid astma

I Sverige har cirka 6-8 % av befolkningen, motsvarande 700 000, astma. De vanligaste symptomen är hosta, väsande, rosslande och andnöd. Vad som föranleder astma är inte fullt klarlagt, men en rad faktorer har identifierats. Folk med astma har oftast en förhöjd känslighet mot luftburna retningar vilket ger ett drastiskt immunsvar som orsakar inflammation.

Irritation kan orsakas av t.ex. närvaron av luftburna allergener, kall luft, rök, damm eller  kemikaliska utsläpp. Symptomen kan även initieras av fysisk ansträngning. De som har en historia av astma i familjen löper större risk att själva utveckla sjukdomen.

Förebygg astma med Flixotide eller Flutide

Behandling av astma finns i två former - även fast vissa inte behöver bägge. Den ena formen är lindrande mediciner. Dessa har en kortsiktig verkan och används när symtpomen äger rum. De vidgar luftören och möjliggör för enklare andning. Den andra formen är förebyggande mediciner. Dessa tas regelbundet i syfte att begränsa risken för en astmaattack genom att reducera inflammationen i bronkerna. Detta görs genom att flutikasonpropionat (en typ av kortikosteroid) hämmar utsöndrandet av kemikalier från immunförsvaret som svar på retningar. Flixotide eller Flutide som båda innehåller den aktiva substansen flutikasonpropionat, tas i förebyggande syfte för att minska risken för astmaanfall.

Köpa Flixotide online

Ibland kan det vara svårt att hitta tiden för att boka in ett läkar- eller vårdcentralbesök. Långa väntetider kan också försvåra något så enkelt som att få ett recept förnyat. Därför erbjuder Treated en kombinerad hälso- och apotekstjänst så att du kan få hjälp, råd, recept och läkemedel på en och samma sida -  allt under uppsikt och godkännandet av legitimerade läkare.

Välj din KOL-behandling och fyll i vårt undersökningsformulär. Detta används av våra läkare så att de kan bilda sig en uppfattning om din hälsa och sjukdomshistoria. Om de anser att din behandling är säker och lämplig för dina symptom skriver de ett elektroniskt recept till vårt apotek. Därifrån skickas ditt läkemedel med expressleverans och levereras till din dörr inom 24 timmar. Att köpa Flixotide Evohaler och accuhaler online har aldrig varit såhär smidigt!

Vi lagerför endast tillförlitliga produkter som har hämtats antingen direkt ifrån producenten eller ifrån grossister med högt anseende.

Beställ nu
Senast granskat:  27-05-2021
Bruksanvisning

Bruksanvisning

För att maximera effekten av läkemedlet samt minimera risken för biverkningar är det mycket viktigt att följa läkarens instruktioner samt bipacksedeln.

 1. Ta enligt läkarens ordination.
 2. Hos vuxna variear dosen baserat på allvarsgraden av dina symptom.
 3. Mild astma kan rekommendera en dos på 100 mg, två gånger per dag.
 4. Måttliga till allvarliga fall av astma kan kräva 250-500 mg, två gånger per dag.
 5. Ditt dagliga intag bör inte överskrida två doser à 1000 mg.
 6. Sluta inte använda medicinen plötsligt utan att rådrfåga läkare, om du använt stora doser över lång tid.

För Flixotide Evohaler:

 1. Skaka om före användning. Ta bort locket.
 2. Testa enheten genom att skjuta av en eller två testdoser i luften.
 3. Lugna din andning och sitt eller stå i upprätt läge.
 4. Andas ut en så lång andning som möjligt.
 5. Sätt evohalern mellan dina läppar.
 6. Andas in och tryck på kapseln samtidigt.
 7. Håll andan i några sekunder.
 8. Vänta en minut mellan varje puff om du tar fler än en puff samtidigt.

För Flixotide Accuhaler:

 1. Öppna höljet genom att trycka tillbaka tumgreppet tills det klickar, vilket gör ett hål synligt.
 2. Håll accuhalern med hålet riktat mot dig.
 3. Tryck tillbaka spaken tills du hör ett klick.
 4. Andas ut en så lång andning som möjligt.
 5. För accuhalern mot din mun och andas in.
 6. Håll andan för cirka 10 sekunder.
 7. Stäng enheten genom att dra tumgreppet mot dig. På detta vis är enheten förberedd för din nästa dos.

