Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept

Salamol

Salbutamol Sulphate

Salamol är en lindrande bahandling av astma och KOL. Salamol tillverkas av läkemedelsföretaget IVAX.  

Med hjälp av Treateds hälso- och apotekstjänst är det nu både säkert och smidigt att förnya receptet för din astmabehandling. Alla vår godkända beställningar levereras med expressleverans inom 24 timmar.

+1300 recensioner via Trustpilot
Salamol Easi-Breathe100 mcg

Salamol Easi-Breathe innehåller 100 mcg salbutamol per puff. Dessa tas en till två gånger vid behov, upp till fyra puffar per dygn.

+ Gratis expressfrakt
Salamol Inhaler100 mcg

Salamol Inhaler innehåller 100 mcg salbutamol per uppmätt dos och fördelas genom en eller två puffar åt gången, upp till fyra gånger per dag.

+ Gratis expressfrakt
Salamol Steri-Neb2.5 mg / 2.5 ml

En Steri-Neb innehåller 2.5 mg salbutamol som fördelas genom en nebulisator tre eller fyra gånger per dag.

+ Gratis expressfrakt
Beställ nu för leverans onsdag 8 december

Salamol är en lindrande bahandling av astma och KOL. Salamol tillverkas av läkemedelsföretaget IVAX.  

Med hjälp av Treateds hälso- och apotekstjänst är det nu både säkert och smidigt att förnya receptet för din astmabehandling. Alla vår godkända beställningar levereras med expressleverans inom 24 timmar.

Översikt

Översikt

Salamol är en lindrande astmabehandling, tillverkad av läkemedelsföretaget IVAX. Läkemedlet finns i en rad olika former, t.ex. vanlig inhalator, Easi-Breathe-inhalator och Steri-Neb (en nebulisatorlösning). Lindrande mediciner används vid behov för att lindra symptom. Lindrande astmabehandlingar kan även användas i förebyggande syfte - om de tas cirka 15 minuter före exponering för en trigger, som t.ex. en allergen eller fysisk ansträngning.

I Sverige har cirka 6-8 % av befolkningen, motsvarande 700 000, astma. Symptomen inkluderar hosta, andnöd, väsande och rosslande andning. Symptomen inträffar när astmatikern stöter på retningar och är allt som oftast lätt att identifiera. Vanliga retningar är rök, kall luft, damm, kemiska utsläpp samt allergener som t.ex. pollen.Symptomen kan även initieras av fysisk ansträngning och vissa fall stress.

En astmaattack inträffar när tillståndet kulminerar i en intensiv rad av symptom. En attack kräver i de allra flesta fall omedelbar läkarvård. För mindre allvarliga tillstånd finns vård tillgänglig. Mindre allvarliga tillstånd går att behandla med kortsiktigt verkande och lindrande beta-2-agonister, som t.ex. Salamol.

Astma inträffar när de små luftrören som ansluter luftstrupen med lungorna inflammeras. Personer med astma tenderar att vara mer känsliga mot irritation vilket resulterar i immunsvar och på så vis inflammerar bronkerna. Detta i sin tur gör att musklerna i dessa luftrör, bronker, blir åtspända och därmed minskar luftvägarna. Det kan även resultera i slemproduktion som även det minskar och irriterar luftvägarna.

Den aktiva substansen i Salamol är en kemikalie som heter salbutamol och den fungerar genom att ge stimulans till beta-2-receptorer. På detta vis slappnar den av musklerna längst luftvägarna vilket vidgar bronkerna och möjliggör för luften att passera enklare. Detta underlättar enklare och smidigare andning samt reducerar symptom.

Det är väldigt viktigt att du talar med din läkare om du upplever att din astma försämras eller att den här behandlingen inte fungerar för dig då det kan finnas ett behov för alternativa medicinformer.