För båda enheterna:

 1. Rengör munstycket genom att torka med en torr trasa.
 2. Ta inte mer än din läkares ordination.
 3. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

Dessa riktlinjer är endast en summering. Se bipacksedeln för ytterligare instruktioner för hur du ska använda denna produkt.

 

Senast granskat:  27-05-2021
Biverkningar

Biverkningar

Alla som använder denna produkt kommer inte få biverkningar. Det är dock viktigt att du känner till läkemedlets biverkningar så att du kan uppsöka vård om du är orolig. Kontakta omedelbart läkare om du upplever några skadliga biverkningar som t.ex. allergisk reaktion eller försämring av din sjukdom efter påbörjad behandling.

Mycket vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 10 användare):

Muntorsk

Vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare eller färre):

Ömhet i tunga eller hals, eller heshet.

Du kan minska risken för ovan två biverkningar genom att ordentligt skölja munnen eller gurgla vatten efter varje dos.

Mycket ovanliga (förekommer hos 1 av 1,000 användare eller färre):

Candidiasis

Mycket sällsynta (förekommer hos 1 av 10,000 användare eller färre):

Insomnia, ångest, ledvärk, förstoppning eller förhöjt blodsocker

Andra läkemedel och Flixotide

Flixotide kan påverka eller påverkas av följande: antivirala läkemedel (s.k. proteashämmare) som t.e.x. ritonavir eller antimykotika som t.ex. ketokonazol. Underrätta din läkare vid konsultation om du använder någon av dessa eller något annat läkemedel (receptbelagt som receptifritt).

Andra sjukdomar och Flixotide

Detta läkemedel ska inte förvärra några befintliga tillstånd men du bör ändå informera din läkare om din sjukdomshistoria före användning.

 

Senast granskat:  27-05-2021
Vanliga frågor: Flixotide

Vanliga frågor: Flixotide

Kan jag konsumera alkohol i kombination med Flixotide?

Ja. Funktionerna av detta läkemedel ska inte påverka eller påverkas av alkoholkonsumtion.

Kan jag köra bil när jag använder Flixotide?

Ja. Din körförmåga ska inte försämras. Avstå ifrån att köra och kontakta din läkare snarast möjligt om du skulle uppleva någon biverkning som försämrar din körförmåga.

Kan Flixotide användas när jag är gravid?

Detta läkemedel kan vara olämpligt om du är gravid eller ammar. Konsultera din läkare innan använding.

Hur ska Flixotide förvaras?

Förvara på en säker plats, under 30°C. Se till att kanistrarna hålls åtskilda ifrån skarpa föremål som kan göra sönder dem.

Kan jag vara allergisk mot Flixotide?

Använd ej Flixotide om du är allergisk mot någon av följande ingredienser.

Flixotide accuhaler innehåller: flutikasonpropionat och laktos.

Flixotide Evohaler innehåller: flutikasonpropionat och HFA 134a

Kan jag köpa Flixotide receptfritt?

Nej, denna produkt är en receptbelagd behandling och kan inte köpas utan att konsultation med läkare ägt rum. Baserat på svaren du lämnat i vårt medicinska frågeformulär kan vår läkare utfärda ett recept åt dig.

Är Flixotide rätt behandling för mig?

För att ta reda på om Flixotide är en lämplig behandling för dig behöver du fylla i vårt medicinska frågeformulär online. Därefter kommer dina svar att granskas av en av våra legitimerade läkare. Ifall läkaren bedömer att behandlingen är säker och ändamålsenlig för dig att använda förskrivs ett elektroniskt recept (e-recept).

Efter att din beställning har godkänts märks ditt läkemedel upp med din patientinformation och skickas direkt från vårt brittiska apotek eller från ett av våra samarbetsapotek inom EU. Godkända beställningar levereras nästföljande dag.

Senast granskat:  27-05-2021
Treated.com har betyget 4,6 av 5 av 1394 kunder på TrustPilot!
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter.
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här