Ibland kan det vara svårt att hitta tiden för att boka in ett läkar- eller vårdcentralbesök. Långa väntetider kan också försvåra något så enkelt som att få ett recept förnyat. Därför erbjuder Treated en kombinerad hälso- och apotekstjänst så att du kan få hjälp, råd, recept och läkemedel på en och samma sida -  allt under uppsikt och godkännandet av legitimerade läkare.

Välj din astmabehandling och fyll i vårt undersökningsformulär. Detta används av våra läkare så att de kan bilda sig en uppfattning om din hälsa och sjukdomshistoria. Om de anser att din behandling är säker och lämplig för dina symptom skriver de ett elektroniskt recept till vårt apotek. Därifrån skickas ditt läkemedel med expressleverans och levereras till din dörr inom 24 timmar. Att köpa Salamol online har aldrig varit såhär smidigt!

Vi lagerför endast tillförlitliga produkter som har hämtats antingen direkt ifrån producenten eller ifrån grossister med högt anseende.

Beställ nu
Senast granskat:  05-05-2020
Bruksanvisning

Bruksanvisning

Använd alltid Salamol enligt din läkares instruktioner och se även till att du läst igenom bipacksedeln ordentligt före användning. Det här är viktigt i att maximera effekten av läkemedlet samt minimera risken för biverkningar.

 1. Ta enligt läkarens ordination

För Salamol Easi-Breathe:

 1. Tas vid behov i syfte att lindra astmastymtom.
 2. Den inledande dosen är oftast en puff. Om nödvändigt kan detta ökas till två puffar.
 3. Lämna minst fyra timmar mellan dosering och överskrid inte fyra puffar på ett dygn.
 4. Fäll ner locket.
 5. Testa enheten genom att skjuta av en eller två testdoser i luften.
 6. Skaka om omrdentligt.
 7. Andas ut en så lång andning som möjligt.
 8. För inhalatorn mellan dina läppar.
 9. Andas in tills hela dosen matats ut.
 10. Försök hålla andan upp till tio sekunder innan du andas ut igen.
 11. Vänta i en minut innan du upprepar dessa steg, om du tar mer än en puff samtidigt.

För Salamol Inhalator:

 1. Tas vid behov
 2. Den inledande dosen är oftast en puff. Om nödvändigt kan detta ökas till två puffar.
 3. Lämna minst fyra timmar mellan dosering och överskrid inte fyra puffar på ett dygn.
 4. Ta locket av inhalatorn.
 5. Testa enheten genom att skjuta av en eller två testdoser i luften.
 6. Andas ut en så lång andning som möjligt.
 7. För inhalatorn mellan dina läppar.
 8. Inled en inandning samtidigt som du trycker ner kapseln.
 9. Försök hålla andan kring tio sekunder efter att dosen blivit utmatad.
 10. Andas ut långsamt.
 11. Vänta i en minut innan du upprepar dessa steg, om du tar mer än en puff samtidigt.

For Salamol Steri-Neb:

 1. Tas vid behov
 2. Rekommenderad inledande dos är 2.5 mg upp till tre eller fyra gånger per dag.
 3. Din läkare kan komma att höja detta till 5 mg om nödvändigt.
 4. Denna behandling bör endast tas genom nebulisator. Pressa ut innehållet från en Steri-Neb in i en nebulisatorkopp.
 5. Använd din nebulisator som tillverkaren instruerat.

För alla behandlingar:

 1. Överskrid inte ordinerad dos.
 2. Uppsök läkarvård om dina symptom försämras.

Dessa riktlinjer är endast en summering. Se bipacksedeln för ytterligare instruktioner för hur du ska använda denna produkt.

Vänligen observera att Salamol tillverkas i Storbritannien och inte i Sverige. Därför är nedan bipacksedlar på Engelska.

Salamol Easi-Breathe bipacksedel (Engelska)

Salamol Steri-Neb bipacksedel (Engelska)

 

Senast granskat:  05-05-2020
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Salamol Easi-Breathe 100 mcg

Salamol Inhaler 100 mcg

Salamol Steri-Neb 2.5 mg / 2.5 ml

Biverkningar

Biverkningar

Uppsök omedelbart läkarvård om dina symptom försämras efter inledd behandling eller du märker av tecken på allergisk reaktion.

Vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare eller färre):

Skakningar, huvudvärk eller yrsel.

Ovanliga (förekommer hos 1 av 100 användare eller färre):

Irritation i mun och hals, muskelkramper.

Mycket ovanliga (förekommer hos 1 av 1.000 användare eller färre):

Sänkta kalciumhalter i blodet, ökat blodflöde till kroppens extremiteter, sömnsvårigheter, hallucinationer eller hjärtrytmproblem.

Mycket sällsynta (förekommer hos 1 av 10.000 användare eller färre):

Klåda, darrningar

Det här är inte en komplett lista av biverkningar. Se bipacksedel för mer detaljerad information.

Andra läkemedel och Salamol

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana. Salamol kan påverka eller påverkas av följande: betablockerare som t.ex. propranolol, digoxin, fenelzin eller tricykliska antidepressiva medel, som t.ex. amitriptylin eller trazodon, diuretika, disulfiram eller metronidazol.

Andra sjukdomar och Salamol

Det är mycket viktigt att du redogör för din sjukdomshistoria till din förskrivare före användning då vissa sjukdomar och tillstånd kan innebära att denna behandling är olämplig för dig. Det kan vara olämpligt att använda Salamol vid sköldkörtelproblem, högt blodtryck, diabetes, hjärtsjukdom, oregelbundna hjärtslag eller angina, glaukom eller hypoxi.

Senast granskat:  05-05-2020
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Salamol Easi-Breathe 100 mcg

Salamol Inhaler 100 mcg

Salamol Steri-Neb 2.5 mg / 2.5 ml

Vanliga frågor: Salamol

Vanliga frågor: Salamol

Kan jag konsumera alkohol i kombination med Salamol?

Ja. Funktionerna av detta läkemedel ska inte påverka eller påverkas av alkoholkonsumtion.

Kan jag köra bil när jag använder Salamol?

Ja. Din körförmåga ska inte försämras. Avstå ifrån att köra och kontakta din läkare snarast möjligt om du skulle uppleva någon biverkning som försämrar din körförmåga.

Kan Salamol användas när jag är gravid?

Använd endast Salamol medan du är gravid eller ammar om din läkare anser det lämpligt.

Hur ska Salamol förvaras?

Förvara samtliga Salamolprodukter på en säker plats, utom räckhåll för barn och under 25°C.

Kan jag vara allergisk mot Salamol?

Använd ej Salamol om du är allergisk mot någon av följande ingredienser.

Salamol Steri-Neb innehåller: salbutamol, natriumklorid, utspädd svavelsyra och vatten för injektion.

Inhalatorn innehåller: salbutamol, vattenfri etanol (alkohol) och drivmedlet norfluran (HFA-134a).

Salamol Easi-Breathe innehåller: salbutamol, vattenfri etanol och drivmedlet norfluran.

Kan jag köpa Salamol receptfritt?

Nej, denna produkt är en receptbelagd behandling och kan inte köpas utan att konsultation med läkare ägt rum. Baserat på svaren du lämnat i vårt medicinska frågeformulär kan vår läkare utfärda ett recept åt dig.

Är Salamol rätt behandling för mig?

För att ta reda på om Salamol är en lämplig behandling för dig behöver du fylla i vårt medicinska frågeformulär online. Därefter kommer dina svar att granskas av en av våra legitimerade läkare. Ifall läkaren bedömer att behandlingen är säker och ändamålsenlig för dig att använda förskrivs ett elektroniskt recept (e-recept).

Efter att din beställning har godkänts märks ditt läkemedel upp med din patientinformation och skickas direkt från vårt brittiska apotek eller från ett av våra samarbetsapotek inom EU. Godkända beställningar levereras nästföljande dag.

Senast granskat:  05-05-2020
Treated.com har betyget 4,6 av 5 av 1292 kunder på TrustPilot!
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här